Full fart til bedrifta!

Oppgrader bedriftsnettet til å møte framtida.

Bestilling bedrift

Kundedata

Fyrst litt vesentleg informasjon…

Internett

For alle: Pri­or­itet på instal­lasjon og feilretting

For inter­nett gjeld bind­ingstid på 12 månader.

SLA

Standard

Inklud­ert

 • 24/7 Feilmeld­ing­sten­este
 • Feil­ret­ting /servicetid kl 08–16 (man-fre)
 • Ten­estetil­gjen­gelegheit 99,5%
 • 2 timar responstid
 • Mål for løys­ning innan 6 timar

Sølv

399,- per mnd.

 • 24/7 Feilmeld­ing­sten­este
 • Feil­ret­ting /servicetid kl 08–22 (man-laur)
 • Ten­estetil­gjen­gelegheit 99,7%
 • 1 time responstid
 • Mål for løys­ning innan 4 timar

Gull

599,- per mnd.

 • 24/7 Feilmeld­ing­sten­este
 • Feil­ret­ting /servicetid 24/7
 • Ten­estetil­gjen­gelegheit 99,8%
 • Feil­ret­ting star­tar umiddelbart
 • Mål for løys­ning innan 3 timar

Til info:

Alle pris­ar der vi ikkje nem­n­er anna, er oppgitt pr månad og er eks. mva.

Ved tilsend­ing av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­turage­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell dette gebyret bort. Du oppret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i net­tbanken din.

Spar kr 49 pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post

Felt mer­ka med må fylles ut

Alle pris­ar er oppg­jevne utan mva.