Kjære kunde – ei sumarhelsing frå Kvinnherad Breiband

Sumaren 2017 står for tur og vi nærmar oss heile 4000 breibandskundar i Kvinnherad Breiband AS. Vi er stolt leverandør av fiber til innbyggjarar i heile kommunen og ser fram til vidare utvikling av selskapet. Teknologirevolusjon 2017 Sidan oppstart av Kvinnherad Breiband AS har det vore store investeringar i utbygging...

Les meir

TEKNOLOGISKIFTE I KVINNHERAD BREIBAND

I veke 28 vil Kvinnherad Breiband ta steget inn i ei ny «teknologiverd». Selskapet startar då på ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Vi startar med utskifting av alt teknisk utstyr i vår node på Korsnes i Uskedalen. Korsnes-noden er fysisk nær vårt...

Les meir

KVINNHERAD BREIBAND GÅR TIL FILMEN

For å betra servicen til våre kundar prøver vi no eit  nytt medium, film. I desse dagar spelar vi inn 2 informasjonsfilmar som skal vera meint som hjelp til sjølvhjelp med eit glimt i auga.  Filmen er sjølvsagt produsert i Kvinnherad med Kvinnheringar og av Kvinnheringar. Den unge talentfulle filmskaparen...

Les meir

Endring av faktura på TV

På grunn av nye mva-reglar frå myndigheitene er fakturaen vår på TV no endra og splitta opp og spesifisert i 2 beløp. Dette gjeld TV Grunnpakke frå Get. «Den 1. mars i år innførte myndigheitene nye mva-reglar for nyhende- og aktualitetskanalar. Dette inneber at vi må tilpasse våre fakturaer slik...

Les meir

RÅD OG TIPS TIL GOD NETTBRUK MED TRÅDLAUST NETT.

Internettbruken har endra seg mykje dei seinare åra. Der vi før hadde ein pc og kanskje 2 i husstanden har dei fleste no fleire einingar i huset, gjerne kvar sitt nettbrett i tillegg til mobiltelefonar og PC-ar. I tillegg har kvardagsbruken gått frå mest nyttefunksjonar og vanlege nettsider gått over...

Les meir

No gjer Get TV-kvardagen enno betre.

Alltid noko du vil sjå! Våre TV-vanar har endra seg mykje dei siste åra. Mange nyttar seg i dag av strøymetenester (streaming) når dei ser på TV. Dette har Get teke på alvor og har difor kjøpt rettigheiter til fleire innhaldsleverandørar og lagt det inn som eit val i Start...

Les meir

UØNSKA EPOST. RÅD OG TIPS OM KORLEIS DU BEGRENSAR DETTE.

Vi får stadig henvendingar frå folk som får uønska epost, noko som er eit aukande problem. På supportsida vår vil du finne tips om korleis du kan setje opp eposten din og bli kvitt uønska epost. Det er ikkje lett å bli kvitt alt, men med ein liten innsats og...

Les meir

Tippekampen er tilbake!

TV 2 relanserar no Tippekampen i samarbeid med Get, og alle Get-kundar får ein fast kamp frå engelsk Premier League kvar laurdag. Heile 18 år er gått sidan sist gong engelsk toppfotball gjekk fast på ein open kanal i Noreg, men frå og med 4. februar er Tippekampen tilbake på...

Les meir

Kven kan sjå Tippekampen utan ekstra kostnad?

  Alle digitale tv-kundar hjå Kvinnherad Breiband som i dag har tilgang til TV2 Sportskanalen får også tilgang til den engelske Tippekampen. Kor kan eg sjå Tippekampen? Kvinnherad Breiband sine kundar med TV2 Sportskanalen kan sjå Tippekampen utan ekstra kostnad. Kampen kan sjåast på Sportskanalen. Den har kanalplass #23 på...

Les meir

Get byr på underhaldning i januar

Get feirar det nye året med å utvide tilbodet til alle våre TV- kundar i januar. Heile månaden får våre TV-kundar fri tilgang til ei rekke seriar, sport og norske filmar, i tillegg vert dei fleste tv-kanalane gjort tilgjengelege. Vi ynskjer alle eit riktig godt nyttår! Underhaldning i januar    

Les meir