Prisar

Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

Pro­duktEtab­le­ring ny instal­la­sjon Etab­le­ring eksis­te­ran­de instal­la­sjonMånads­prisPris 1. årPris 2. år
Fib­er 803950500549kr 10538kr 6588
Fib­er 2003950500699kr 12338kr 8388
Fib­er 5003950500999kr 15938kr 11998
Fib­er 1G39505001299kr 19538kr 15588
Fib­er 200 + TV39505001049kr 15938kr 11988
Fib­er 500 + TV39505001249kr 18338kr 14388
Fib­er 1G + TV39505001399kr 21938kr 17988
Fib­er Fri­tid (50 mbps)
kr 3950kr 500kr 449kr 9338kr 5388
Ein­gongs­sum for fib­er i etab­lert anlegg for eksis­te­ran­de brei­bands­kun­dar (månads­pris for uli­ke pro­dukt kjem i tillegg)kr 500kr 500
Ein­gongs­sum for fib­er i etab­lert anlegg for alle­reie akti­ve brei­bands­kun­dar (månads­pris for uli­ke pro­dukt som fib­er kjem i tillegg)kr 250kr 250
KB TRÅDLAUST (eksis­te­ran­de anlegg)kr 0kr 1490kr 99 kr 2687kr 1188

Alle inter­nett­abon­ne­ment har ei bin­dings­tid på 12 måna­dar (nyetab­ler­te anlegg). For eksis­te­ran­de anlegg og abon­ne­ment som er fer­dig med bin­dings­tid er opp­sei­ings­tid på 1 månad frå sis­te dag i opp­sei­ings­må­na­den (TV har det same). End­ring av has­tig­het kan bestil­last til eik­var tid (ingen gebyr).
Sei­er ein opp inter­nett­abon­ne­ment og vel å behal­da TV og/eller tele­fon kjem det eit admi­ni­stra­sjons­ge­byr på kr 100 i til­legg pr månad.
Fri­tids­abon­ne­ment føre­set at bustad er regist­rert som fri­tids­bu­stad og at bustad ikkje vert nyt­ta for utleige/nærin
g.

Telefoni

Pro­duktEin­gangs­sumMånads­sumPris 1. årPris 2. år
Tele­fo­ni lokalkr 250kr 39kr 718kr 468
Tele­fo­ni nasjo­nal 1 linjekr 250kr 139kr 1918kr 1668
Tele­fo­ni nasjo­nal 2 linjerkr 250kr 178kr 2386kr 2136
Tele­fon globalkr 250kr 199kr 2638kr 2388

Samtalepriser telefoni

Pri­sar per minutt

Taksttabell – Norge
  start­prisLokalNasjo­nalGlo­bal
Nor­ges­takstkr 0.53kr 0.12kr 0.00kr 0.00
Til mobil (frå lokal og nasjonal)kr 0.53kr 0.76kr 0.76x
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.00 *
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.76 **
SettO­ver fra 1880 til norgestakstkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
SettO­ver fra 1880 til mobiltakstkr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
800Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
801Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
810 00 — 06Delt tak­se­ringkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
810 07 — 19Inter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
810 2 — 9Delt tak­se­ringkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
811 — 814, 819Voi­ce­mailkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
815Flek­si­num­merkr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
815 1Flek­si­num­merkr 0.53kr 0.82kr 0.82kr 0.82
815 45 xxxInter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
820 00Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 01Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 1.33kr 1.33kr 1.33
820 02Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
820 03 — 09Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 1Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 12.98kr 12.98kr 12.98
820 2Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 14.83kr 14.83kr 14.83
820 3Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 4.44kr 4.44kr 4.44
820 40Giver­num­merkr 25.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 41Giver­num­merkr 50.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑42 / ‑47Giver­num­merkr 75.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑43 / ‑48Giver­num­merkr 100.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑44 / ‑49Giver­num­merkr 200.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 45Pigg­dekk­ge­byr 30 krkr 30.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 46Pigg­dekk­ge­byr 60 krkr 60.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 5Tele­torg — alm. brukertjenesterkr 0.53kr 7.41kr 7.41kr 7.41
820 6Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 9.64kr 9.64kr 9.64
820 7Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 17.87kr 17.87kr 17.87
820 8Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 27.64kr 27.64kr 27.64
820 9Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 35.25kr 35.25kr 35.25
829 00Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 01Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
829 02Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 2.06kr 2.06kr 2.06
829 03 — 09Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 1Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 12.00kr 12.00kr 12.00
829 2Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 13.72kr 13.72kr 13.72
829 3Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 4.12kr 4.12kr 4.12
829 40 — 46Tele­torg — masseanropkr 0.53kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 47 — 48Tele­torg — telestemmingkr 0.00kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 49Tele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 49 1xxTele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 5Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.87kr 6.87kr 6.87
829 6Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 8.93kr 8.93kr 8.93
829 7Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 18.11kr 18.11kr 18.11
829 8Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 25.38kr 25.38kr 25.38
829 9Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 33.19kr 33.19kr 33.19
110, 112, 113N›dnummerkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
115Manu­ell eksp. utlandkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
120Kyst­ra­diokr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
124Feil­mel­ding radio/tvkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
149Manu­ell eksp. teksttelefonkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
175Tra­fikk­info fra Vegvesenetkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
177Tra­fikkan­tenkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
1860EasyCallkr 0.00kr 12.67kr 12.67kr 12.67
1880Fin­dexakr 0.00kr 26.88kr 26.88kr 26.88
1881Opp­lys­nin­gen Teleservicekr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1882Opp­lys­nin­gen Tele­ser­vice, utlandkr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1885Opp­lys­nin­gen 1885.nokr 0.00kr 28.37kr 28.37kr 28.37
1888Air­Touchkr 0.00kr 26.80kr 26.80kr 26.80
1890EasyCon­nectkr 0.00kr 23.29kr 23.29kr 23.29
02xxx-09xxx5‑sifrede num­merkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
85xIP-baser­te tjenesterkr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
880Alfa­num­merkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
879GSM‑Rkr 0.53kr 2.18kr 2.18kr 2.18
Taksttabell – Utland
  Lands­num­merstart­prisLokalNasjo­nalGlo­bal
Afgha­ni­stanAfgha­ni­stan93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Afgha­ni­stan-mobilAfgha­ni­stan — mobile93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Alba­niaAlba­nia355kr 0.53kr 0.95kr 0.95kr 0.95
Alba­nia-mobilAlba­nia — mobile355kr 0.53kr 2.91kr 2.91kr 2.91
Alge­rieAlge­ria213kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Alge­rie-mobilAlge­ria — mobile213kr 0.53kr 3.50kr 3.50kr 3.50
Am. Jomfru›yeneVir­gin Islands (US)1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Jomfru›yene-mobilVir­gin Islands (US) — mobile1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Samoa›yeneAme­ri­can Samoa684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Am. Samoa›yene-mobilAme­ri­can Samoa — mobile684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Andor­raAndor­ra376kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Andor­ra-mobilAndor­ra — mobile376kr 0.53kr 1.57kr 1.57kr 1.57
Ango­laAngo­la244kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Ango­la-mobilAngo­la — mobile244kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Anguil­laAnguil­la1264kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Anguil­la-mobilAnguil­la — mobile1264kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Antark­tisAntarc­ti­ca6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Antark­tis-mobilAntarc­ti­ca — mobile6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Anti­gua & BarbudaAnti­gua and Barbuda1268kr 0.53kr 1.34kr 1.34kr 1.34
Anti­gua & Barbuda-mobilAnti­gua and Bar­bu­da — mobile1268kr 0.53kr 2.19kr 2.19kr 2.19
Argen­ti­naArgen­ti­na54kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Argen­ti­na-mobilArgen­ti­na — mobile54kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Arme­niaArme­nia374kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Arme­nia-mobilArme­nia — mobile374kr 0.53kr 1.59kr 1.59kr 1.59
ArubaAruba297kr 0.53kr 0.79kr 0.79kr 0.79
Aruba-mobilAruba — mobile297kr 0.53kr 1.87kr 1.87kr 1.87
Ascen­sionAscen­sion Island247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Ascen­sion-mobilAscen­sion Island — mobile247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Aust­ra­liaAust­ra­lia61kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Aust­ra­lia-mobilAust­ra­lia — mobile61kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
Azer­ba­d­janAzer­bai­jan994kr 0.53kr 2.01kr 2.01kr 2.01
Azer­ba­d­jan-mobilAzer­bai­jan — mobile994kr 0.53kr 3.03kr 3.03kr 3.03
Baha­masBaha­mas1242kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Baha­mas-mobilBaha­mas — mobile1242kr 0.53kr 1.37kr 1.37kr 1.37
Bah­rainBah­rain973kr 0.53kr 0.39kr 0.39kr 0.39
Bah­rain-mobilBah­rain — mobile973kr 0.53kr 0.68kr 0.68kr 0.68
Bang­la­deshBang­la­desh880kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.37
Bang­la­desh-mobilBang­la­desh — mobile880kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Bar­ba­dosBar­ba­dos1246kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Bar­ba­dos-mobilBar­ba­dos — mobile1246kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
Bel­giaBel­gi­um32kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Bel­gia-mobilBel­gi­um — mobile32kr 0.53kr 0.33kr 0.33kr 0.33
BelizeBelize501kr 0.53kr 1.97kr 1.97kr 1.97
Belize-mobilBelize — mobile501kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
BeninBenin229kr 0.53kr 1.96kr 1.96kr 1.96
Benin-mobilBenin — mobile229kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Ber­mu­daBer­mu­da1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Ber­mu­da-mobilBer­mu­da — mobile1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Bhu­tanBhu­tan975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Bhu­tan-mobilBhu­tan — mobile975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Boli­viaBoli­via591kr 0.53kr 0.67kr 0.67kr 0.67
Boli­via-mobilBoli­via — mobile591kr 0.53kr 1.39kr 1.39kr 1.39
Bos­nia-Her­cego­vi­naBos­nia and Herzegovina387kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Bos­nia-Her­cego­vi­na-mobilBos­nia and Herzego­vi­na — mobile387kr 0.53kr 3.04kr 3.04kr 3.04
Bots­wa­naBots­wa­na267kr 0.53kr 0.53kr 0.53kr 0.53
Bots­wa­na-mobilBots­wa­na — mobile267kr 0.53kr 1.92kr 1.92kr 1.92
Bra­silBrazil55kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.15
Bra­sil-mobilBrazil — mobile55kr 0.53kr 1.85kr 1.85kr 1.85
Bri­tis­ke Jomfru›yerVir­gin Islands (UK)1284kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
Bri­tis­ke Jomfru›yer-mobilVir­gin Islands (UK) — mobile1284kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Bru­neiBru­nei673kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Bru­nei-mobilBru­nei — mobile673kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Bul­ga­riaBul­ga­ria359kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.17
Bul­ga­ria-mobilBul­ga­ria — mobile359kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Bur­ki­na FasoBur­ki­na Faso226kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Bur­ki­na Faso-mobilBur­ki­na Faso — mobile226kr 0.53kr 2.46kr 2.46kr 2.46
Burun­diBurun­di257kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
Burun­di-mobilBurun­di — mobile257kr 0.53kr 4.35kr 4.35kr 4.35
Cana­daCana­da1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.00
Cana­da-mobilCana­da — mobile1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.03
Cayman-›yeneCay­man Islands1345kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Cayman-›yene-mobilCay­man Islands — mobile1345kr 0.53kr 1.49kr 1.49kr 1.49
Chi­leChi­le56kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Chi­le-mobilChi­le — mobile56kr 0.53kr 1.94kr 1.94kr 1.94
Chris­t­mas- & Cocos›yeneChris­t­mas Island & Cocos Island672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Chris­t­mas- & Cocos›yene-mobilChris­t­mas Island & Cocos Island — mobile672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Colom­biaColom­bia57kr 0.53kr 0.34kr 0.34kr 0.34
Colom­bia-mobilColom­bia — mobile57kr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
Cook-›yeneCook Islands682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cook-›yene-mobilCook Islands — mobile682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cos­ta RicaCos­ta Rica506kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Cos­ta Rica-mobilCos­ta Rica — mobile506kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
CubaCuba53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Cuba-mobilCuba — mobile53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Dan­markDen­mark45kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Dan­mark-mobilDen­mark — mobile45kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Diego Gar­ciaDiego Gar­cia246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Diego Gar­cia-mobilDiego Gar­cia — mobile246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Dji­bou­tiDji­bou­ti253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Dji­bou­ti-mobilDji­bou­ti — mobile253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Domi­ni­caDomi­ni­ca1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Domi­ni­ca-mobilDomi­ni­ca — mobile1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Domi­ni­kans­ke Rep.Domi­ni­can Rep1809kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
Domi­ni­kans­ke Rep.-mobilDomi­ni­can Rep — mobile1809kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Ecua­dorEcua­dor593kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Ecua­dor-mobilEcua­dor — mobile593kr 0.53kr 1.84kr 1.84kr 1.84
EgyptEgypt20kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Egypt-mobilEgypt — mobile20kr 0.53kr 0.98kr 0.98kr 0.98
Ekva­to­rial­gui­neaEqua­to­ri­al Guinea240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
Ekva­to­rial­gui­nea-mobilEqua­to­ri­al Gui­nea — mobile240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
El Sal­va­dorEl Sal­va­dor503kr 0.53kr 1.12kr 1.12kr 1.12
El Sal­va­dor-mobilEl Sal­va­dor — mobile503kr 0.53kr 1.47kr 1.47kr 1.47
Elfen­bens­kys­tenIvory Coast225kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Elfen­bens­kys­ten-mobilIvory Coast — mobile225kr 0.53kr 2.89kr 2.89kr 2.89
Eri­treaEri­trea291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Eri­trea-mobilEri­trea — mobile291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Est­landEsto­nia372kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.00
Est­land-mobilEsto­nia — mobile372kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
Etio­piaEthio­pia251kr 0.53kr 2.27kr 2.27kr 2.27
Etio­pia-mobilEthio­pia — mobile251kr 0.53kr 2.25kr 2.25kr 2.25
Falklands›yeneFalk­land Islands500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
Falklands›yene-mobilFalk­land Islands — mobile500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
FijiFiji679kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Fiji-mobilFiji — mobile679kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Filip­pi­ne­nePhi­lip­pi­nes63kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Filip­pi­ne­ne-mobilPhi­lip­pi­nes — mobile63kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fin­landFin­land358kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.00
Fin­land-mobilFin­land — mobile358kr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
For­en­te Ara­bis­ke EmiraterUni­ted Arab Emirates971kr 0.53kr 1.51kr 1.51kr 1.51
For­en­te Ara­bis­ke Emirater-mobilUni­ted Arab Emi­ra­tes — mobile971kr 0.53kr 1.53kr 1.53kr 1.53
Frank­ri­keFran­ce33kr 0.53kr 0.05kr 0.05kr 0.00
Frank­ri­ke-mobilFran­ce — mobile33kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fransk Guya­naFrench Guia­na594kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fransk Guya­na-mobilFrench Guia­na — mobile594kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fransk Poly­ne­siaFrench Poly­ne­sia689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
Fransk Poly­ne­sia-mobilFrench Poly­ne­sia — mobile689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
F‘r›yeneFaeroe Islands298kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
F‘r›yene-mobilFaeroe Islands — mobile298kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
GabonGabon241kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Gabon-mobilGabon — mobile241kr 0.53kr 3.63kr 3.63kr 3.63
Gam­biaGam­bia220kr 0.53kr 4.43kr 4.43kr 4.43
Gam­bia-mobilGam­bia — mobile220kr 0.53kr 4.47kr 4.47kr 4.47
Geor­giaGeor­gia995kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
Geor­gia-mobilGeor­gia — mobile995kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
Gha­naGha­na233kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Gha­na-mobilGha­na — mobile233kr 0.53kr 1.93kr 1.93kr 1.93
Gibral­tarGibral­tar350kr 0.53kr 0.26kr 0.26kr 0.26
Gibral­tar-mobilGibral­tar — mobile350kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
Gre­na­daGre­na­da1473kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Gre­na­da-mobilGre­na­da — mobile1473kr 0.53kr 2.07kr 2.07kr 2.07
Gr›nlandGreen­land299kr 0.53kr 3.17kr 3.17kr 3.17
Gr›nland-mobilGreen­land — mobile299kr 0.53kr 4.74kr 4.74kr 4.74
Guade­lou­peGuade­lou­pe590kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Guade­lou­pe-mobilGuade­lou­pe — mobile590kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
GuamGuam1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Guam-mobilGuam — mobile1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Gua­te­ma­laGua­te­ma­la502kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
Gua­te­ma­la-mobilGua­te­ma­la — mobile502kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Gui­neaGui­nea224kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Gui­nea-mobilGui­nea — mobile224kr 0.53kr 3.92kr 3.92kr 3.92
Gui­nea-Bis­sauGui­nea Bissau245kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Gui­nea-Bis­sau-mobilGui­nea Bis­sau — mobile245kr 0.53kr 3.51kr 3.51kr 3.51
Guya­naGuya­na592kr 0.53kr 2.15kr 2.15kr 2.15
Guya­na-mobilGuya­na — mobile592kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
Hai­tiHai­ti509kr 0.53kr 2.47kr 2.47kr 2.47
Hai­ti-mobilHai­ti — mobile509kr 0.53kr 2.61kr 2.61kr 2.61
Hel­lasGre­ece30kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Hel­las-mobilGre­ece — mobile30kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Hon­du­rasHon­du­ras504kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Hon­du­ras-mobilHon­du­ras — mobile504kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Hong KongHong Kong852kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Hong Kong-mobilHong Kong — mobile852kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Hvite­russ­landBela­rus375kr 0.53kr 2.29kr 2.29kr 2.29
Hvite­russ­land-mobilBela­rus — mobile375kr 0.53kr 2.86kr 2.86kr 2.86
IndiaIndia91kr 0.53kr 0.23kr 0.23kr 0.23
India-mobilIndia — mobile91kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Indo­ne­siaIndo­ne­sia62kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Indo­ne­sia-mobilIndo­ne­sia — mobile62kr 0.53kr 0.62kr 0.62kr 0.62
IrakIraq964kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Irak-mobilIraq — mobile964kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
IranIran98kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Iran-mobilIran — mobile98kr 0.53kr 0.64kr 0.64kr 0.64
IrlandIre­land353kr 0.53kr 0.08kr 0.08kr 0.00
Irland-mobilIre­land — mobile353kr 0.53kr 0.49kr 0.49kr 0.49
IslandIce­land354kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.00
Island-mobilIce­land — mobile354kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
IsraelIsrael972kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Israel-mobilIsrael — mobile972kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
Ita­liaItaly39kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Ita­lia-mobilItaly — mobile39kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
Jamai­caJamai­ca1876kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Jamai­ca-mobilJamai­ca — mobile1876kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
JapanJapan81kr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
Japan-mobilJapan — mobile81kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Jemen, Arab. RepYemen967kr 0.53kr 1.43kr 1.43kr 1.43
Jemen, Arab. Rep-mobilYemen — mobile967kr 0.53kr 1.44kr 1.44kr 1.44
Jor­danJor­dan962kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Jor­dan-mobilJor­dan — mobile962kr 0.53kr 1.06kr 1.06kr 1.06
Kam­bod­sjaCam­bo­dia855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Kam­bod­sja-mobilCam­bo­dia — mobile855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Kame­runCameroon237kr 0.53kr 1.22kr 1.22kr 1.22
Kame­run-mobilCameroon — mobile237kr 0.53kr 2.55kr 2.55kr 2.55
Kapp Ver­deCape Ver­de238kr 0.53kr 1.42kr 1.42kr 1.42
Kapp Ver­de-mobilCape Ver­de — mobile238kr 0.53kr 2.30kr 2.30kr 2.30
KazakstanKaza­kh­stan7kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kazakstan-mobilKaza­kh­stan — mobile7kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
KenyaKenya254kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Kenya-mobilKenya — mobile254kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
KinaChi­na86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kina-mobilChi­na — mobile86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kir­gistanKyr­gyz­stan996kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Kir­gistan-mobilKyr­gyz­stan — mobile996kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Kiri­ba­tiKiri­ba­ti686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Kiri­ba­ti-mobilKiri­ba­ti — mobile686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Komo­rer­ne & MayotteComoros & Mayotte269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Komo­rer­ne & Mayotte-mobilComoros & Mayot­te — mobile269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Kon­goCon­go242kr 0.53kr 3.86kr 3.86kr 3.86
Kon­go-mobilCon­go — mobile242kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)Dem. Rep. Cong (Zai­re)243kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)-mobilDem. Rep. Cong (Zai­re) — mobile243kr 0.53kr 2.73kr 2.73kr 2.73
Korea, NordNorth Korea850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, Nord-mobilNorth Korea — mobile850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, SydSouth Korea82kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Korea, Syd-mobilSouth Korea — mobile82kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Kroa­tiaCroa­tia385kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
Kroa­tia-mobilCroa­tia — mobile385kr 0.53kr 2.64kr 2.64kr 2.64
KuwaitKuwait965kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Kuwait-mobilKuwait — mobile965kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Kyp­rosCyp­rus357kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.07
Kyp­ros-mobilCyp­rus — mobile357kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
LaosLaos856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Laos-mobilLaos — mobile856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Lat­viaLat­via371kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Lat­via-mobilLat­via — mobile371kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Les­hotoLesot­ho266kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Les­hoto-mobilLesot­ho — mobile266kr 0.53kr 1.63kr 1.63kr 1.63
Liba­nonLeba­non961kr 0.53kr 1.68kr 1.68kr 1.68
Liba­non-mobilLeba­non — mobile961kr 0.53kr 1.82kr 1.82kr 1.82
Libe­riaLibe­ria231kr 0.53kr 2.18kr 2.18kr 2.18
Libe­ria-mobilLibe­ria — mobile231kr 0.53kr 3.58kr 3.58kr 3.58
LibyaLibya218kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Libya-mobilLibya — mobile218kr 0.53kr 2.33kr 2.33kr 2.33
Liech­ten­steinLiech­ten­stein423kr 0.53kr 0.70kr 0.70kr 0.00
Liech­ten­stein-mobilLiech­ten­stein — mobile423kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
Litau­enLit­hua­nia370kr 0.53kr 0.23kr 0.23kr 0.00
Litau­en-mobilLit­hua­nia — mobile370kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
Lux­em­burgLux­em­bourg352kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.00
Lux­em­burg-mobilLux­em­bourg — mobile352kr 0.53kr 1.36kr 1.36kr 1.36
MacaoMacau853kr 0.53kr 0.58kr 0.58kr 0.58
Macao-mobilMacau — mobile853kr 0.53kr 0.58kr 0.58kr 0.58
Mada­gas­karMada­gas­car261kr 0.53kr 4.70kr 4.70kr 4.70
Mada­gas­kar-mobilMada­gas­car — mobile261kr 0.53kr 5.24kr 5.24kr 5.24
Make­do­niaMace­do­nia389kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Make­do­nia-mobilMace­do­nia — mobile389kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
Mala­wiMala­wi265kr 0.53kr 0.79kr 0.79kr 0.79
Mala­wi-mobilMala­wi — mobile265kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
Malay­siaMalay­sia60kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.12
Malay­sia-mobilMalay­sia — mobile60kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Mal­di­ve­neMal­di­ves960kr 0.53kr 6.57kr 6.57kr 6.57
Mal­di­ve­ne-mobilMal­di­ves — mobile960kr 0.53kr 7.56kr 7.56kr 7.56
MaliMali223kr 0.53kr 1.89kr 1.89kr 1.89
Mali-mobilMali — mobile223kr 0.53kr 2.88kr 2.88kr 2.88
Mal­taMal­ta356kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.12
Mal­ta-mobilMal­ta — mobile356kr 0.53kr 0.48kr 0.48kr 0.48
Maria­ner­neNorthern Maria­na Isl1670kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
Maria­ner­ne-mobilNorthern Maria­na Isl — mobile1670kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
Marok­koMorocco212kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Marok­ko-mobilMorocco — mobile212kr 0.53kr 3.58kr 3.58kr 3.58
Marshall›yeneMar­shall Islands692kr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
Marshall›yene-mobilMar­shall Islands — mobile692kr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
Mar­ti­ni­queMar­ti­ni­que596kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Mar­ti­ni­que-mobilMar­ti­ni­que — mobile596kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Mau­re­ta­niaMau­ri­ta­nia222kr 0.53kr 3.99kr 3.99kr 3.99
Mau­re­ta­nia-mobilMau­ri­ta­nia — mobile222kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Mau­ri­ti­usMau­ri­ti­us230kr 0.53kr 0.88kr 0.88kr 0.88
Mau­ri­ti­us-mobilMau­ri­ti­us — mobile230kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Mex­i­coMex­i­co52kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Mex­i­co-mobilMex­i­co — mobile52kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mik­ro­ne­siaMicro­ne­sia691kr 0.53kr 1.95kr 1.95kr 1.95
Mik­ro­ne­sia-mobilMicro­ne­sia — mobile691kr 0.53kr 1.95kr 1.95kr 1.95
Mol­do­vaMol­do­va373kr 0.53kr 1.63kr 1.63kr 1.63
Mol­do­va-mobilMol­do­va — mobile373kr 0.53kr 2.00kr 2.00kr 2.00
Mona­coMona­co377kr 0.53kr 0.64kr 0.64kr 0.00
Mona­co-mobilMona­co — mobile377kr 0.53kr 3.16kr 3.16kr 3.16
Mona­co-mobil (KFOR)Mona­co — mobi­le (KFOR)377kr 0.53kr 3.38kr 3.38kr 3.38
Mon­go­liaMon­go­lia976kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mon­go­lia-mobilMon­go­lia — mobile976kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mon­ser­ratMon­tser­rat1664kr 0.53kr 2.21kr 2.21kr 2.21
Mon­ser­rat-mobilMon­tser­rat — mobile1664kr 0.53kr 2.21kr 2.21kr 2.21
Mon­te­ne­groMon­te­ne­gro382kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Mon­te­ne­gro-mobilMon­te­ne­gro-mobi­le382kr 0.53kr 2.87kr 2.87kr 2.87
Mosam­bikMozam­bi­que258kr 0.53kr 0.62kr 0.62kr 0.62
Mosam­bik-mobilMozam­bi­que — mobile258kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Myan­mar (tidl. Burma)Myan­mar95kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Myan­mar (tidl. Burma)-mobilMyan­mar — mobile95kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Nami­biaNami­bia264kr 0.53kr 0.55kr 0.55kr 0.55
Nami­bia-mobilNami­bia — mobile264kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Nau­ruNau­ru674kr 0.53kr 7.76kr 7.76kr 7.76
Nau­ru-mobilNau­ru — mobile674kr 0.53kr 7.76kr 7.76kr 7.76
Neder­landNether­lands31kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.00
Neder­land-mobilNether­lands — mobile31kr 0.53kr 0.39kr 0.39kr 0.39
Neder­lands­ke Ant.Nether­lands Antilles599kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Neder­lands­ke Ant.-mobilNether­lands Antil­les — mobile599kr 0.53kr 1.18kr 1.18kr 1.18
NepalNepal977kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Nepal-mobilNepal — mobile977kr 0.53kr 1.08kr 1.08kr 1.08
New Zea­landNew Zee­land64kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.11
New Zea­land-mobilNew Zee­land — mobile64kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Nica­ra­guaNica­ra­gua505kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Nica­ra­gua-mobilNica­ra­gua — mobile505kr 0.53kr 2.40kr 2.40kr 2.40
NigerNiger227kr 0.53kr 1.93kr 1.93kr 1.93
Niger-mobilNiger — mobile227kr 0.53kr 1.90kr 1.90kr 1.90
Nige­riaNige­ria234kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Nige­ria-mobilNige­ria — mobile234kr 0.53kr 0.61kr 0.61kr 0.61
NiueNiue683kr 0.53kr 6.68kr 6.68kr 6.68
Niue-mobilNiue — mobile683kr 0.53kr 6.46kr 6.46kr 6.46
Nor­folk ›yeneNor­folk Island6723kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Nor­folk ›yene-mobilNor­folk Island — mobile6723kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Ny Cale­do­niaNew Cale­do­nia687kr 0.53kr 1.76kr 1.76kr 1.76
Ny Cale­do­nia-mobilNew Cale­do­nia — mobile687kr 0.53kr 1.64kr 1.64kr 1.64
OmanOman968kr 0.53kr 1.02kr 1.02kr 1.02
Oman-mobilOman — mobile968kr 0.53kr 2.49kr 2.49kr 2.49
Pakis­tanPakis­tan92kr 0.53kr 1.07kr 1.07kr 1.07
Pakis­tan-mobilPakis­tan — mobile92kr 0.53kr 1.07kr 1.07kr 1.07
PalauPalau680kr 0.53kr 3.08kr 3.08kr 3.08
Palau-mobilPalau — mobile680kr 0.53kr 3.08kr 3.08kr 3.08
Pale­sti­naPale­sti­ne970kr 0.53kr 1.50kr 1.50kr 1.50
Pale­sti­na-mobilPale­sti­ne — mobile970kr 0.53kr 1.71kr 1.71kr 1.71
Pan­a­maPan­a­ma507kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.37
Pan­a­ma-mobilPan­a­ma — mobile507kr 0.53kr 1.26kr 1.26kr 1.26
Papua, Ny GuineaPapua New Guinea675kr 0.53kr 5.76kr 5.76kr 5.76
Papua, Ny Guinea-mobilPapua New Gui­nea — mobile675kr 0.53kr 5.76kr 5.76kr 5.76
Para­gu­ayPara­gu­ay595kr 0.53kr 0.31kr 0.31kr 0.31
Para­gu­ay-mobilPara­gu­ay — mobile595kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
PeruPeru51kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
Peru-mobilPeru — mobile51kr 0.53kr 0.80kr 0.80kr 0.80
PolenPoland48kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Polen-mobilPoland — mobile48kr 0.53kr 0.30kr 0.30kr 0.30
Por­tu­galPor­tu­gal351kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Por­tu­gal-mobilPor­tu­gal — mobile351kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Puer­to RicoPuer­to Rico1787kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Puer­to Rico-mobilPuer­to Rico — mobile1787kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Qua­tarQatar974kr 0.53kr 1.43kr 1.43kr 1.43
Qua­tar-mobilQatar — mobile974kr 0.53kr 1.71kr 1.71kr 1.71
ReunionReunion262kr 0.53kr 0.54kr 0.54kr 0.54
Reunion-mobilReunion — mobile262kr 0.53kr 0.71kr 0.71kr 0.71
Roma­niaRoma­nia40kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Roma­nia-mobilRoma­nia — mobile40kr 0.53kr 0.50kr 0.50kr 0.50
Russ­landRus­sia7kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
Russ­land-mobilRus­sia — mobile7kr 0.53kr 1.41kr 1.41kr 1.41
Rwan­daRwan­da250kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Rwan­da-mobilRwan­da — mobile250kr 0.53kr 2.67kr 2.67kr 2.67
Salomon›yeneSolo­mon Islands677kr 0.53kr 8.86kr 8.86kr 8.86
Salomon›yene-mobilSolo­mon Islands — mobile677kr 0.53kr 8.86kr 8.86kr 8.86
San Mari­noSan Mari­no378kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
San Mari­no-mobilSan Mari­no — mobile378kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Sao Tome & PrincipeSao Tome-Prin­ci­pe239kr 0.53kr 8.46kr 8.46kr 8.46
Sao Tome & Principe-mobilSao Tome-Prin­ci­pe — mobile239kr 0.53kr 8.46kr 8.46kr 8.46
Sau­di ArabiaSau­di Arabia966kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Sau­di Arabia-mobilSau­di Ara­bia — mobile966kr 0.53kr 1.26kr 1.26kr 1.26
Sene­galSene­gal221kr 0.53kr 1.58kr 1.58kr 1.58
Sene­gal-mobilSene­gal — mobile221kr 0.53kr 3.25kr 3.25kr 3.25
Sen­tral­afri­kans­ke rep.Cen­tral Afri­can Repu236kr 0.53kr 2.75kr 2.75kr 2.75
Sen­tral­afri­kans­ke rep.-mobilCen­tral Afri­can Repu — mobile236kr 0.53kr 2.70kr 2.70kr 2.70
Ser­biaSer­bia381kr 0.53kr 1.12kr 1.12kr 1.12
Ser­bia-mobilSer­bia-mobil381kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
Sey­chel­le­neSey­chel­les248kr 0.53kr 2.37kr 2.37kr 2.37
Sey­chel­le­ne-mobilSey­chel­les — mobile248kr 0.53kr 4.05kr 4.05kr 4.05
Sierra Leo­neSierra Leo­ne232kr 0.53kr 4.10kr 4.10kr 4.10
Sierra Leo­ne-mobilSierra Leo­ne — mobile232kr 0.53kr 4.22kr 4.22kr 4.22
Sin­ga­po­reSin­ga­po­re65kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Sin­ga­po­re-mobilSin­ga­po­re — mobile65kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Slo­va­kiaSlo­va­kia421kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Slo­va­kia-mobilSlo­va­kia — mobile421kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Slo­ve­niaSlo­ve­nia386kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Slo­ve­nia-mobilSlo­ve­nia — mobile386kr 0.53kr 3.18kr 3.18kr 3.18
Soma­liaSoma­lia252kr 0.53kr 4.38kr 4.38kr 4.38
Soma­lia-mobilSoma­lia — mobile252kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
Spa­niaSpain34kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.00
Spa­nia-mobilSpain — mobile34kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Sri Lan­kaSri Lan­ka94kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
Sri Lan­ka-mobilSri Lan­ka — mobile94kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
St. Hele­naSt. Hele­na290kr 0.53kr 13.73kr 13.73kr 13.73
St. Hele­na-mobilSt. Hele­na — mobile290kr 0.53kr 13.73kr 13.73kr 13.73
St. Kitts (St. Chris­to­pher — Nevis)St. Kitts and Nevis1869kr 0.53kr 0.85kr 0.85kr 0.85
St. Kitts (St. Chris­to­pher — Nevis)-mobilSt. Kitts and Nevis — mobile1869kr 0.53kr 0.85kr 0.85kr 0.85
St. LuciaSt. Lucia1758kr 0.53kr 0.71kr 0.71kr 0.71
St. Lucia-mobilSt. Lucia — mobile1758kr 0.53kr 2.11kr 2.11kr 2.11
St. Pierre/MiquelonSt. Pier­re and Miqu508kr 0.53kr 2.77kr 2.77kr 2.77
St. Pier­re/­Mi­que­lon-mobilSt. Pier­re and Miqu — mobile508kr 0.53kr 2.77kr 2.77kr 2.77
St. Vincent/GrenadinesSt. Vincent/Grenadin1784kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
St. Vin­cen­t/­Gre­na­di­nes-mobilSt. Vincent/Grenadin — mobile1784kr 0.53kr 2.16kr 2.16kr 2.16
Stor­bri­tan­niaUni­ted Kingdom44kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Stor­bri­tan­nia-mobilUni­ted King­dom — mobile44kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
SudanSudan249kr 0.53kr 1.31kr 1.31kr 1.31
Sudan-mobilSudan — mobile249kr 0.53kr 1.28kr 1.28kr 1.28
Suri­namSuri­name597kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Suri­nam-mobilSuri­name — mobile597kr 0.53kr 1.84kr 1.84kr 1.84
SveitsSwit­zer­land41kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.00
Sveits-mobilSwit­zer­land — mobile41kr 0.53kr 1.06kr 1.06kr 1.06
Sve­ri­geSweden46kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.00
Sve­ri­ge-mobilSweden — mobile46kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Swa­zi­landSwa­zi­land268kr 0.53kr 0.48kr 0.48kr 0.48
Swa­zi­land-mobilSwa­zi­land — mobile268kr 0.53kr 1.58kr 1.58kr 1.58
SyriaSyria Arab Republic963kr 0.53kr 0.98kr 0.98kr 0.98
Syria-mobilSyria Arab Repub­lic — mobile963kr 0.53kr 1.50kr 1.50kr 1.50
S›r‑AfrikaSouth Africa27kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
S›r‑Afrika-mobilSouth Africa — mobile27kr 0.53kr 0.70kr 0.70kr 0.70
S›r SudanSudan211kr 0.53kr 2.59kr 2.59kr 2.59
S›r Sudan-mobilSudan — mobile211kr 0.53kr 2.59kr 2.59kr 2.59
Tad­zji­ki­stanTaji­ki­stan992kr 0.53kr 1.21kr 1.21kr 1.21
Tad­zji­ki­stan-mobilTaji­ki­stan — mobile992kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Tai­wanTai­wan886kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.15
Tai­wan-mobilTai­wan — mobile886kr 0.53kr 0.99kr 0.99kr 0.99
Tan­za­niaTan­za­nia255kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Tan­za­nia-mobilTan­za­nia — mobile255kr 0.53kr 2.02kr 2.02kr 2.02
TchadChad235kr 0.53kr 2.27kr 2.27kr 2.27
Tchad-mobilChad — mobile235kr 0.53kr 2.71kr 2.71kr 2.71
Thai­landThai­land66kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Thai­land-mobilThai­land — mobile66kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
TogoTogo228kr 0.53kr 3.12kr 3.12kr 3.12
Togo-mobilTogo — mobile228kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
Toke­lauToke­lau690kr 0.53kr 7.57kr 7.57kr 7.57
Toke­lau-mobilToke­lau — mobile690kr 0.53kr 7.57kr 7.57kr 7.57
Ton­gaTon­ga676kr 0.53kr 3.56kr 3.56kr 3.56
Ton­ga-mobilTon­ga — mobile676kr 0.53kr 3.56kr 3.56kr 3.56
Tri­ni­dad & TobagoTri­ni­dad-Toba­go1868kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
Tri­ni­dad & Tobago-mobilTri­ni­dad-Toba­go — mobile1868kr 0.53kr 1.82kr 1.82kr 1.82
Tsjek­kiaCzech Repub­lic420kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Tsjek­kia-mobilCzech Repub­lic — mobile420kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Tuni­siaTuni­sia216kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
Tuni­sia-mobilTuni­sia — mobile216kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
Turk­me­nistanTurk­me­nistan993kr 0.53kr 0.96kr 0.96kr 0.96
Turk­me­nistan-mobilTurk­me­nistan — mobile993kr 0.53kr 0.96kr 0.96kr 0.96
Turks & Caicos›yeneTurks and Cai­cos Isl1649kr 0.53kr 0.99kr 0.99kr 0.99
Turks & Caicos›yene-mobilTurks and Cai­cos Isl — mobile1649kr 0.53kr 1.60kr 1.60kr 1.60
Tuva­luTuva­lu688kr 0.53kr 6.00kr 6.00kr 6.00
Tuva­lu-mobilTuva­lu — mobile688kr 0.53kr 6.00kr 6.00kr 6.00
Tyr­kiaTur­key90kr 0.53kr 0.28kr 0.28kr 0.28
Tyr­kia-mobilTur­key — mobile90kr 0.53kr 1.18kr 1.18kr 1.18
Tysk­landGer­ma­ny49kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.00
Tysk­land-mobilGer­ma­ny — mobile49kr 0.53kr 0.33kr 0.33kr 0.33
Ugan­daUgan­da256kr 0.53kr 1.56kr 1.56kr 1.56
Ugan­da-mobilUgan­da — mobile256kr 0.53kr 1.87kr 1.87kr 1.87
Ukrai­naUkrai­ne380kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Ukrai­na-mobilUkrai­ne — mobile380kr 0.53kr 1.77kr 1.77kr 1.77
UngarnHun­ga­ry36kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.07
Ungarn-mobilHun­ga­ry — mobile36kr 0.53kr 0.36kr 0.36kr 0.36
Uru­guayUru­guay598kr 0.53kr 0.34kr 0.34kr 0.34
Uru­guay-mobilUru­guay — mobile598kr 0.53kr 1.80kr 1.80kr 1.80
USAUni­ted States1kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.00
USA-mobilUni­ted Sta­tes — mobile1kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
USA Kon­fe­ranse­tje­nes­terUni­ted Sta­tes — Con­fe­ren­ce Cal­ling Codes1kr 0.53kr 2.89kr 2.89kr 2.89
Uzbek­istanUzbek­istan998kr 0.53kr 0.60kr 0.60kr 0.60
Uzbek­istan-mobilUzbek­istan — mobile998kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
Vana­tuVanua­tu678kr 0.53kr 4.45kr 4.45kr 4.45
Vana­tu-mobilVanua­tu — mobile678kr 0.53kr 4.45kr 4.45kr 4.45
Vene­zu­e­laVene­zu­e­la58kr 0.53kr 0.06kr 0.06kr 0.06
Vene­zu­e­la-mobilVene­zu­e­la — mobile58kr 0.53kr 0.29kr 0.29kr 0.29
Vest­re SamoaWestern Samoa685kr 0.53kr 3.89kr 3.89kr 3.89
Vest­re Samoa-mobilWestern Samoa — mobile685kr 0.53kr 4.57kr 4.57kr 4.57
Viet­namViet­nam84kr 0.53kr 0.74kr 0.74kr 0.74
Viet­nam-mobilViet­nam — mobile84kr 0.53kr 0.67kr 0.67kr 0.67
Wallis & FutunaWallis and Fut­u­na Is681kr 0.53kr 11.21kr 11.21kr 11.21
Wallis & Futuna-mobilWallis and Fut­u­na Is — mobile681kr 0.53kr 11.21kr 11.21kr 11.21
Zam­biaZam­bia260kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Zam­bia-mobilZam­bia — mobile260kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Zim­bab­weZim­bab­we263kr 0.53kr 0.87kr 0.87kr 0.87
Zim­bab­we-mobilZim­bab­we — mobile263kr 0.53kr 4.32kr 4.32kr 4.32
st TimorEast Timor670kr 0.53kr 8.67kr 8.67kr 8.67
st Timor-mobilEast Timor — mobile670kr 0.53kr 8.67kr 8.67kr 8.67
ster­rikeAustria43kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.00
ster­rike-mobilAustria — mobile43kr 0.53kr 0.30kr 0.30kr 0.30
Taksttabell – Globale nett
 Lands­num­merstart­prisLokalNasjo­nalGlo­bal
EMSAT882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Glo­bal­s­tar881kr 0.53kr 25.92kr 25.92kr 25.92
Inmar­sat A871kr 0.53kr 51.37kr 51.37kr 51.37
Inmar­sat Aero871kr 0.53kr 35.42kr 35.42kr 35.42
Inmar­sat B871kr 0.53kr 15.65kr 15.65kr 15.65
Inmar­sat B — HSD871kr 0.53kr 69.78kr 69.78kr 69.78
Inmar­sat BGAN870kr 0.53kr 14.28kr 14.28kr 14.28
Inmar­sat BGAN — HSD870kr 0.53kr 51.70kr 51.70kr 51.70
Inmar­sat Aero mobil882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Inmar­sat M871kr 0.53kr 12.70kr 12.70kr 12.70
Inmar­sat M — HSD871kr 0.53kr 58.73kr 58.73kr 58.73
Inmar­sat Mini M871kr 0.53kr 11.16kr 11.16kr 11.16
Iridium8816 & 8817881kr 0.53kr 37.24kr 37.24kr 37.24
Iri­di­um881kr 0.53kr 27.95kr 27.95kr 27.95
Thu­raya satellite882kr 0.53kr 15.01kr 15.01kr 15.01
Mari­ti­me Comm Partner882kr 0.53kr 16.46kr 16.46kr 16.46
ONAIR882kr 0.53kr 7.72kr 7.72kr 7.72
SEANET882kr 0.53kr 17.15kr 17.15kr 17.15
Glo­bal Networks Antiarcti882kr 0.53kr 37.67kr 37.67kr 37.67
Ora­tion882kr 0.53kr 38.45kr 38.45kr 38.45
BT Glo­bal number882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Mobi­le Con­nexion Telenor883kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
Mobi­le Voxbone883kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25

Tilleggstenester

Pro­duktEin­gangs­sumMånads­prisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­ne­ment i bindingstidkr 1 000
Skøy­ting av brot på fib­er for­år­sa­ka av kun­de (time­pris)kr 937,50
Byt­te av deko­der etter lyn­ska­de ved leigekr 750
Byt­te av deko­der ved tid­le­ga­re kjøpinn­gå leige­av­ta­le (sjekk gjel­dan­de prisliste)
Time­pris montørkr 937,50
Time­pris teknikarkr 937,50
1 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Lei­ge KB TRÅDLAUSTkr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
med løpan­de support
Opp­gra­de­re til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB trådlaustkr 1 490kr 99 + gjel­dan­de pris­lis­te for tv abonnementkr 2678 + gjel­dan­de pris­lis­te for tv abonnementkr 1 188
Opp­gra­de­re til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dan­de pris­lis­te for tvikkje rele­vantikkje rele­vant

TV frå TELIA 

Pro­duktEin­gangs­sumMånads­prisPris 1. årPris 2. år
TV & Strøy­ming – 50 poengkr 0kr 499kr 5 988kr 5 988
(lei­ge av deko­der kjem i tillegg)
TV Telia 50 poeng + 60 eks­tra poengkr 0kr 648kr 7777kr 7 776
TV Telia 50 poeng + 20 eks­tra poengkr 0kr 549kr 6588kr 6588
TV Telia 50 poeng + 10 eks­tra poengkr 0kr 524kr 6288kr 6288
Inkl. TV & Strøy­ming og 60 eks­tra poeng (lei­ge av deko­der kjem i tillegg)
Lei­ge av Teli­a­boX dekoderkr 0kr 49kr 588kr 588
Lei­ge av Telia Box II inkl. opptaksteneste)kr 0kr 128kr 1 536kr 1 536
Skylagring/opptak (and­roid tv boksar)Kr 0Kr 99kr 1 188kr 1 188
PVR-opp­taks­te­nes­te (kun på eld­re model­lar av tv-dekoderar)kr 59kr 708kr 708
Til­leggs­pak­kar for tv
Opp­sei­ing av TV abon­ne­ment i bindingstida.kr 1 000
Telia Via­sat Premiumkr 399kr 4 788kr 4 788
Telia Via­sat Seri­ar og Filmkr 229kr 2 748kr 2 748
Telia Via­sat Sportkr 349kr 4 188kr 4 188
Telia Via­sat Golfkr 159kr 1 908kr 1 908
Telia TV2 Sport Pre­mi­um med CMORE Film og seriarkr 449kr 5388kr 5388
Telia CMORE Film og seriarkr 99kr 1 188kr 1 188
Telia TV2 Sport Premiumkr 399kr 4788kr 4788
Telia Riks­to­tokr 199kr 2 388kr 2 388
Asia­tis­ke kana­lar (pr kanal)kr 179kr 2 148kr 2 148
TV Chi­lekr 149kr 1 788kr 1 788

Alle TV til­leggs­pak­kar har ei opp­sei­ings­tid på 1 månad frå sis­te dag i opp­sei­ings­må­nad. Alle tv pak­ka­ne har ei bin­dings­tid på 12 måna­der. Der­et­ter gjeld 1 måna­ders opp­sei­ings­tid (frå 1. i måna­den).
Kam­panje­pro­dukt har eig­ne vilkår.

Andre produkt og tenester

Pro­duktEin­gangs­sumMånads­prisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­ne­ment i bindingstidkr 1 000
Skøy­ting av brot på fib­er for­år­sa­ka av kun­de (time­pris ved stor skade)kr 1 950
Byt­te av deko­der etter lyn­ska­de ved leigekr 750
Byt­te av deko­der ved tid­le­ga­re kjøpinn­gå leige­av­ta­le (sjekk gjel­dan­de prisliste)
Time­pris montørkr 937,50
Time­pris teknikarkr 937,50
1 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG eks­tra lag­ring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Lei­ge KB TRÅDLAUST
(inkl. support)
kr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
Opp­gra­de­re til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB trådlaustkr 1 490kr 99 + gjel­dan­de pris­lis­te for tv abonnementkr 2678 + gjel­dan­de pris­lis­te for tv abonnementkr 1 188
Opp­gra­de­re til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dan­de pris­lis­te for tvikkje rele­vantikkje rele­vant

Gene­rel­le forbrukarrettar

Som pri­vat­per­son har du ret­tar knyt­ta til angre­rett ved bestil­ling og høve til å nyt­ta “bru­kar­klage­nemn­da for elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon” for hand­sa­ming av tvis­tar med tilbydar.

Bru­kar­klage­nemn­da for elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon:
Opp­ret­tel­sen: Bru­ker­klage­nemn­da blei opp­ret­ta 1. febru­ar 2006 etter avta­le mel­lom ekom­til­by­de­re og For­bru­ker­rå­det på bak­grunn av EUs direk­tiv om uni­ver­sel­le tenes­ter og for­bru­ker­ret­tig­hei­tar art. 34. Fra 15. janu­ar 2008 blei alle til­by­da­rar plik­ti­ge å la nemn­da behand­la tvistar.

Nemn­da sitt for­mål: Bru­ker­klage­nemn­da skal sik­ra ei rime­leg, rett­fer­dig og hur­tig behand­ling av tvis­tar mel­lom bru­ka­rar og til­by­de­re av ekomtenester.

For at nemn­da skal kun­na behand­la ei kla­ge, er det ein føre­set­nad at du fyrst har for­søkt å løy­sa tvis­ten med til­by­dar på eiga hand. Viss sel­ska­pet avsleg di kla­ge, eller ikkje sva­rar innan tre veker, kan du anke dei­ra avgjers­le til Brukerklagenemnda.

Til­gang til klage­skje­ma finn du her.

Angre­rett:
Etter angre­frist­lova kan for­bru­kar gå frå avta­len utan å opp­gje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opp­lys­nin­ga­ne som krevst med hei­mel i angre­rett­lovas kapit­tel 3 er mot­te­ke på rett måte. Angre­rett­s­kje­ma finn du her.

Alle pri­sar er opp­gitt inklu­dert mva.
Ved avvik gjeld pri­sa­ne i bestillingsskjema.