Bestill internett 

Bestilling privat

 • Dei fleste som bur i Kvinnherad Kommune kan no få fiber. Vi har ein dekningsgrad på omlag 99 % og ein marknadsandel på kring 78 %.
 • Internett

  *Dersom det er installert fiber og det har vore abonnement er etableringsprisen kr 500 for nye kundar og kr 250 for kundar som flyttar (bruk gjerne eige flytteskjema i menyen). For internett gjeld bindingstid på 12 månader. Fiber Fritid er forbeholdt fritidsbustader/hytter - berre for privat bruk (ikkje utleige).
  Dersom du ynskjer fast IP adresse kan du bestille dette. Pris pr faste IP adresse er kr 39 pr mnd.
 • TV pakkar

  Get Fritidspakke kan berre leverast til fritidsbolig og da berre i kombinasjon med Internettabonnement. Med Get Grunnpakke start, som består av 40 kanalar, kan ein fritt velja 20 eigne kanalar frå familiepakka. Med Get Familie, kan ein fritt velja 5 heimlandskanalar i tillegg. Familiepakke inkluderar allereie Grunnpakke. Familiepakke inneheld heile 70 kanalar. Med Get Fritidspakke inneheld 20 kanalar. TV pakkane "Grunnpakke start", "Familie", "Underhaldning" og "Fritid" har alle ei bindingstid på 12 månader. Tilleggspakkar kan du bestille direkte via fjernkontrollen din, etter at din tv-pakke er aktivert.
 • TV dekodar

  Velg type og antall TV-dekodar du ynskjer Du kan førebels ha maksimalt 4 dekodarar til saman,.
 • Price: Kr 49,00 Quantity:
 • Price: Kr 99,00 Quantity:
 • Telefoni

  I tillegg kjem eingongsetablering for fasttelefoni på kr 250.
 • Viss du har fasttelefon frå før og ynskjer å få ditt eksisterande nummer flytta over må du legga inn kva nummer du har i denne boksen. Om du ikkje legg inn noko nummer vil du få tildelt et nytt nummer frå oss.
 • Har ein ISDN telefon, så må denne bytast til analog telefon.

  Telefoni har bindingstid ut månaden denne blir sagt opp.

 • Kr 0,00
 • Kundedata

 • Eksempel: 28-12-1985
 • Diverse

  Alle prisar der vi ikkje nemner anna, er oppgitt pr månad og er inkludert mva.

  Ved tilsending av papirfaktura kjem det eit fakturagebyr på kr 49. Vel ein faktura på e-post og autogiro eller eFaktura fell dette gebyret bort. Du opprettar e-faktura/avtalegiro direkte i nettbanken din.

 • Felt merket med * må fylles ut