INFO – smittevern og drift

16. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Som ei samfunnskritisk verksemd er vi avhengig av å kunne drifte nettet vårt på best mogleg måte.  Vi må difor minimere all aktivitet som inneber fare for smitte og vidare spreiing av koronavirus. Dette gjer vi for å ivareta både kundar og tilsette. Kvinnherad Breiband har inntil vidare stoppa all installasjonsarbeid/feilretting som medfører kontakt med … Read More

NYHET! KB TRÅDLAUST

9. August 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband har beslutta å utvida produktspekteret sitt ved å kunne tilby kundane endå fleire tenester, denne gongen tilbyr vi KB TRÅDLAUST.  Vi vil no kunne tilby kundane våre trådlaust nett av type Air Ties 4930. Eit trådlaust konsept som mange av våre kundar vil kunne ha store glede av i heimen. Kva er vel … Read More

Kvinnherad Breiband – kven er vi?

26. June 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband har vakse seg relativt store sidan oppstart i 2003.Vi er no heile 11 fast tilsette i bedrifta, og er så heldige å ha ein lærling innan telekommunikasjonsmontørfaget. Vi ynskjer å presentere dei tilsette på ein litt utradisjonell måte. Vi brenn verkeleg for at Kvinnherad skal få best mogleg internett heim til hus, hytter … Read More

Veiledning til oppsett av e-post @knett

13. May 2019By DanielNyhende

Generelt oppsett: Finn innstillinger for e-post i ditt e-postprogram og velg Opprett ny konto. Fyll inn: Kontonavn/postkassenavn: <Ditt brukernavn› E-post adresse: <Din e-postadresse> (brukernavn@knett.no) Brukernavn: <Ditt brukernavn> (brukernavn@knett.no) Passord: <Ditt passord> Innkommende server/IMAP-server Aktivere SSL/TLS: mail.kband.no , port 993 (Anbefales) Innkommende server/POP3-server Aktivere SSL/TLS: mail.kband.no , port 995 Utgående server/SMTP-server: mail.kband.no – STARTTLS eller Automatisk, bruk port 587 og legg … Read More

Oppdatering av e-post – @knett (14.05.19)

9. May 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Tysdag 14. april vil vi foreta ei stor oppdatering av e-post tenesta vår. I samband med dette vil e-post tjenar/tenesta vere utilgjengeleg frå ca. kl. 22:00-24:00. Verdt å merke seg Dersom du har innhald på e-post som skal nyttast i perioden rundt oppdatering anbefaler vi deg å ta ut informasjonen eller vidaresende den til ei … Read More

Premier League – TV2 Sport Premium

1. April 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Som følge av utsatte kampar i Premier League  – får du som eksisterande  TV2 Sport Premium  kunde no kostnadsfritt abonnement fram til korona-situasjonen endrar seg. Frå 1. april og fram til kampane startar igjen slepp du å betale for desse kanalane. Har du allereie betalt, eller blitt fakturert, krediterer vi beløpet på din neste faktura … Read More

TILTAK FOR Å FORHINDRE SMITTE AV KORONAVIRUS

12. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

I samband med at smitten av Koronavirus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spore alle smitta,  har BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband satt beredskap. Dette for å forhindre eventuell smitte og spreiing, eller at store deler av personell blir satt i karantene. For BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband betyr dette: Det … Read More

Forhandlingar med Discovery

2. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kjære tv-kunde! Get jobbar alltid for å gi deg og dine best mogleg innhald, kvalitet og valmoglegheiter av TV-innhald. Akkurat no pågår det forhandlingar mellom Telia / Get og ein av deira leverandørar; Discovery, og det er diverre ein risiko for at det frå den 3. mars ikkje lengre kan vise deira kanalar. Her forklarar … Read More

Get TV hjå Kvinnherad Breiband

28. January 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband tilbyr TV frå Get når du er fiberkunde hjå oss. Er du allereie Get-kunde hjå oss har du fleire moglegheiter enn du kanskje visste om. Kva kan du få i tv-pakken din, eigentleg? Du har moglegheit til å byte kanalar og kanalpakkar i det abonnementet du allereie har, dette kallar vi “fritt kanalval”. Dette kan du gjere via «mi side» på www.kband.no der loggar du … Read More

Teknologiløft Dimmelsvik (veke 5)

23. January 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

I veke 5 skal endeleg noden vår i Dimmelsvik ferdigstillast og oppgraderast til ny nodeteknologi og topp moderne utstyr. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi. Frå tysdag 28. januar startar vi med oppdatering av alle heimesentralar (sjølve … Read More

Teknologiløft i Matre (veke 42)

9. October 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Veke 42 skal endeleg ny node i Matre ferdigstillast og alle våre kundar i området (ca. 50 stk) skal koblast over på heilt ny teknologi. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi. Frå tysdag 15. oktober startar vi … Read More

Teknologiløft i Herøysundet

10. September 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Dei komande vekene blir det jobba flittig med å ferdigstille ny node i Herøysundet. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi.  Allereie frå måndag 16. september vil vi starte opp med omskøyting av fiberkablar og omkobling av alle … Read More

Allied telesys heimesentral

10. September 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Har du allied telesys heimesentral? Ca. 1300 av våre kundar har heimesentral av type allied telesys. Dersom du har heimesentral av denne typen må du merke deg fylgjande informasjon i forhold til eige trådlaust utstyr: Dersom du har eigen ruter satt opp som aksesspunkt, må denne tilbakestillast/setjast opp som ruter. Veiledningsvideo finn du her. Aksesspunkt … Read More