Pakkeløysingar

Kva pakke passar deg og ditt bruk?

Der­som du vel­ger både inter­nett og TV frå Get får du gode rabat­tar.  

Alle pakketil­bo­da inklud­er­ar sky­la­gring inntil 500 t (opp­tak) i abon­nementet. 

Velg din Kvinnherad Breiband pakke

Fyll heimen din med innhald frå TV Telia. Velg sjølv kva tv-kanalar du vil ha og kva net­t­fart som pas­sar deg. I til­legg til val­gfrie kanalar og inter­nett tilpas­sa ditt behov kan du få 500 t lagring med Telia Sky (opp­tak). Velg den pakken som pas­sar for deg.

Fiber 200 + TV

999,- mnd

 • Nettfart 200 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 297,-

Fiber 500 + TV

1199,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 397,-

Fiber 1G + TV

1499,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 60 poeng ekstra
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 647,-

Dette får du med TV TELIA

 • 12 faste kanalar
 • 50 fleX­ipo­eng
 • Sky­la­gring (500 t)
 • Start forfra/spol/pause
 • Pro­gra­markiv
 • Søk og anbe­falin­gar
 • Kan opp­graderast med 60 poeng ekstra

Internett frå Kvinnherad Breiband

Som kunde hjå Kvinnher­ad Breiband kan du vel­gje blant ulik net­thastighetar, slik at du kan finne det alter­na­tivet som pas­sar for deg og dine. Vi gjer deg full flek­si­bilitet til å gjere det du ynskjer på nett, strøyming av fil­mar og seri­ar, surf­ing og gam­ing 

 • Mod­erne nett og utstyr
  Velg ein net­t­fart som pas­sar for deg, så sørg­er vi for at du har rett heime­sen­tral og kan til­by deg wifi-ten­ester 
 • KB tråd­laust
  Eit tråd­laust (wifi) alter­na­tiv for dei som ynskjer å investere litt ekstra i eit sol­id heimenett 
 • Pakker­abatt
  Der­som du vel både inter­nett og TV FRÅ TELIA får du gode rabat­tar.

  NB! Tidle­gare trip­ple play/totalkundefordel  (dvs. fordel ved inter­nett, tv og tele­foni med høgare hastighet) utgår for alle våre kun­dar. 

KB TRÅDLAUST

Wifi dekn­ing kan ofte vere heilt avhengig av kva utstyr du har heime, og ikkje minst kor­leis det er plassert. Det er med andre ord fullt mog­leg å ha eit raskt og sta­bilt breiband, sam­stun­des som du opplever dår­leg dekn­ing. Vi kan til­by deg rett heime­sen­tral, og ruter tilpas­sa din bus­tad. 

KB TRÅD­LAUST-pakken
For deg som bur i ene­b­us­tad, gam­malt hus, stor lei­lighet eller har wifi-prob­lem enkelte plas­sar i bus­taden. KB tråd­laust med sin mesh teknolo­gi sikrar 100 % tråd­laus dekn­ing og rekke­v­id­de i bus­taden din. Pakken består av inntil tre wifi-einingar som kun er 9 x 10 cm store. Hov­udeininga må koblast direk­te i modemet (heime­sen­tral), og dei to andre blir plassert der behovet for betre wifi er størstMesh-nettver­ket skal gi full wifi-dekn­ing i alle rom, sta­bilt og sikkert nett og er enkelt å admin­istrere. Net­tet blir kobla opp av teknikar/montør frå Kvinnher­ad Breiband. 
 

Fiber 80

549,- mnd

 • Fiber 80
 • Inter­nett med grei net­t­fart
 • For deg som vil på inter­nett!
 • Net­t­fart 80 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fiber 200
 • Breiband med sol­id net­t­fart.
 • Fleire pålog­ga, heimekon­tor, og strøyming?
 • Net­t­fart 200 Mbps

Fiber 500

999,- mnd

 • Fiber 500
 • Vi treng litt ekstra, vi!
 • Net­t­fart 500 Mbps

Fiber 1G

1299,- mnd

 • Fiber 1G
 • Flag­gskipet vårt.
 • Super­raskt inter­nett!
 • For strøyming, ned­last­ingsner­dar og heftige spe­lestun­der.
 • Net­t­fart 1000 Mbps