Heimebesøk

Dårleg nett i heimen? Det kan vi fikse!

Kvinnher­ad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperth­jelp med til dømes å måle Wifi-dekn­ing, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp tråd­laust utstyr m.m.

Prisar:

Heimebesøk: kr 990,-

Inklud­ert i prisen: 

 • WiFi-dekn­ing: 
  • Måling av WiFi-dekn­ing i huset 
  • Anbe­fale WiFi-løysing 
  • Ev. opp­ko­pling av Air­Ties (etab­ler­ing kr 1490,- inkl. kost­nad heimebesøk) 
  • Stan­dard WiFi-rapport* 

Ekstraservice (pris pr time kr 990,-): 

 • Kople opp Get tv-boks 
 • E‑postoppsett 
 • Kople PC/mobil til nett (gjeld ikkje internkabling) 
 • Kople opp eksternt utstyr som print­er og anna tråd­laust utstyr 

Vi tilbyr også utvi­da måling av WiFi-dekn­ing til alle som som bestiller Air­Ties. Her blir det laga eit “heatmap” i form av ei planteikn­ing av bus­taden der dekninga i huset vert mark­ert med hjelp av fargar. 

Du beta­lar ikkje for ret­ting av feil som skul­dast Kvinnher­ad Breiband. 

Ta kon­takt med oss så kan vi ret­tleie deg i pris, og sette opp tid for besøk som høver deg, eller bestill via skje­maet under så tek vi kon­takt med deg! 

Merk: Det er berre dei som er breiband­skunde hjå oss som kan bestille heimebesøk. 

Bestill eksperthjelp

Skriv inn kva du treng hjelp til.