Kjære kunde,
Som ei samfunnskritisk verksemd er vi avhengig av å kunne drifte nettet vårt på best mogleg måte.
Vi må i samband med tiltak rundt covid-19 minimere aktivitet som inneber fare for smitte og vidare spreiing av koronavirus.
Kvinnherad Breiband har inntil vidare stoppa all aktivitet som installasjonar/utrykning til kundar.
Vi ber i denne kritiske fasen om ekstra tolmodigheit frå våre kundar, og skal gjere det vi kan for å løyse det som trengs via telefon.
Kundesenteret vårt er stengt for personleg frammøte, men er ope  som normalt på telefon og e-post.
Beste helsing,
Kvinnherad Breiband

Internett

Kvinnherad Breiband kan levere fleire tenester som Internett, TV, telefoni og betalingstenester til ca 99 % av husstandar og bedrifter i Kvinnherad kommune.

TV

TV består av ein unik interaktiv TV portal med mange nyttige tenester. TV underhaldning vil aldri bli som før!

Telefoni

Telefonitenesta er ei tilleggsteneste som vi tilbyr våre internettkundar. No er det billeg å ringja!