Kvinne som skriv på ein datamaskin

Fakta og historie

Om oss

Kvinnher­ad Breiband vart skipa i 2003 med det for­mål å byg­g­ja ut Inter­net­tbaserte ten­ester over fiber i Kvinnher­ad Kom­mune.
Vi har per i dag over 5400 kun­dar i heile Kvinnher­ad.
Mark­nad­sande­len på inter­net­tbaserte ten­ester er omlag 90 %.
Utbyg­gjings­graden er omlag 99,9 %.
Kvinnher­ad Breiband er eigd 100 % av Kvinnher­ad Ener­gi.

Ten­ester vi lev­er­er på fiber er Inter­nett, TV frå Telia og telefoni.

Kontaktinformasjon

Kvinnher­ad Breiband AS Heiamy­ro 3A 5460 Husnes
Kun­de­sen­teret er ope frå kl. 08:00 — 15:00 alle kvarda­gar Tlf: 53 47 56 40
Vak­t­tele­fon er bet­jent frå klok­ka 15:00 : 53 47 56 70 — legg igjen beskjed så svar­er vi så fort vi kan.
Ved større utfall blir det sendt sms/laga opp­da­ter­ing via driftsmeldin­gar.

E‑post: post@kband.no

Opn­ingstider
Kon­toret er ope og beman­na alle virkeda­gar mel­lom kl. 08:00 og kl. 15:00, unnateke julaf­ta, nyt­tår­saf­ta og ons­dag før skjærstors­dag då er kon­toret er stengt.
Alle hen­vendin­gar desse dagane visast til døgn­vakt.

Døgn­vakt: Utover åpn­ingsti­dene (etter klok­ka 15:00, kvarda­gar og helg) for kon­toret visast alle hen­vendin­gar til døgnvakt.

Her møter du ein tele­fonsvarar og har høve til å leg­g­ja igjen beskjed som blir vidare­sendt som e‑post og sms til vak­tha­vande sin PC / mobil­tele­fon.
Vak­tha­vande tek då kon­takt så snart det lar seg gjera og seinast neste arbeidsdag. 

Ser­vicevin­du
Kvinnher­ad Breiband har eige ser­vicevin­du natt til tys­dag mel­lom kl 00.01 og kl 07.00. Tele­fon­nr. for døgn­vakt er ikkje bet­jent i kon­tor­ti­da. Ring alltid kun­de­sen­ter mel­lom kl. 08:00 — 15:00, kvardagar. 

Tilsette i Kvinnherad Breiband AS

Still­ingNamnE‑postTele­fon
Dag­leg leiarGunnhild N. Hillestadgunnhild@kband.no53475640
Teknisk leiarSvein Atle Nipensvein@kband.no53475640
Pros­jek­tleiarEdmund Tofteedmund@kband.no53475640
Drift­sleiarDaniel Wan­gen­stendaniel@kband.no53475640
IT Kon­sulentStian H. Bøestianboe@kband.no53475640
Teknisk planleggjar/montørChris­t­ian Haugenchristian@kband.no53475640
Kun­derådg­je­varTrond Han­nis­daltrond@kband.no53475640
Kun­derådg­je­varArne Tor­getarne@kband.no53475640
Planleggjar/FibermontørAndreas Bern­hard­senandreas@kband.no53475640
Fiber­mon­tørGun­nar Vaagegunnar@kband.no53475640
Fiber­mon­tørBengt Opsangerbengt@kband.no53475640
Fiber­mon­tørJan Andrè Revheimjanandre@kband.no53475640
Fiber­mon­tørFri­da Saghaugfrida@kband.no53475640
Fiber­mon­tørDaniel Sol­bergdaniel.solberg@kband.no53475640
Lær­ling telekommunikasjonsmontørfagOskar Kaldestadoskar@kband.no53475640
Lær­ling telekommunikasjonsmontørfagRick James Turnerrick@kband.no53475640