Fakta og historie

Om oss

Kvinn­he­rad Brei­band vart ski­pa i 2003 med det for­mål å byg­gja ut Inter­nett­ba­ser­te tenes­ter over fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne.
Vi har per i dag over 4800 kun­dar i hei­le Kvinn­he­rad. Mark­nads­an­de­len på inter­nett­ba­ser­te tenes­ter er omlag 82 %.
Utbyg­gjings­gra­den er omlag 99 %.
Kvinn­he­rad Brei­band er eigd 80 % av Kvinn­he­rad Ener­gi og 20 % av Hauga­land Fib­er Invest AS.

Tenes­ter vi leve­rer på fib­er er inter­nett, tv frå Telia og telefoni.

Kontaktinformasjon

Kvinn­he­rad Brei­band AS Heia­m­yro 3A 5460 Hus­nes Tlf: 53 47 56 40 Vakt­te­le­fon frå klok­ka 15:00 : 53 47 56 70
E‑post: post@kband.no

Opnings­ti­der
Kon­to­ret er ope og beman­na alle virke­da­gar mel­lom kl. 07:30 og kl. 15:00, unna­teke jul­af­ta, nytt­års­af­ta og ons­dag før skjærstors­dag då er kon­to­ret er stengt.
Alle hen­ven­din­gar dis­se daga­ne visast til døgn­vakt.
Døgn­vakt: Utover åpnings­ti­de­ne (etter klok­ka 15:00, kvar­da­gar og helg) for kon­to­ret visast alle hen­ven­din­gar til døgnvakt.

Her møter du ein tele­fon­sva­rar og har høve til å leg­gja igjen beskjed som blir vidare­sendt som e‑post og sms til vakt­ha­van­de sin PC / mobil­te­le­fon.
Vakt­ha­van­de tek då kon­takt så snart det lar seg gje­ra og sei­nast nes­te arbeidsdag. 

Ser­vice­vin­du
Kvinn­he­rad Brei­band har eige ser­vice­vin­du natt til tys­dag mel­lom kl 00.01 og kl 07.00. Tele­fonnr. for døgn­vakt er ikke betjent i kontortida.

Tilsette i Kvinnherad Breiband AS

Stil­lingNamnE‑postTele­fon
Dag­leg leiarGunn­hild N. Hillestadgunnhild@kband.no53475640
Pro­sjekt­lei­arHåkon Røst­bøhakon@kband.no53475640
Tek­nisk leiarSvein Atle Nipensvein@kband.no53475640
Drifts­lei­arDani­el Wangenstendaniel@kband.no53475640
IT Kon­su­lentSti­an H. Bøestianboe@kband.no53475640
Kunde­råd­gje­varTrond Han­n­is­daltrond@kband.no53475640
Kunde­råd­gje­varArne Tor­getarne@kband.no53475640
Mon­tør­for­mannEdmund Tof­teedmund@kband.no53475640
Fib­er­mon­tørGun­nar Vaagegunnar@kband.no53475640
Fib­er­mon­tørBen­gt Opsangerbengt@kband.no53475640
Fib­er­mon­tørJan Andrè Revheimjanandre@kband.no53475640
Fib­er­mon­tørChris­ti­an Haugenchristian@kband.no53475640
Fib­er­mon­tørAndreas Bern­hard­senandreas@kband.no53475640