Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så du får med deg favorittfilmen

Med raskt breiband og TV vert det allsong hos svigermor

Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så får kosa deg når du er ferdig i fjøset.

Har du sett våre nye internett og tv-pakkar?

Vi gir deg rakst breiband og full TV-pakke så får du med deg alt

Velg mellom fleire pakkeløysingar og spar pengar!

Fiber 200 + TV

999,- mnd

 • Nettfart 200 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 297,-

Fiber 500 + TV

1199,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 397,-

Fiber 1G + TV

1499,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 60 poeng ekstra
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 647,-

Dette får du med TV TELIA

 • 12 faste kanalar
 • 50 fleX­ipo­eng
 • Sky­la­gring (500 t)
 • Start forfra/spol/pause
 • Pro­gra­markiv
 • Søk og anbe­falin­gar
 • Kan opp­graderast med 60 poeng ekstra

...eller berre internett:

Fiber 80

549,- mnd

 • Fiber 80
 • Inter­nett med grei net­t­fart
 • For deg som vil på inter­nett!
 • Net­t­fart 80 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fiber 200
 • Breiband med sol­id net­t­fart.
 • Fleire pålog­ga, heimekon­tor, og strøyming?
 • Net­t­fart 200 Mbps

Fiber 500

999,- mnd

 • Fiber 500
 • Vi treng litt ekstra, vi!
 • Net­t­fart 500 Mbps

Fiber 1G

1299,- mnd

 • Fiber 1G
 • Flag­gskipet vårt.
 • Super­raskt inter­nett!
 • For strøyming, ned­last­ingsner­dar og heftige spe­lestun­der.
 • Net­t­fart 1000 Mbps

Siste nytt frå Kvinnherad Breiband

Fiberkabel i Opsangersvatnet

Hjelp eg er på Teams…

Mi side hjå Kband

TRÅDLAUST NETT — TIPS OG RÅD

Føtter foran TV-skjerm

Løysingar for både privat og bedrift sidan 2003

Kvinnher­ad Breiband vart skipa i 2003 med det for­mål å byg­g­ja ut Inter­net­tbaserte ten­ester over fiber i Kvinnher­ad Kom­mune. Ten­ester vi lev­er­er på fiber er inter­nett, tv frå Telia og fast­tele­foni.

Har du nettløysinga som passer best for ditt bruk?

Kryss av og plott inn det som gjeld deg:

Kvinnherad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperthjelp med til dømes å måle Wifi-dekning, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp trådlaust utstyr m.m. 
 
Vi tek på oss ulike oppdrag og tek gjerne eit heimebesøk.  Les meir om tenesta her.

Ring oss på telefon 53 47 56 40 for avtale eller forespørsel.