Kjære kunde – ei sumarhelsing frå Kvinnherad Breiband

Sumaren 2017 står for tur og vi nærmar oss heile 4000 breibandskundar i Kvinnherad Breiband AS. Vi er stolt leverandør av fiber til innbyggjarar i heile kommunen og ser fram til vidare utvikling av selskapet. Teknologirevolusjon 2017 Sidan oppstart av Kvinnherad Breiband AS har det vore store investeringar i utbygging...

Les meir

TEKNOLOGISKIFTE I KVINNHERAD BREIBAND

I veke 28 vil Kvinnherad Breiband ta steget inn i ei ny «teknologiverd». Selskapet startar då på ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Vi startar med utskifting av alt teknisk utstyr i vår node på Korsnes i Uskedalen. Korsnes-noden er fysisk nær vårt...

Les meir

KVINNHERAD BREIBAND GÅR TIL FILMEN

For å betra servicen til våre kundar prøver vi no eit  nytt medium, film. I desse dagar spelar vi inn 2 informasjonsfilmar som skal vera meint som hjelp til sjølvhjelp med eit glimt i auga.  Filmen er sjølvsagt produsert i Kvinnherad med Kvinnheringar og av Kvinnheringar. Den unge talentfulle filmskaparen...

Les meir

Endring av faktura på TV

På grunn av nye mva-reglar frå myndigheitene er fakturaen vår på TV no endra og splitta opp og spesifisert i 2 beløp. Dette gjeld TV Grunnpakke frå Get. «Den 1. mars i år innførte myndigheitene nye mva-reglar for nyhende- og aktualitetskanalar. Dette inneber at vi må tilpasse våre fakturaer slik...

Les meir

RÅD OG TIPS TIL GOD NETTBRUK MED TRÅDLAUST NETT.

Internettbruken har endra seg mykje dei seinare åra. Der vi før hadde ein pc og kanskje 2 i husstanden har dei fleste no fleire einingar i huset, gjerne kvar sitt nettbrett i tillegg til mobiltelefonar og PC-ar. I tillegg har kvardagsbruken gått frå mest nyttefunksjonar og vanlege nettsider gått over...

Les meir