Kabelpåvisning

Her er vår sjølv­bet­jen­ingsløys­ing for bestill­ing av kabelpåvis­ning.
Vi tar ikkje betalt for påvis­ning av kablar vi sjølv eig.

Spør fyrst, grav sidan

Grav­ing i bakken kan med­føre større feil i fiber­net­tet. Under plan­leg­ging av grav­ing, skal det difor alltid avk­larast om det ligg kablar i bakken. Kabelpåvis­ning må bestil­last min­i­mum 3 dagar før grav­ing er planlagt.

Fyll ut bestill­ingsskje­maet under, og vent på tilbakemeld­ing.

NB! Våre tilbakemeldinger gjelder kun Kvinnher­ad Breiband sine kablar. Vi har ikkje over­sikt over kablar/infrastruktur frå andre.

Erstatning ved skade:

Den som skadar Kvinnher­ad Breiband sine anlegg, vil kunne bli holdt økonomisk ans­var­leg. Vis varsemd og respekt, og ta kon­takt om du er usikker.