Kontaktinformasjon

Kontorlokaler
Kvinnherad Breiband AS Vikjo 7 5464 Dimmelsvik

Kundesenter 
53 47 56 40 (ope kvardagar frå klokka 07:30 – 15:00).

Vakttelefon   
53 47 56 70 (bemanna frå klokka 15:00) 7 dagar i veka.

E-post
post@kband.no