Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så du får med deg favorittfilmen

Med raskt breiband og TV vert det allsong hos svigermor

Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så får du kosa deg når du er ferdig i fjøset.

Har du sett våre nye internett og tv-pakkar?

Vi tilbyr 1 Gig kapasitetar via fiberteknologi!

Skorpo, no også med fiber!

Vi gir deg rakst breiband og full TV-pakke så får du med deg alt

Velg mellom fleire pakkeløysingar og spar pengar!

Fiber 200 + TV

1049,- mnd

 • Nettfart 200 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 297,-

Fiber 500 + TV

1249,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 397,-

Fiber 1G + TV

1399,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 547,-

Er du eksisterande kunde og klar for ei fornying? 

 • Opp­gra­de­re nettfarten
 • Bestil­le tv frå Telia
 • Opp­gra­de­re til ny tv-platform
  med stre­am­ing og tv frå TELIA der du vil?
 • Til­leggs­po­eng for TV abonnement
 • Bestil­le KB trådlaust

Fiber 200 + TV

1199,- mnd

 • Nett­fart 200 mbps
 • Telia TV og strøy­ming 110 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Sky­lag­ring (500 t)

Fiber 500 + TV

1399,- mnd

 • Nett­fart 500 mbps
 • Telia TV og strøy­ming 110 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Sky­lag­ring (500 t)

Fiber 1G + TV

1549,- mnd

 • Nett­fart 1000 mbps
 • Telia TV og strøy­ming 110 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Sky­lag­ring (500 t)

Er du eksisterande kunde og klar for ei fornying? 

 • Opp­gra­de­re nettfarten
 • Bestil­le tv frå Telia
 • Opp­gra­de­re til ny tv-platform
  med stre­am­ing og tv frå TELIA der du vil?
 • Til­leggs­po­eng for TV abonnement
 • Bestil­le KB trådlaust

...eller berre internett:

Fiber 80

549,- mnd

 • Fib­er 80
 • Inter­nett med grei nettfart
 • For deg som vil på internett!
 • Nett­fart 80 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fib­er 200
 • Brei­band med solid nettfart.
 • Flei­re pålog­ga, heime­kon­tor, og strøyming?
 • Nett­fart 200 Mbps

Fiber 500

999,- mnd

 • Fib­er 500
 • Vi treng litt eks­tra, vi!
 • Nett­fart 500 Mbps

Fiber 1G

1299,- mnd

 • Fib­er 1G
 • Flagg­ski­pet vårt.
 • Super­raskt internett!
 • For strøy­ming, ned­las­tings­ner­dar og hef­ti­ge spelestunder.
 • Nett­fart 1000 Mbps

Siste nytt frå Kvinnherad Breiband

Fiber til Snilstveitøy

Efaktura før, og no faktura pr post?

Dobbel innbetaling?

Dobbel faktura?

Føtter foran TV-skjerm

Løysingar for både privat og bedrift sidan 2003

Kvinn­he­rad Brei­band vart ski­pa i 2003 med det for­mål å byg­gja ut Inter­nett­ba­ser­te tenes­ter over fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne. Tenes­ter vi leve­rer på fib­er er inter­nett, tv frå Telia og fasttelefoni.

Har du nettløysinga som passer best for ditt bruk?

Kryss av og plott inn det som gjeld deg:

Kvinnherad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperthjelp med til dømes å måle Wifi-dekning, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp trådlaust utstyr m.m. 
 
Vi tek på oss ulike oppdrag og tek gjerne eit heimebesøk.  Les meir om tenesta her.

Ring oss på telefon 53 47 56 40 for avtale eller forespørsel.