Om oss

Kvinnherad Breiband vart skipa i 2003 med det formål å byggja ut Internettbaserte tenester over fiber i Kvinnherad Kommune.
Vi har per i dag nærare 3900 kundar i heile Kvinnherad. Marknadsandelen på internettbaserte tenester er omlag
76 %. Utbyggjingsgraden er omlag 99 %, det som står att er krevjande og det vil ta nokre år før vi har tilnærma 100 % dekning.

Kvinnherad Breiband er eigd 80 % av Kvinnherad Energi og 20 % av Fjelberg Kraftlag. Tenester vi leverer på fiber er internett, tv frå Get og telefoni.

Vi er 8 faste tilsette og har kontor i Kvinnherad Energi sine lokaler i Dimmelsvik.
Du treff oss også på Husnes kvar torsdag, i KEST-bygget (1. etasje v/ Kvinnherad Næringsservice) frå klokka 08:00 – 15:00.

Kontaktinformasjon:
Kvinnherad Breiband AS
Vikjo 7
5464 Dimmelsvik

Tlf: 53 47 56 40
Fax: 53 47 56 30

Vakttelefon frå klokka 15:00 : 53 47 56 70

E-post: post@kband.no

Opningstider: Kontoret er ope og bemanna alle virkedagar mellom
kl. 07:30 og kl. 15:00, unnateke julafta, nyttårsafta og onsdag før skjærstorsdag då er kontoret er stengt. Alle henvendingar disse dagane visast til døgnvakt.

Døgnvakt:
Utover åpningstidene (etter klokka 15:00 kvardagar og helg) for kontoret visast alle henvendingar til døgnvakt.
Her møter du ein telefonsvarar og har høve til å leggja igjen beskjed som blir vidaresendt som e-post og sms til vakthavande sin PC / mobiltelefon.
Vakthavande tek då kontakt så snart det lar seg gjera og seinast neste arbeidsdag.

Bedrifter har fått /får pr. brev tilsendt eigen informasjon med eige vaktnummer.

Servicevindu:
Kvinnherad Breiband har eige servicevindu natt til tysdag mellom kl 00.01 og kl 06.00.

Telefonnr. for døgnvakt er ikke betjent i kontortida.

Tilsette i Kvinnherad Breiband

TittelNamnE-post adresseTelefon
Dagleg leiarGunnhild N. Hillestad gunnhild@kband.no53475640
Prosjektleiar FiberHåkon Røstbøhakon@kband.no53475640
Teknisk leiar Svein Atle Nipensvein@kband.no53475640
IT DriftsleiarDaniel Wangenstendaniel@kband.no 53475640
IT Konsulent Stian H. Bøestianboe@kband.no53475640
MarknadskoordinatorArne Torgetarne@kband.no53475640
MarknadskoordinatorTrond Hannisdal trond@kband.no53475640
FibermontørEdmund Tofteedmund@kband.no53475640
FibermontørGunnar Vaagegunnar@kband.no53475640
FibermontørBengt Opsangerbengt@kband.no53475640