Kvinne som skriv på ein datamaskin

Pakkeløysingar

Kva pakke passar deg og ditt bruk?

Der­som du vel­ger både inter­nett og TV frå TELIA får du gode prisar. 

Alle pakketil­bo­da inklud­er­ar sky­la­gring inntil 500 t (opp­tak) i abonnementet. 

Velg din Kvinnherad Breiband pakke

Fyll heimen din med innhald frå TV Telia. Velg sjølv kva tv-kanalar du vil ha og kva net­t­fart som pas­sar deg. I til­legg til val­gfrie kanalar og inter­nett tilpas­sa ditt behov kan du få 500 t lagring med Telia Sky (opp­tak). Velg den pakken som pas­sar for deg.

Fiber 500 + Strøyming & TV 50 poeng

1099,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV  & Strøyming
 • Fritt kanalval
 • 50 poeng
 • 7 dagars tv-arkiv
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
 • Mykje for pengane!
Spar 597,-

Fiber 500 + Strøyming & TV 110 poeng

1249,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV & strøyming
 • Fritt kanalval
 • 110 poeng
 • 7 dagars tv-arkiv
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
 • Endå meir for pengane!
Spar 597,-

Fiber 1G + Strøyming & TV 110 poeng

1549,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV & strøyming
 • Fritt kanalval
 • 110 poeng
 • 7 dagars tv-arkiv
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
 • WIFI
Spar 546,-

Oppgradering? Ja, takk!

 • Opp­gradere nettfarten
 • Bestille tv frå Telia
 • Opp­gradere til ny tv-plattform
 • KB Tråd­laust — sol­id WIFI
 • Få meir for pengane!

Internett frå Kvinnherad Breiband

Som kunde hjå Kvinnher­ad Breiband kan du vel­gje blant ulik net­thastighetar, slik at du kan finne det alter­na­tivet som pas­sar for deg og dine. Vi gjer deg full flek­si­bilitet til å gjere det du ynskjer på nett, strøyming av fil­mar og seri­ar, surf­ing og gam­ing 

 • Mod­erne nett og utstyr
  Velg ein net­t­fart som pas­sar for deg, så sørg­er vi for at du har rett heime­sen­tral og kan til­by deg wifi-ten­ester 
 • KB tråd­laust
  Eit tråd­laust (wifi) alter­na­tiv for dei som ynskjer å investere litt ekstra i eit sol­id heimenett 
 • Pakker­abatt
  Der­som du vel både inter­nett og TV FRÅ TELIA får du gode rabat­tar.NB! Tidle­gare trip­ple play/totalkundefordel  (dvs. fordel ved inter­nett, tv og tele­foni med høgare hastighet) utgår for alle våre kundar. 

KB TRÅDLAUST

Wifi dekn­ing kan ofte vere heilt avhengig av kva utstyr du har heime, og ikkje minst kor­leis det er plassert. Det er med andre ord fullt mog­leg å ha eit raskt og sta­bilt breiband, sam­stun­des som du opplever dår­leg dekn­ing. Vi kan til­by deg rett heime­sen­tral, og ruter tilpas­sa din bustad. 

KB TRÅD­LAUST-pakken
For deg som bur i ene­b­us­tad, gam­malt hus, stor lei­lighet eller har wifi-prob­lem enkelte plas­sar i bus­taden. KB tråd­laust med sin mesh teknolo­gi sikrar 100 % tråd­laus dekn­ing og rekke­v­id­de i bus­taden din. Pakken består av inntil tre wifi-einingar som kun er 9 x 10 cm store. Hov­udeininga må koblast direk­te i modemet (heime­sen­tral), og dei to andre blir plassert der behovet for betre wifi er størstMesh-nettver­ket skal gi full wifi-dekn­ing i alle rom, sta­bilt og sikkert nett og er enkelt å admin­istrere. Net­tet blir kobla opp av teknikar/montør frå Kvinnher­ad Breiband. 
 

Fiber 100

649,- mnd

 • Fiber 100
 • Inter­nett med god nettfart
 • For deg som vil på internett!
 • Net­t­fart 100 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fiber 200
 • Breiband med sol­id nettfart.
 • Fleire pålog­ga, heimekon­tor, & strøyming?
 • Net­t­fart 200 Mbps

Fiber 500

899,- mnd

 • Fiber 500
 • Vi treng litt ekstra, vi!
 • Net­t­fart 500 Mbps

Fiber 1G

999,- mnd

 • Fiber 1G
 • Flag­gskipet vårt.
 • Super­raskt internett!
 • For strøyming, ned­last­ingsner­dar & heftige spelestunder.
 • Net­t­fart inntil 1000 Mbps