Oppgradering ny nodeteknologi – Neslia neste….

Dei siste vekene har vi jobba mykje med prosjektet vi kallar for “ny nodeteknologi”. Dersom du vil lese meir om teknologiskiftet kan du kikke innom denne saka. Alle våre kundar i Uskedalen (Korsnes) er no på kobla over på ein heilt ny teknologi, som dei fyrste kundane i Kvinnherad. Omkoblinga...

Les meir

Oppgradering av ny nodeteknologi for deg med “allied telesys” heimesentral (ruter/aksesspunkt)

Tysdag 12. september skal vi oppgradere noden (=teknisk hytte) vår i Neslia. I samband med dette er det ein del informasjon som alle våre kundar bør lese. Tilleggsinformasjon for dei av våre kundar som har “Allied telesys” heimesentral Vi har ca.1500 kundar som i dag har denne type heimesentral, dvs....

Les meir

Viasat endrer premium sport pakkane sine

Den 4. september blir kanalane Viasat Sport og Visasat Premium-pakkane endra. Viasat Sport, Viasat Motor, Viasat Hockey og Viasat fotball utfår. Dei nye kanalane blir Viasatsport+, Viasatsport 1, Viasatsport 2 og Viasatsport 3. Framover vil det bli meir direktesendt sport, blant anna over 1000 fdirektesendte otballkampar i løpet av eit...

Les meir

TEKNOLOGISKIFTE I KVINNHERAD BREIBAND

I veke 28 vil Kvinnherad Breiband ta steget inn i ei ny «teknologiverd». Selskapet startar då på ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Vi startar med utskifting av alt teknisk utstyr i vår node på Korsnes i Uskedalen. Korsnes-noden er fysisk nær vårt...

Les meir

Kjære kunde – ei sumarhelsing frå Kvinnherad Breiband

Sumaren 2017 står for tur og vi nærmar oss heile 4000 breibandskundar i Kvinnherad Breiband AS. Vi er stolt leverandør av fiber til innbyggjarar i heile kommunen og ser fram til vidare utvikling av selskapet. Teknologirevolusjon 2017 Sidan oppstart av Kvinnherad Breiband AS har det vore store investeringar i utbygging...

Les meir

KVINNHERAD BREIBAND GÅR TIL FILMEN

For å betra servicen til våre kundar prøver vi no eit  nytt medium, film. I desse dagar spelar vi inn 2 informasjonsfilmar som skal vera meint som hjelp til sjølvhjelp med eit glimt i auga.  Filmen er sjølvsagt produsert i Kvinnherad med Kvinnheringar og av Kvinnheringar. Den unge talentfulle filmskaparen...

Les meir

Endring av faktura på TV

På grunn av nye mva-reglar frå myndigheitene er fakturaen vår på TV no endra og splitta opp og spesifisert i 2 beløp. Dette gjeld TV Grunnpakke frå Get. «Den 1. mars i år innførte myndigheitene nye mva-reglar for nyhende- og aktualitetskanalar. Dette inneber at vi må tilpasse våre fakturaer slik...

Les meir

RÅD OG TIPS TIL GOD NETTBRUK MED TRÅDLAUST NETT.

Internettbruken har endra seg mykje dei seinare åra. Der vi før hadde ein pc og kanskje 2 i husstanden har dei fleste no fleire einingar i huset, gjerne kvar sitt nettbrett i tillegg til mobiltelefonar og PC-ar. I tillegg har kvardagsbruken gått frå mest nyttefunksjonar og vanlege nettsider gått over...

Les meir

No gjer Get TV-kvardagen enno betre.

Alltid noko du vil sjå! Våre TV-vanar har endra seg mykje dei siste åra. Mange nyttar seg i dag av strøymetenester (streaming) når dei ser på TV. Dette har Get teke på alvor og har difor kjøpt rettigheiter til fleire innhaldsleverandørar og lagt det inn som eit val i Start...

Les meir

UØNSKA EPOST. RÅD OG TIPS OM KORLEIS DU BEGRENSAR DETTE.

Vi får stadig henvendingar frå folk som får uønska epost, noko som er eit aukande problem. På supportsida vår vil du finne tips om korleis du kan setje opp eposten din og bli kvitt uønska epost. Det er ikkje lett å bli kvitt alt, men med ein liten innsats og...

Les meir