Internett – frå din lokale breibandsleverandør

Kvinnherad Breiband kan levere tenester som Internett, TV, fasttelefoni og betalingstenester til ca 99 % av husstander og bedrifter i Kvinnherad kommune.

Fib­er­tek­no­lo­gi 
Med fib­er frå Kvinn­he­rad Brei­band får du lyn­raskt inter­nett, opp mot 1000 mbps opp og ned­las­tings­ka­pa­si­tet. Vi er føre­budd på fram­ti­da med fib­er­tek­no­lo­gi, er du?

Bestill inter­nett, tv og tele­fo­ni til din bustad alle­reie i dag!