Endeleg i gang på Skorpo!

No er våre kjek­ke mon­tø­rar i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing på Skor­po. Godt assis­tert av Ole Kris­tof­fer har vi fått på plass utstyr, kab­lar og mann­skap og ser fram til nokre veker med effek­tivt arbeid i flot­te omgi­vel­sar.  Vi strek­kjer opp spre­de­nett, skøy­ter saman og strek­kjer fib­er inn til hyt­ter og hus der vi har motteke […]

PRESSEMELDING FRÅ KVINNHERAD BREIBAND

Opp­start fib­e­r­ut­byg­gjing på Baug­s­tran­da og Skor­po.Det er med stor gle­de vi kan mel­de at det blir opp­start av fib­e­r­ut­byg­gjingpå Baug­s­tran­da. Mate­ri­ell er bestilt inn, og BKK vil star­te opp medstrek­kjing av lin­jer til stam­net­tet august/september i år. Påkop­ling avabon­nen­tar vil star­te vår­en 2022.Det er kome eks­tra løy­vin­gar og nye ord­rar som gjer at anleggs­bi­drag til […]

GLEDE PÅ ØLVESTVEIT

GLEDE PÅ ØLVES­TVEITEg tok ein liten prat med Stein Olav Ølves­tveit for å brin­ga nyhen­de om opp­start på brei­bands­ut­byg­gjin­ga. Ølves­tveit­bon­den, Bonde­kom­pani­sje­fen og fami­lie­man­nen var glad for å få den­ne mel­din­ga. Han var heilt klar på at det­te vil­le ha mykje å seie for dei. Dei er 6 i hus­stan­den som alle er nett­bru­ka­rar, så i dag […]

Eliteserien 2021, er du klar?

Elite­se­ri­en er i gang, og vi er man­ge som har eit favo­ritt­lag vi gjer­ne vil fyl­gje. Har du Telia TV & Strøy­ming 50 eller 110 poeng får du til­gang til kam­pa­ne om du har Euro­­ps­­port-pak­­ken (20 poeng) i fritt kanal­val.  «Alt av norsk fot­ball – og mykje meir! Med alle Euro­­s­port-kana­la­­ne får du sett alt […]

Prosjekt med fiber til folket!

God påske til alle gode Baugs­tren­din­gar, Skor­pe­folk og Snils­tveit­øy­in­gar!  Kvinn­he­rad Brei­band vonar å kom­me i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing til Skor­po alle­reie til suma­ren. Baug­s­tran­da kan (om antal bestil­lin­gar aukar) star­te opp med utbyg­ging av stam­nett alle­reie til haus­ten. Snils­tveit­øy ligg også klar men på vent, men her vil det tru­leg ta ein del leng­re tid […]

Hjelp eg er på Teams…

.….og det hak­kar! Nei du er ikkje ålei­ne som stil­ler det spørs­må­let for tida. Man­ge av oss job­bar frå heime­kon­tor og bru­kar meir data enn vi van­leg­vis gjer i hei­men. Du kan sjølv gje­re kvar­da­gen din bet­re med å ta ein gjen­nom­gang av kva utstyr du har, og kva du kan gje­re for å få […]

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Tråd­laust nett er blitt ein del av kvar­da­gen vår, vi får flei­re og flei­re dings­ar som skal knyt­tast til inter­nett. Ikkje ber­re data­ma­ski­ner, mobil­te­le­fonar og nett­brett. Spele­ma­ski­ner, lyd­an­legg, varme­pum­per, skri­va­rar, panelov­nar, alarm­an­legg, kame­ra og mykje meir må ha nett­for­bin­del­se for å fun­ge­re. Det­te set stør­re og stør­re krav til ditt tråd­lau­se nett. Har du rett […]