Nå kan du sjå Premier League med Telia Play

Telias TV-kun­dar kan no få til­gang til Pre­mier League til kun 599 kro­ner* per månad ut sep­tem­ber – heilt utan bind­ing. Kun­dane får sam­stun­des myk­je annan sport inklud­ert, i til­legg til strøymeten­esten Viaplay Film & Serier med pris­lø­na seri­ar og pop­ulære filmar. 

– Vi lever av å utfor­dre, og vonar våre fot­ballinter­esserte kun­dar vil set­je pris på å kunne sjå Pre­mier League til ein svært gun­stig månad­spris utan bind­ingstid, seier Pål Rune Kaalen, leiar for pri­vat­mark­nad i Telia Norge. – Det er fort­satt veldig mange spanende kam­par igjen, og vi gler oss stort til å kunne føl­gje Haa­land, Øde­gaard og Bobb med fleire i ver­das beste fot­bal­li­ga, og under sesongstarten etter sommaren. 

Kun­dar som vil sjå Pre­mier League bestiller enkelt V Pre­mi­um på Kvinnher­ad Breiband nettsider kband.no, og får då til­gang til heile 11 TV-kanalar i TV- og strøymeten­esten Telia Play med både Pre­mier League og myk­je annan sport, deri­blant golf, Formel 1 og den beste vin­ter­sporten. I til­legg til alle sport­skanalane er strøymeten­esten Viaplay Film & Serier inkludert.

– Her får kun­dane til­gang til eit stort univers av pris­lø­na seri­ar og pop­ulære filmer, seier Kaalen. 

Kun­dar kan se Pre­mier League på TV heime, eller på andre einingar utan­for heimen – alt via Telia Play. Viaplay Film & Serier er tilgjen­gelig i Viaplay-appen som er forhåndsin­stallert på Telias strøyme-og TV-boks, Telia box.

For meir infor­masjon om Pre­mier League fra Telia, vennligst besøk: https://www.telia.no/tv/premium-og-filmleie/premier-league-v-premium/

* Kam­pan­jetil­bud fram til 2. april. Kam­pan­jeprisen var­er ut sep­tem­ber 2024. Deretter 699 kro­ner per månad.