STOR ETTERSPURNAD ETTER TELIAPLAY OG OPPGRADERINGAR

Det er fleire og fleire som etter­spør våre pakkeløysin­gar med inter­nett og Teliaplay.  Både frå kun­dar som vil opp­gradere til ny TV-løys­ing med stream­ing frå Teliaplay sine nye dekoder­ar, eller teliaplay på AppleTV  og andre strøymedingsar.

Vi ser og at kun­dar som kun har inter­nett frå Kvinnher­ad Breiband  ynskjer TV frå Teliaplay, då pakkeløysin­ga er pris­gun­stig og kana­lut­valet er stort.  Mange små strøymeten­ester blir fort lom­metju­var, så det kan svare seg å vere prisbevisst.

Med Teliaplay får du stort utval og valfridom:

•    Alt du vil sjå på ein stad, med meir enn 100 strøymeten­ester og kanalar.
•    Du brukar TV-poen­ga dine til å byte inn og ut strøymeten­ester og kanalar.  Du kan ha 50 eller 110 poeng.
•    Vel du Teliaplay slepp du mange små strøymeten­esterekningar, du sparar pengar!

I den saman­heng vil vi no nytte ein samar­bei­dspart­ner som vil ring­je rundt til mange av våre kun­dar for å fortel­je om våre muligheit­er for opp­graderingar, pakkeløysin­gar og nye WIFI maskenett.

Du kan når som helst sjølvsagt kon­tak­te oss direk­te på kun­de­sen­teret 53475640, der vi sit klare til å svare på det du har av spørsmål. 

Du kan og gå direk­te på heimesi­da vår og sjekke ut våre nye pro­dukt, og bestille direk­te der.


Hels­ing oss i Kvinnher­ad Breiband