Full fart til bedrifta!

Oppgrader bedriftsnettet til å møte framtida.

Bestilling bedrift

Kundedata

Fyrst litt vesentleg informasjon…

Internett

For alle: Prio­ri­tet på instal­la­sjon og feilretting

For inter­nett gjeld bin­dings­tid på 12 månader.

TV for bedrifter

SLA

Standard

Inklu­dert

 • 24/7 Feil­mel­dings­te­nes­te
 • Feil­ret­ting /servicetid kl 08–16 (man-fre)
 • Teneste­til­gjen­ge­leg­heit 99,5%
 • 2 timar responstid
 • Mål for løys­ning innan 6 timar

Sølv

399,- per mnd.

 • 24/7 Feil­mel­dings­te­nes­te
 • Feil­ret­ting /servicetid kl 08–22 (man-laur)
 • Teneste­til­gjen­ge­leg­heit 99,7%
 • 1 time responstid
 • Mål for løys­ning innan 4 timar

Gull

599,- per mnd.

 • 24/7 Feil­mel­dings­te­nes­te
 • Feil­ret­ting /servicetid 24/7
 • Teneste­til­gjen­ge­leg­heit 99,8%
 • Feil­ret­ting star­tar umiddelbart
 • Mål for løys­ning innan 3 timar

Til info:

Alle pri­sar der vi ikkje nem­ner anna, er opp­gitt pr månad og er eks. mva.

Ved til­sen­ding av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­tu­ra­ge­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell det­te geby­ret bort. Du opp­ret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i nett­ban­ken din.

Spar kr 49 pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post

Felt mer­ka med må fyl­les ut

Alle pri­sar er opp­gjev­ne utan mva.