Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så du får med deg favorittfilmen

Med raskt breiband og TV vert det allsong hos svigermor

Vi gir deg raskt breiband og full TV-pakke så får kosa deg når du er ferdig i fjøset.

Har du sett våre nye internett og tv-pakkar?

Sumarfoto 2021 #safetyfirst

Vi tilbyr 1 Gig kapasitetar via fiberteknologi!

Vi gir deg rakst breiband og full TV-pakke så får du med deg alt

Kjære kunde!

Som ei samfunnskritisk verksemd er vi avhengig av å kunne drifte nettet vårt på best mogleg måte.
Vi må i samband med tiltak rundt covid-19 minimere aktivitet som inneber fare for smitte og vidare spreiing av koronavirus.
Vi ber i denne kritiske fasen om ekstra tolmodigheit frå våre kundar, og skal gjere det vi kan for å løyse det som trengs via telefon.
Kundesenteret vårt i Dimmelsvik er stengt for besøkjande.

Beste helsing,
Tilsette i
Kvinnherad Breiband AS

Velg mellom fleire pakkeløysingar og spar pengar!

Fiber 200 + TV

999,- mnd

 • Nettfart 200 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 297,-

Fiber 500 + TV

1199,- mnd

 • Nettfart 500 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 397,-

Fiber 1G + TV

1499,- mnd

 • Nettfart 1000 mbps
 • Telia TV og strøyming 50 poeng
 • 60 poeng ekstra
 • 1 Telia strøymebox
 • Skylagring (500 t)
Spar 647,-

Dette får du med TV TELIA

 • 12 fas­te kana­lar
 • 50 fleX­i­po­eng
 • Sky­lag­ring (500 t)
 • Start forfra/spol/pause
 • Pro­gram­ar­kiv
 • Søk og anbe­fa­lin­gar
 • Kan opp­gra­de­rast med 60 poeng eks­tra

...eller berre internett:

Fiber 80

549,- mnd

 • Fib­er 80
 • Inter­nett med grei nett­fart
 • For deg som vil på inter­nett!
 • Nett­fart 80 Mbps

Fiber 200

699,- mnd

 • Fib­er 200
 • Brei­band med solid nett­fart.
 • Flei­re pålog­ga, heime­kon­tor, og strøy­ming?
 • Nett­fart 200 Mbps

Fiber 500

999,- mnd

 • Fib­er 500
 • Vi treng litt eks­tra, vi!
 • Nett­fart 500 Mbps

Fiber 1G

1299,- mnd

 • Fib­er 1G
 • Flagg­ski­pet vårt.
 • Super­raskt inter­nett!
 • For strøy­ming, ned­las­tings­ner­dar og hef­ti­ge spele­stun­der.
 • Nett­fart 1000 Mbps

Siste nytt frå Kvinnherad Breiband

Film og serietips — sumaren 2021!

Klar for ei fornying med topp nettfart og ny tv-platform?

PRESSEMELDING FRÅ KVINNHERAD BREIBAND

GLEDE PÅ ØLVESTVEIT

Føtter foran TV-skjerm

Løysingar for både privat og bedrift sidan 2003

Kvinn­he­rad Brei­band vart ski­pa i 2003 med det for­mål å byg­gja ut Inter­nett­ba­ser­te tenes­ter over fib­er i Kvinn­he­rad Kom­mu­ne. Tenes­ter vi leve­rer på fib­er er inter­nett, tv frå Telia og fast­te­le­fo­ni.

Har du nettløysinga som passer best for ditt bruk?

Kryss av og plott inn det som gjeld deg:

Kvinnherad Breiband har eit eige team om du har behov for litt eksperthjelp med til dømes å måle Wifi-dekning, utvide Wifi-dekninga i huset ditt, kople opp trådlaust utstyr m.m. 
 
Vi tek på oss ulike oppdrag og tek gjerne eit heimebesøk.  Les meir om tenesta her.

Ring oss på telefon 53 47 56 40 for avtale eller forespørsel.