HAR DU LASTA NED GET TV-APP?

MED GET TV-APPEN FÅR DU: •Direkte tv frå over 60 kanalar og tv-guide med komplett oversikt over kva som går på tv •Eit stort utval nye og klassiske kvalitetsseriar frå HBO Nordic •Tv-arkiv med program frå opptil dei siste 30 dagane •Eit heilt univers med underhaldning for born som dei...

Les meir

Oppgradering teknisk utstyr – Sunde 20.02.18

Kvinnherad Breiband er i full gong med ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Noden på Sunde Skule er nr 7 i rekkja av totalt ca. 25 nodar i heile nettet vårt, som no skal oppgraderast til “ny nodeteknologi”. Tysdag 20 februar skal vi...

Les meir

Prosjekt Pink Floyd!

Vi er stolt sponsor av Prosjekt Pink Floyd! Eit flott prosjekt med mange innvolverte. Vi ser fram til å sjå dette 16-17. februar.  

Les meir

Frå Husneskontor til “utebesøk”!

I to år har vi vore aktive med utekontor på Husnes. Frå og med 2018 vil vi prøve andre måtar å treffa kundane våre på, og Husneskontoret blir avvikla. Vi planlegg imidlertid å ha stand på ulike lokasjonar i Kvinnherad, blant anna Husnes Storsenter. Du kan også treffe oss på...

Les meir

Julehelsing frå Kvinnherad Breiband – HO HO HO

Jula 2017 står for tur og vi har passert 4000 breibandskundar med god margin. Vi er ein stolt leverandør av fiberbaserte tenester til innbyggjarar i heile kommunen,  og ser verkeleg fram til vidare utvikling av selskapet. Kommunen er prega av stor optimisme og framtida ser lovande ut for både innbyggjarar...

Les meir

Oppgradering teknisk utstyr – Kaldanesvegen 5. des

Kvinnherad Breiband er i full gong med ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Noden i Kaldanesvegen er nr 6i rekkja av totalt ca. 30 nodar i heile nettet vårt, som no skal oppgraderast til “ny nodeteknologi”. Tysdag 5, oktober skal vi oppgradere ein del...

Les meir

Har du oppdatert personalia?

Kjære kunde! Har du oppdatert personalia med rett informasjon? Som din internett, tv og telefoni leverandør er vi avhengig av dialog med deg som kunde frå tid til annan. Vi sender ut viktig informasjon om vedlikehald av system, oppdateringar, kampanjar, nyhender, status prosjekt, med meir. Vi håpar at du har tid til...

Les meir

Treng du hjelp til å søke opp fiberkabel før graving?

Kvinnherad Breiband er no 99 % utbygd i Kvinnherad Kommune, noko som betyr at det er mykje verdifull fiber i mange grøfter, hagar, traséar og liknande. Skal du grava og er usikker på kor fiberen går ber vi deg ta kontakt med oss for å søke opp fiberkabelen. Vi har...

Les meir

Oppgradering teknisk utstyr – Røsslandslia (17. oktober)

Kvinnherad Breiband er i full gong med ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Noden i Røsslandslia er nr 5 i rekkja av totalt ca. 30 nodar i heile nettet vårt, som no skal oppgraderast til “ny nodeteknologi”. Tysdag 17.oktober skal vi oppgradere alt...

Les meir

Oppgradering av teknisk utstyr – Valen/Klubbavikjo

Måndag 2.(Klubbavikjo) og tysdag 3. oktober (resterande kundar på Valen) skal vi oppgradere alt av teknisk utstyr i Valen-nodane våre. Node = teknisk hytte der alle våre kundar fysisk er kobla opp for å få fibertenester frå Kvinnherad Breiband.  Kvinnherad Breiband er i full gong med ei omfattande oppgradering som...

Les meir