Føtter foran TV-skjerm

Internett – frå din lokale breibandsleverandør

Kvinnherad Breiband kan levere tenester som Internett, TV, fasttelefoni og betalingstenester til ca 99 % av husstander og bedrifter i Kvinnherad kommune.

Fib­erte­knolo­gi 
Med fiber frå Kvinnher­ad Breiband får du lyn­raskt inter­nett, opp mot 1000 mbps opp og ned­last­ingska­p­a­sitet. Vi er føre­budd på framti­da med fib­erte­knolo­gi, er du?

Bestill inter­nett, tv og tele­foni til din bus­tad allereie i dag!