Kvinne som skriv på ein datamaskin

Prisar

Breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

Pro­duktEtab­ler­ing eksis­terande instal­lasjonMånad­sprisEtab­ler­ing ny instal­lasjon Pris 1. årPris 2. år
Fiber 100 06490kr 7788kr 7788
Fiber 20006990kr 8388kr 8388
Fiber 50008990kr 10788kr 10788
Fiber 1G09990kr 11988kr 11988
Fiber 500 + Strøyming & TV 50 poeng 010990kr 11988kr 11988
Fiber 500 + Strøyming & TV 110 poeng 012490kr 14388kr 14388
Fiber 1G + Strøyming & TV 110 poeng 015490kr 17988kr 17988
Fiber Fritid (50mbps)
04490kr 5388kr 5388
Ein­gongssum for fiber i etablert anlegg for eksis­terande breiband­skun­dar (månad­spris for ulike pro­dukt kjem i tillegg)00
KB TRÅDLAUST (eksis­terande anlegg)149099 0kr 1188kr 1188

Alle inter­net­tabon­nement har ei bind­ingstid på 12 månadar (nyetablerte anlegg). For eksis­terande anlegg og abon­nement som er fer­dig med bind­ingstid er opp­sei­ingstid på 1 månad frå siste dag i opp­sei­ingsmå­naden (TV har det same). Endring av hastighet kan bestil­last til eik­var tid (ingen gebyr).
Seier ein opp inter­net­tabon­nement og vel å behal­da TV og/eller tele­fon kjem det eit admin­is­trasjon­s­ge­byr på kr 100 i til­legg pr månad.
Fritidsabon­nement føre­set at bus­tad er reg­istr­ert som fritids­bus­tad og at bus­tad ikkje vert nyt­ta for utleige/nærin
g.

TV frå TELIA 

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
TV & Strøyming – 50 poengkr 0kr 549kr 6588kr 6588
(leige av dekoder kjem i tillegg)
TV Telia 50 poeng + 60 ekstra poengkr 0kr 699kr 8388kr 8388
TV Telia 50 poeng + 20 ekstra poengkr 0kr 599kr 7188kr 7188
TV Telia 50 poeng + 10 ekstra poengkr 0kr 574kr 6888kr 6888
Inkl. TV & Strøyming og 60 ekstra poeng (leige av dekoder kjem i tillegg)
Leige av TeliaboX dekoderkr 0kr 49kr 588kr 588
Leige av Telia Box II inkl. opptaksteneste)kr 0kr 128kr 1 536kr 1 536
Skylagring/opptak (android tv boksar)Kr 0Kr 99kr 1 188kr 1 188
PVR-opp­tak­sten­este (kun på eldre model­lar av tv-dekoderar)kr 59kr 708kr 708
Til­leg­gspakkar for tv
Opp­sei­ing av TV abon­nement i bindingstida.kr 1 000
Telia Viasat Premiumkr 399kr 4 788kr 4 788
Telia Viasat Seri­ar og Filmkr 229kr 2 748kr 2 748
Telia Viasat Sportkr 349kr 4 188kr 4 188
Telia Viasat Golfkr 249kr 2 988kr 2 988 
Telia TV2 Sport Pre­mi­um med CMORE Film og seriarkr 449kr 5388kr 5388
Telia CMORE Film og seriarkr 99kr 1 188kr 1 188
Telia TV2 Sport Premiumkr 399kr 4788kr 4788
Telia Rik­sto­tokr 199kr 2 388kr 2 388
Asi­atiske kanalar (pr kanal)kr 179kr 2 148kr 2 148
TV Chilekr 149kr 1 788kr 1 788

Alle tv pakkane har ei bind­ingstid på 12 månad­er. Deretter gjeld 1 månaders opp­sei­ingstid (frå 1. i månaden). Der­som du bestiller både inter­nett og TV strøyming 50 eller 110 poeng er prisen inkl. 1 stk tv-dekoder. 

Telefoni

Samtalepriser telefoni

Pris­ar per minutt

Taksttabell – Norge
start­prisLokalNasjon­alGlob­al
Norges­takstkr 0.53kr 0.12kr 0.00kr 0.00
Til mobil (frå lokal og nasjonal)kr 0.53kr 0.76kr 0.76x
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.00 *
Til mobil (frå global )kr 0.53xxkr 0.76 **
Set­tOver fra 1880 til norgestakstkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
Set­tOver fra 1880 til mobiltakstkr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
800Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
801Grønt num­merkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
810 00 — 06Delt tak­ser­ingkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
810 07 — 19Inter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
810 2 — 9Delt tak­ser­ingkr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
811 — 814, 819Voice­mailkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
815Fleksinum­merkr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
815 1Fleksinum­merkr 0.53kr 0.82kr 0.82kr 0.82
815 45 xxxInter­nett Aksesskr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
820 00Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 01Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 1.33kr 1.33kr 1.33
820 02Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
820 03 — 09Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 5.92kr 5.92kr 5.92
820 1Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 12.98kr 12.98kr 12.98
820 2Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 14.83kr 14.83kr 14.83
820 3Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 4.44kr 4.44kr 4.44
820 40Giver­num­merkr 25.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 41Giver­num­merkr 50.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑42 / ‑47Giver­num­merkr 75.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑43 / ‑48Giver­num­merkr 100.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 ‑44 / ‑49Giver­num­merkr 200.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 45Pig­gdekkge­byr 30 krkr 30.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 46Pig­gdekkge­byr 60 krkr 60.00kr 0.82kr 0.82kr 0.82
820 5Tele­torg — alm. brukertjenesterkr 0.53kr 7.41kr 7.41kr 7.41
820 6Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 9.64kr 9.64kr 9.64
820 7Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 17.87kr 17.87kr 17.87
820 8Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 27.64kr 27.64kr 27.64
820 9Tele­torg — alm. Brukertjenesterkr 0.53kr 35.25kr 35.25kr 35.25
829 00Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 01Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
829 02Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 2.06kr 2.06kr 2.06
829 03 — 09Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.04kr 6.04kr 6.04
829 1Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 12.00kr 12.00kr 12.00
829 2Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 13.72kr 13.72kr 13.72
829 3Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 4.12kr 4.12kr 4.12
829 40 — 46Tele­torg — masseanropkr 0.53kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 47 — 48Tele­torg — telestemmingkr 0.00kr 0.88kr 0.88kr 0.88
829 49Tele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 49 1xxTele­torg — underholdningkr 0.00kr 0.00kr 0.00kr 0.00
829 5Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 6.87kr 6.87kr 6.87
829 6Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 8.93kr 8.93kr 8.93
829 7Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 18.11kr 18.11kr 18.11
829 8Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 25.38kr 25.38kr 25.38
829 9Tele­torg — underholdningkr 0.53kr 33.19kr 33.19kr 33.19
110, 112, 113N›dnummerkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
115Manuell eksp. utlandkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
120Kystra­diokr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
124Feilmeld­ing radio/tvkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
149Manuell eksp. teksttelefonkr 0.53kr 0.00kr 0.00kr 0.00
175Trafikkin­fo fra Vegvesenetkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
177Trafikkan­tenkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
1860Easy­Callkr 0.00kr 12.67kr 12.67kr 12.67
1880Find­exakr 0.00kr 26.88kr 26.88kr 26.88
1881Opplysnin­gen Teleservicekr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1882Opplysnin­gen Tele­ser­vice, utlandkr 0.00kr 25.53kr 25.53kr 25.53
1885Opplysnin­gen 1885.nokr 0.00kr 28.37kr 28.37kr 28.37
1888Air­Touchkr 0.00kr 26.80kr 26.80kr 26.80
1890Easy­Con­nectkr 0.00kr 23.29kr 23.29kr 23.29
02xxx-09xxx5‑sifrede num­merkr 0.53kr 0.51kr 0.51kr 0.51
85xIP-baserte tjen­esterkr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
880Alfanum­merkr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
879GSM‑Rkr 0.53kr 2.18kr 2.18kr 2.18
Pro­duktEin­gangssumMånadssumPris 1. årPris 2. år
Tele­foni lokal kr 250kr 69 kr 1078kr 828
Tele­foni nasjonal kr 250kr 199kr 2638kr 2388
Taksttabell – Utland
Land­snum­merstart­prisLokalNasjon­alGlob­al
AfghanistanAfghanistan93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Afghanistan-mobilAfghanistan — mobile93kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Alba­niaAlba­nia355kr 0.53kr 0.95kr 0.95kr 0.95
Alba­nia-mobilAlba­nia — mobile355kr 0.53kr 2.91kr 2.91kr 2.91
AlgerieAlge­ria213kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Algerie-mobilAlge­ria — mobile213kr 0.53kr 3.50kr 3.50kr 3.50
Am. Jomfru›yeneVir­gin Islands (US)1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Jomfru›yene-mobilVir­gin Islands (US) — mobile1340kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Am. Samoa›yeneAmer­i­can Samoa684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Am. Samoa›yene-mobilAmer­i­can Samoa — mobile684kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Andor­raAndor­ra376kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Andor­ra-mobilAndor­ra — mobile376kr 0.53kr 1.57kr 1.57kr 1.57
Ango­laAngo­la244kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Ango­la-mobilAngo­la — mobile244kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Anguil­laAnguil­la1264kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Anguil­la-mobilAnguil­la — mobile1264kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Antark­tisAntarc­ti­ca6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Antark­tis-mobilAntarc­ti­ca — mobile6721kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Antigua & BarbudaAntigua and Barbuda1268kr 0.53kr 1.34kr 1.34kr 1.34
Antigua & Barbuda-mobilAntigua and Bar­bu­da — mobile1268kr 0.53kr 2.19kr 2.19kr 2.19
Argenti­naArgenti­na54kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Argenti­na-mobilArgenti­na — mobile54kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Arme­niaArme­nia374kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Arme­nia-mobilArme­nia — mobile374kr 0.53kr 1.59kr 1.59kr 1.59
Aru­baAru­ba297kr 0.53kr 0.79kr 0.79kr 0.79
Aru­ba-mobilAru­ba — mobile297kr 0.53kr 1.87kr 1.87kr 1.87
Ascen­sionAscen­sion Island247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Ascen­sion-mobilAscen­sion Island — mobile247kr 0.53kr 13.67kr 13.67kr 13.67
Aus­traliaAus­tralia61kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Aus­tralia-mobilAus­tralia — mobile61kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
Azer­bad­janAzer­bai­jan994kr 0.53kr 2.01kr 2.01kr 2.01
Azer­bad­jan-mobilAzer­bai­jan — mobile994kr 0.53kr 3.03kr 3.03kr 3.03
BahamasBahamas1242kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Bahamas-mobilBahamas — mobile1242kr 0.53kr 1.37kr 1.37kr 1.37
BahrainBahrain973kr 0.53kr 0.39kr 0.39kr 0.39
Bahrain-mobilBahrain — mobile973kr 0.53kr 0.68kr 0.68kr 0.68
BangladeshBangladesh880kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.37
Bangladesh-mobilBangladesh — mobile880kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Bar­ba­dosBar­ba­dos1246kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Bar­ba­dos-mobilBar­ba­dos — mobile1246kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
Bel­giaBel­gium32kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Bel­gia-mobilBel­gium — mobile32kr 0.53kr 0.33kr 0.33kr 0.33
BelizeBelize501kr 0.53kr 1.97kr 1.97kr 1.97
Belize-mobilBelize — mobile501kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
BeninBenin229kr 0.53kr 1.96kr 1.96kr 1.96
Benin-mobilBenin — mobile229kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Bermu­daBermu­da1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Bermu­da-mobilBermu­da — mobile1441kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
BhutanBhutan975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Bhutan-mobilBhutan — mobile975kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
BoliviaBolivia591kr 0.53kr 0.67kr 0.67kr 0.67
Bolivia-mobilBolivia — mobile591kr 0.53kr 1.39kr 1.39kr 1.39
Bosnia-Herce­gov­inaBosnia and Herzegovina387kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Bosnia-Herce­gov­ina-mobilBosnia and Herze­gov­ina — mobile387kr 0.53kr 3.04kr 3.04kr 3.04
BotswanaBotswana267kr 0.53kr 0.53kr 0.53kr 0.53
Botswana-mobilBotswana — mobile267kr 0.53kr 1.92kr 1.92kr 1.92
BrasilBrazil55kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.15
Brasil-mobilBrazil — mobile55kr 0.53kr 1.85kr 1.85kr 1.85
Britiske Jomfru›yerVir­gin Islands (UK)1284kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
Britiske Jomfru›yer-mobilVir­gin Islands (UK) — mobile1284kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
BruneiBrunei673kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Brunei-mobilBrunei — mobile673kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Bul­gar­iaBul­gar­ia359kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.17
Bul­gar­ia-mobilBul­gar­ia — mobile359kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Burk­i­na FasoBurk­i­na Faso226kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Burk­i­na Faso-mobilBurk­i­na Faso — mobile226kr 0.53kr 2.46kr 2.46kr 2.46
Burun­diBurun­di257kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
Burun­di-mobilBurun­di — mobile257kr 0.53kr 4.35kr 4.35kr 4.35
Cana­daCana­da1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.00
Cana­da-mobilCana­da — mobile1kr 0.53kr 0.03kr 0.03kr 0.03
Cayman-›yeneCay­man Islands1345kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
Cayman-›yene-mobilCay­man Islands — mobile1345kr 0.53kr 1.49kr 1.49kr 1.49
ChileChile56kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Chile-mobilChile — mobile56kr 0.53kr 1.94kr 1.94kr 1.94
Christ­mas- & Cocos›yeneChrist­mas Island & Cocos Island672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Christ­mas- & Cocos›yene-mobilChrist­mas Island & Cocos Island — mobile672kr 0.53kr 10.65kr 10.65kr 10.65
Colom­biaColom­bia57kr 0.53kr 0.34kr 0.34kr 0.34
Colom­bia-mobilColom­bia — mobile57kr 0.53kr 0.52kr 0.52kr 0.52
Cook-›yeneCook Islands682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cook-›yene-mobilCook Islands — mobile682kr 0.53kr 7.03kr 7.03kr 7.03
Cos­ta RicaCos­ta Rica506kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Cos­ta Rica-mobilCos­ta Rica — mobile506kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
CubaCuba53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Cuba-mobilCuba — mobile53kr 0.53kr 7.06kr 7.06kr 7.06
Dan­markDen­mark45kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Dan­mark-mobilDen­mark — mobile45kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Diego Gar­ciaDiego Gar­cia246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Diego Gar­cia-mobilDiego Gar­cia — mobile246kr 0.53kr 11.47kr 11.47kr 11.47
Dji­boutiDji­bouti253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Dji­bouti-mobilDji­bouti — mobile253kr 0.53kr 3.24kr 3.24kr 3.24
Domini­caDomini­ca1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Domini­ca-mobilDomini­ca — mobile1767kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
Dominikanske Rep.Domini­can Rep1809kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
Dominikanske Rep.-mobilDomini­can Rep — mobile1809kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
EcuadorEcuador593kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Ecuador-mobilEcuador — mobile593kr 0.53kr 1.84kr 1.84kr 1.84
EgyptEgypt20kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Egypt-mobilEgypt — mobile20kr 0.53kr 0.98kr 0.98kr 0.98
Ekva­to­ri­al­guineaEqua­to­r­i­al Guinea240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
Ekva­to­ri­al­guinea-mobilEqua­to­r­i­al Guinea — mobile240kr 0.53kr 2.13kr 2.13kr 2.13
El Sal­vadorEl Sal­vador503kr 0.53kr 1.12kr 1.12kr 1.12
El Sal­vador-mobilEl Sal­vador — mobile503kr 0.53kr 1.47kr 1.47kr 1.47
Elfen­ben­skys­tenIvory Coast225kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Elfen­ben­skys­ten-mobilIvory Coast — mobile225kr 0.53kr 2.89kr 2.89kr 2.89
EritreaEritrea291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Eritrea-mobilEritrea — mobile291kr 0.53kr 2.34kr 2.34kr 2.34
Est­landEsto­nia372kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.00
Est­land-mobilEsto­nia — mobile372kr 0.53kr 1.73kr 1.73kr 1.73
EtiopiaEthiopia251kr 0.53kr 2.27kr 2.27kr 2.27
Etiopia-mobilEthiopia — mobile251kr 0.53kr 2.25kr 2.25kr 2.25
Falklands›yeneFalk­land Islands500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
Falklands›yene-mobilFalk­land Islands — mobile500kr 0.53kr 12.90kr 12.90kr 12.90
FijiFiji679kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Fiji-mobilFiji — mobile679kr 0.53kr 2.03kr 2.03kr 2.03
Fil­ip­pinenePhilip­pines63kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Fil­ip­pinene-mobilPhilip­pines — mobile63kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fin­landFin­land358kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.00
Fin­land-mobilFin­land — mobile358kr 0.53kr 0.42kr 0.42kr 0.42
Forente Ara­biske EmiraterUnit­ed Arab Emirates971kr 0.53kr 1.51kr 1.51kr 1.51
Forente Ara­biske Emirater-mobilUnit­ed Arab Emi­rates — mobile971kr 0.53kr 1.53kr 1.53kr 1.53
FrankrikeFrance33kr 0.53kr 0.05kr 0.05kr 0.00
Frankrike-mobilFrance — mobile33kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fran­sk GuyanaFrench Guiana594kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Fran­sk Guyana-mobilFrench Guiana — mobile594kr 0.53kr 1.30kr 1.30kr 1.30
Fran­sk PolynesiaFrench Poly­ne­sia689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
Fran­sk Polynesia-mobilFrench Poly­ne­sia — mobile689kr 0.53kr 2.36kr 2.36kr 2.36
F‘r›yeneFaeroe Islands298kr 0.53kr 0.46kr 0.46kr 0.46
F‘r›yene-mobilFaeroe Islands — mobile298kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
GabonGabon241kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Gabon-mobilGabon — mobile241kr 0.53kr 3.63kr 3.63kr 3.63
Gam­biaGam­bia220kr 0.53kr 4.43kr 4.43kr 4.43
Gam­bia-mobilGam­bia — mobile220kr 0.53kr 4.47kr 4.47kr 4.47
Geor­giaGeor­gia995kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
Geor­gia-mobilGeor­gia — mobile995kr 0.53kr 1.01kr 1.01kr 1.01
GhanaGhana233kr 0.53kr 1.91kr 1.91kr 1.91
Ghana-mobilGhana — mobile233kr 0.53kr 1.93kr 1.93kr 1.93
Gibral­tarGibral­tar350kr 0.53kr 0.26kr 0.26kr 0.26
Gibral­tar-mobilGibral­tar — mobile350kr 0.53kr 1.86kr 1.86kr 1.86
Grena­daGrena­da1473kr 0.53kr 0.72kr 0.72kr 0.72
Grena­da-mobilGrena­da — mobile1473kr 0.53kr 2.07kr 2.07kr 2.07
Gr›nlandGreen­land299kr 0.53kr 3.17kr 3.17kr 3.17
Gr›nland-mobilGreen­land — mobile299kr 0.53kr 4.74kr 4.74kr 4.74
Guade­loupeGuade­loupe590kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Guade­loupe-mobilGuade­loupe — mobile590kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
GuamGuam1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
Guam-mobilGuam — mobile1671kr 0.53kr 0.22kr 0.22kr 0.22
GuatemalaGuatemala502kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
Guatemala-mobilGuatemala — mobile502kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
GuineaGuinea224kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Guinea-mobilGuinea — mobile224kr 0.53kr 3.92kr 3.92kr 3.92
Guinea-Bis­sauGuinea Bis­sau245kr 0.53kr 2.10kr 2.10kr 2.10
Guinea-Bis­sau-mobilGuinea Bis­sau — mobile245kr 0.53kr 3.51kr 3.51kr 3.51
GuyanaGuyana592kr 0.53kr 2.15kr 2.15kr 2.15
Guyana-mobilGuyana — mobile592kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
HaitiHaiti509kr 0.53kr 2.47kr 2.47kr 2.47
Haiti-mobilHaiti — mobile509kr 0.53kr 2.61kr 2.61kr 2.61
Hel­lasGreece30kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Hel­las-mobilGreece — mobile30kr 0.53kr 0.19kr 0.19kr 0.19
Hon­durasHon­duras504kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
Hon­duras-mobilHon­duras — mobile504kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Hong KongHong Kong852kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Hong Kong-mobilHong Kong — mobile852kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.16
Hviterus­s­landBelarus375kr 0.53kr 2.29kr 2.29kr 2.29
Hviterus­s­land-mobilBelarus — mobile375kr 0.53kr 2.86kr 2.86kr 2.86
IndiaIndia91kr 0.53kr 0.23kr 0.23kr 0.23
India-mobilIndia — mobile91kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Indone­siaIndone­sia62kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Indone­sia-mobilIndone­sia — mobile62kr 0.53kr 0.62kr 0.62kr 0.62
IrakIraq964kr 0.53kr 0.91kr 0.91kr 0.91
Irak-mobilIraq — mobile964kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
IranIran98kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Iran-mobilIran — mobile98kr 0.53kr 0.64kr 0.64kr 0.64
IrlandIre­land353kr 0.53kr 0.08kr 0.08kr 0.00
Irland-mobilIre­land — mobile353kr 0.53kr 0.49kr 0.49kr 0.49
IslandIce­land354kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.00
Island-mobilIce­land — mobile354kr 0.53kr 0.47kr 0.47kr 0.47
IsraelIsrael972kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
Israel-mobilIsrael — mobile972kr 0.53kr 0.41kr 0.41kr 0.41
ItaliaItaly39kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.00
Italia-mobilItaly — mobile39kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
JamaicaJamaica1876kr 0.53kr 0.89kr 0.89kr 0.89
Jamaica-mobilJamaica — mobile1876kr 0.53kr 2.17kr 2.17kr 2.17
JapanJapan81kr 0.53kr 0.24kr 0.24kr 0.24
Japan-mobilJapan — mobile81kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Jemen, Arab. RepYemen967kr 0.53kr 1.43kr 1.43kr 1.43
Jemen, Arab. Rep-mobilYemen — mobile967kr 0.53kr 1.44kr 1.44kr 1.44
Jor­danJor­dan962kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Jor­dan-mobilJor­dan — mobile962kr 0.53kr 1.06kr 1.06kr 1.06
Kam­bod­s­jaCam­bo­dia855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Kam­bod­s­ja-mobilCam­bo­dia — mobile855kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
KamerunCameroon237kr 0.53kr 1.22kr 1.22kr 1.22
Kamerun-mobilCameroon — mobile237kr 0.53kr 2.55kr 2.55kr 2.55
Kapp VerdeCape Verde238kr 0.53kr 1.42kr 1.42kr 1.42
Kapp Verde-mobilCape Verde — mobile238kr 0.53kr 2.30kr 2.30kr 2.30
Kazak­stanKaza­khstan7kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kazak­stan-mobilKaza­khstan — mobile7kr 0.53kr 1.38kr 1.38kr 1.38
KenyaKenya254kr 0.53kr 0.73kr 0.73kr 0.73
Kenya-mobilKenya — mobile254kr 0.53kr 0.69kr 0.69kr 0.69
KinaChi­na86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kina-mobilChi­na — mobile86kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Kir­gis­tanKyr­gyzs­tan996kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Kir­gis­tan-mobilKyr­gyzs­tan — mobile996kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Kiri­batiKiri­bati686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Kiri­bati-mobilKiri­bati — mobile686kr 0.53kr 5.16kr 5.16kr 5.16
Komor­erne & MayotteComoros & Mayotte269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Komor­erne & Mayotte-mobilComoros & May­otte — mobile269kr 0.53kr 3.44kr 3.44kr 3.44
Kon­goCon­go242kr 0.53kr 3.86kr 3.86kr 3.86
Kon­go-mobilCon­go — mobile242kr 0.53kr 2.53kr 2.53kr 2.53
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)Dem. Rep. Cong (Zaire)243kr 0.53kr 1.98kr 1.98kr 1.98
Kon­go, Dem. Rep. (tidl. Zaire)-mobilDem. Rep. Cong (Zaire) — mobile243kr 0.53kr 2.73kr 2.73kr 2.73
Korea, NordNorth Korea850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, Nord-mobilNorth Korea — mobile850kr 0.53kr 4.63kr 4.63kr 4.63
Korea, SydSouth Korea82kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Korea, Syd-mobilSouth Korea — mobile82kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Kroa­t­iaCroa­t­ia385kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
Kroa­t­ia-mobilCroa­t­ia — mobile385kr 0.53kr 2.64kr 2.64kr 2.64
KuwaitKuwait965kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Kuwait-mobilKuwait — mobile965kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
KyprosCyprus357kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.07
Kypros-mobilCyprus — mobile357kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
LaosLaos856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Laos-mobilLaos — mobile856kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
LatviaLatvia371kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Latvia-mobilLatvia — mobile371kr 0.53kr 0.56kr 0.56kr 0.56
LeshotoLesotho266kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Leshoto-mobilLesotho — mobile266kr 0.53kr 1.63kr 1.63kr 1.63
LibanonLebanon961kr 0.53kr 1.68kr 1.68kr 1.68
Libanon-mobilLebanon — mobile961kr 0.53kr 1.82kr 1.82kr 1.82
LiberiaLiberia231kr 0.53kr 2.18kr 2.18kr 2.18
Liberia-mobilLiberia — mobile231kr 0.53kr 3.58kr 3.58kr 3.58
LibyaLibya218kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Libya-mobilLibya — mobile218kr 0.53kr 2.33kr 2.33kr 2.33
Liecht­en­steinLiecht­en­stein423kr 0.53kr 0.70kr 0.70kr 0.00
Liecht­en­stein-mobilLiecht­en­stein — mobile423kr 0.53kr 1.78kr 1.78kr 1.78
LitauenLithua­nia370kr 0.53kr 0.23kr 0.23kr 0.00
Litauen-mobilLithua­nia — mobile370kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
Lux­em­burgLux­em­bourg352kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.00
Lux­em­burg-mobilLux­em­bourg — mobile352kr 0.53kr 1.36kr 1.36kr 1.36
MacaoMacau853kr 0.53kr 0.58kr 0.58kr 0.58
Macao-mobilMacau — mobile853kr 0.53kr 0.58kr 0.58kr 0.58
Mada­gaskarMada­gas­car261kr 0.53kr 4.70kr 4.70kr 4.70
Mada­gaskar-mobilMada­gas­car — mobile261kr 0.53kr 5.24kr 5.24kr 5.24
Make­do­niaMace­do­nia389kr 0.53kr 1.05kr 1.05kr 1.05
Make­do­nia-mobilMace­do­nia — mobile389kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
MalawiMalawi265kr 0.53kr 0.79kr 0.79kr 0.79
Malawi-mobilMalawi — mobile265kr 0.53kr 0.76kr 0.76kr 0.76
MalaysiaMalaysia60kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.12
Malaysia-mobilMalaysia — mobile60kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
Mal­diveneMal­dives960kr 0.53kr 6.57kr 6.57kr 6.57
Mal­divene-mobilMal­dives — mobile960kr 0.53kr 7.56kr 7.56kr 7.56
MaliMali223kr 0.53kr 1.89kr 1.89kr 1.89
Mali-mobilMali — mobile223kr 0.53kr 2.88kr 2.88kr 2.88
Mal­taMal­ta356kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.12
Mal­ta-mobilMal­ta — mobile356kr 0.53kr 0.48kr 0.48kr 0.48
Mar­i­an­erneNorth­ern Mar­i­ana Isl1670kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
Mar­i­an­erne-mobilNorth­ern Mar­i­ana Isl — mobile1670kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
MarokkoMoroc­co212kr 0.53kr 0.18kr 0.18kr 0.18
Marokko-mobilMoroc­co — mobile212kr 0.53kr 3.58kr 3.58kr 3.58
Marshall›yeneMar­shall Islands692kr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
Marshall›yene-mobilMar­shall Islands — mobile692kr 0.53kr 2.23kr 2.23kr 2.23
Mar­tiniqueMar­tinique596kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Mar­tinique-mobilMar­tinique — mobile596kr 0.53kr 0.45kr 0.45kr 0.45
Mau­re­ta­niaMau­ri­ta­nia222kr 0.53kr 3.99kr 3.99kr 3.99
Mau­re­ta­nia-mobilMau­ri­ta­nia — mobile222kr 0.53kr 3.91kr 3.91kr 3.91
Mau­ri­tiusMau­ri­tius230kr 0.53kr 0.88kr 0.88kr 0.88
Mau­ri­tius-mobilMau­ri­tius — mobile230kr 0.53kr 0.90kr 0.90kr 0.90
Mex­i­coMex­i­co52kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Mex­i­co-mobilMex­i­co — mobile52kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mikro­ne­siaMicrone­sia691kr 0.53kr 1.95kr 1.95kr 1.95
Mikro­ne­sia-mobilMicrone­sia — mobile691kr 0.53kr 1.95kr 1.95kr 1.95
Moldo­vaMoldo­va373kr 0.53kr 1.63kr 1.63kr 1.63
Moldo­va-mobilMoldo­va — mobile373kr 0.53kr 2.00kr 2.00kr 2.00
Mona­coMona­co377kr 0.53kr 0.64kr 0.64kr 0.00
Mona­co-mobilMona­co — mobile377kr 0.53kr 3.16kr 3.16kr 3.16
Mona­co-mobil (KFOR)Mona­co — mobile (KFOR)377kr 0.53kr 3.38kr 3.38kr 3.38
Mon­go­liaMon­go­lia976kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mon­go­lia-mobilMon­go­lia — mobile976kr 0.53kr 0.35kr 0.35kr 0.35
Mon­ser­ratMontser­rat1664kr 0.53kr 2.21kr 2.21kr 2.21
Mon­ser­rat-mobilMontser­rat — mobile1664kr 0.53kr 2.21kr 2.21kr 2.21
Mon­tene­groMon­tene­gro382kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Mon­tene­gro-mobilMon­tene­gro-mobile382kr 0.53kr 2.87kr 2.87kr 2.87
Mosam­bikMozam­bique258kr 0.53kr 0.62kr 0.62kr 0.62
Mosam­bik-mobilMozam­bique — mobile258kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Myan­mar (tidl. Burma)Myan­mar95kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Myan­mar (tidl. Burma)-mobilMyan­mar — mobile95kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Namib­iaNamib­ia264kr 0.53kr 0.55kr 0.55kr 0.55
Namib­ia-mobilNamib­ia — mobile264kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Nau­ruNau­ru674kr 0.53kr 7.76kr 7.76kr 7.76
Nau­ru-mobilNau­ru — mobile674kr 0.53kr 7.76kr 7.76kr 7.76
Ned­er­landNether­lands31kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.00
Ned­er­land-mobilNether­lands — mobile31kr 0.53kr 0.39kr 0.39kr 0.39
Ned­er­landske Ant.Nether­lands Antilles599kr 0.53kr 1.09kr 1.09kr 1.09
Ned­er­landske Ant.-mobilNether­lands Antilles — mobile599kr 0.53kr 1.18kr 1.18kr 1.18
NepalNepal977kr 0.53kr 1.04kr 1.04kr 1.04
Nepal-mobilNepal — mobile977kr 0.53kr 1.08kr 1.08kr 1.08
New ZealandNew Zee­land64kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.11
New Zealand-mobilNew Zee­land — mobile64kr 0.53kr 0.38kr 0.38kr 0.38
NicaraguaNicaragua505kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Nicaragua-mobilNicaragua — mobile505kr 0.53kr 2.40kr 2.40kr 2.40
NigerNiger227kr 0.53kr 1.93kr 1.93kr 1.93
Niger-mobilNiger — mobile227kr 0.53kr 1.90kr 1.90kr 1.90
Nige­riaNige­ria234kr 0.53kr 0.75kr 0.75kr 0.75
Nige­ria-mobilNige­ria — mobile234kr 0.53kr 0.61kr 0.61kr 0.61
NiueNiue683kr 0.53kr 6.68kr 6.68kr 6.68
Niue-mobilNiue — mobile683kr 0.53kr 6.46kr 6.46kr 6.46
Nor­folk ›yeneNor­folk Island6723kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Nor­folk ›yene-mobilNor­folk Island — mobile6723kr 0.53kr 10.63kr 10.63kr 10.63
Ny Cale­do­niaNew Cale­do­nia687kr 0.53kr 1.76kr 1.76kr 1.76
Ny Cale­do­nia-mobilNew Cale­do­nia — mobile687kr 0.53kr 1.64kr 1.64kr 1.64
OmanOman968kr 0.53kr 1.02kr 1.02kr 1.02
Oman-mobilOman — mobile968kr 0.53kr 2.49kr 2.49kr 2.49
Pak­istanPak­istan92kr 0.53kr 1.07kr 1.07kr 1.07
Pak­istan-mobilPak­istan — mobile92kr 0.53kr 1.07kr 1.07kr 1.07
PalauPalau680kr 0.53kr 3.08kr 3.08kr 3.08
Palau-mobilPalau — mobile680kr 0.53kr 3.08kr 3.08kr 3.08
Palesti­naPales­tine970kr 0.53kr 1.50kr 1.50kr 1.50
Palesti­na-mobilPales­tine — mobile970kr 0.53kr 1.71kr 1.71kr 1.71
Pana­maPana­ma507kr 0.53kr 0.37kr 0.37kr 0.37
Pana­ma-mobilPana­ma — mobile507kr 0.53kr 1.26kr 1.26kr 1.26
Papua, Ny GuineaPapua New Guinea675kr 0.53kr 5.76kr 5.76kr 5.76
Papua, Ny Guinea-mobilPapua New Guinea — mobile675kr 0.53kr 5.76kr 5.76kr 5.76
ParaguayParaguay595kr 0.53kr 0.31kr 0.31kr 0.31
Paraguay-mobilParaguay — mobile595kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
PeruPeru51kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
Peru-mobilPeru — mobile51kr 0.53kr 0.80kr 0.80kr 0.80
PolenPoland48kr 0.53kr 0.16kr 0.16kr 0.00
Polen-mobilPoland — mobile48kr 0.53kr 0.30kr 0.30kr 0.30
Por­tu­galPor­tu­gal351kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Por­tu­gal-mobilPor­tu­gal — mobile351kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Puer­to RicoPuer­to Rico1787kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
Puer­to Rico-mobilPuer­to Rico — mobile1787kr 0.53kr 0.09kr 0.09kr 0.09
QuatarQatar974kr 0.53kr 1.43kr 1.43kr 1.43
Quatar-mobilQatar — mobile974kr 0.53kr 1.71kr 1.71kr 1.71
ReunionReunion262kr 0.53kr 0.54kr 0.54kr 0.54
Reunion-mobilReunion — mobile262kr 0.53kr 0.71kr 0.71kr 0.71
Roma­niaRoma­nia40kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Roma­nia-mobilRoma­nia — mobile40kr 0.53kr 0.50kr 0.50kr 0.50
Rus­s­landRus­sia7kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25
Rus­s­land-mobilRus­sia — mobile7kr 0.53kr 1.41kr 1.41kr 1.41
Rwan­daRwan­da250kr 0.53kr 2.81kr 2.81kr 2.81
Rwan­da-mobilRwan­da — mobile250kr 0.53kr 2.67kr 2.67kr 2.67
Salomon›yeneSolomon Islands677kr 0.53kr 8.86kr 8.86kr 8.86
Salomon›yene-mobilSolomon Islands — mobile677kr 0.53kr 8.86kr 8.86kr 8.86
San Mari­noSan Mari­no378kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
San Mari­no-mobilSan Mari­no — mobile378kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Sao Tome & PrincipeSao Tome-Principe239kr 0.53kr 8.46kr 8.46kr 8.46
Sao Tome & Principe-mobilSao Tome-Principe — mobile239kr 0.53kr 8.46kr 8.46kr 8.46
Sau­di ArabiaSau­di Arabia966kr 0.53kr 0.84kr 0.84kr 0.84
Sau­di Arabia-mobilSau­di Ara­bia — mobile966kr 0.53kr 1.26kr 1.26kr 1.26
Sene­galSene­gal221kr 0.53kr 1.58kr 1.58kr 1.58
Sene­gal-mobilSene­gal — mobile221kr 0.53kr 3.25kr 3.25kr 3.25
Sen­tralafrikanske rep.Cen­tral African Repu236kr 0.53kr 2.75kr 2.75kr 2.75
Sen­tralafrikanske rep.-mobilCen­tral African Repu — mobile236kr 0.53kr 2.70kr 2.70kr 2.70
Ser­biaSer­bia381kr 0.53kr 1.12kr 1.12kr 1.12
Ser­bia-mobilSer­bia-mobil381kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
Sey­chel­leneSey­chelles248kr 0.53kr 2.37kr 2.37kr 2.37
Sey­chel­lene-mobilSey­chelles — mobile248kr 0.53kr 4.05kr 4.05kr 4.05
Sier­ra LeoneSier­ra Leone232kr 0.53kr 4.10kr 4.10kr 4.10
Sier­ra Leone-mobilSier­ra Leone — mobile232kr 0.53kr 4.22kr 4.22kr 4.22
Sin­ga­poreSin­ga­pore65kr 0.53kr 0.11kr 0.11kr 0.00
Sin­ga­pore-mobilSin­ga­pore — mobile65kr 0.53kr 0.13kr 0.13kr 0.13
Slo­va­kiaSlo­va­kia421kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Slo­va­kia-mobilSlo­va­kia — mobile421kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Slove­niaSlove­nia386kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.14
Slove­nia-mobilSlove­nia — mobile386kr 0.53kr 3.18kr 3.18kr 3.18
Soma­liaSoma­lia252kr 0.53kr 4.38kr 4.38kr 4.38
Soma­lia-mobilSoma­lia — mobile252kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
SpaniaSpain34kr 0.53kr 0.12kr 0.12kr 0.00
Spania-mobilSpain — mobile34kr 0.53kr 0.43kr 0.43kr 0.43
Sri Lan­kaSri Lan­ka94kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
Sri Lan­ka-mobilSri Lan­ka — mobile94kr 0.53kr 1.14kr 1.14kr 1.14
St. Hele­naSt. Hele­na290kr 0.53kr 13.73kr 13.73kr 13.73
St. Hele­na-mobilSt. Hele­na — mobile290kr 0.53kr 13.73kr 13.73kr 13.73
St. Kitts (St. Christo­pher — Nevis)St. Kitts and Nevis1869kr 0.53kr 0.85kr 0.85kr 0.85
St. Kitts (St. Christo­pher — Nevis)-mobilSt. Kitts and Nevis — mobile1869kr 0.53kr 0.85kr 0.85kr 0.85
St. LuciaSt. Lucia1758kr 0.53kr 0.71kr 0.71kr 0.71
St. Lucia-mobilSt. Lucia — mobile1758kr 0.53kr 2.11kr 2.11kr 2.11
St. Pierre/MiquelonSt. Pierre and Miqu508kr 0.53kr 2.77kr 2.77kr 2.77
St. Pier­re/Miquelon-mobilSt. Pierre and Miqu — mobile508kr 0.53kr 2.77kr 2.77kr 2.77
St. Vincent/GrenadinesSt. Vincent/Grenadin1784kr 0.53kr 0.93kr 0.93kr 0.93
St. Vin­cen­t/­Grenadines-mobilSt. Vincent/Grenadin — mobile1784kr 0.53kr 2.16kr 2.16kr 2.16
Storbri­tan­niaUnit­ed Kingdom44kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Storbri­tan­nia-mobilUnit­ed King­dom — mobile44kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
SudanSudan249kr 0.53kr 1.31kr 1.31kr 1.31
Sudan-mobilSudan — mobile249kr 0.53kr 1.28kr 1.28kr 1.28
Suri­namSuri­name597kr 0.53kr 1.11kr 1.11kr 1.11
Suri­nam-mobilSuri­name — mobile597kr 0.53kr 1.84kr 1.84kr 1.84
SveitsSwitzer­land41kr 0.53kr 0.14kr 0.14kr 0.00
Sveits-mobilSwitzer­land — mobile41kr 0.53kr 1.06kr 1.06kr 1.06
SverigeSwe­den46kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.00
Sverige-mobilSwe­den — mobile46kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
Swazi­landSwazi­land268kr 0.53kr 0.48kr 0.48kr 0.48
Swazi­land-mobilSwazi­land — mobile268kr 0.53kr 1.58kr 1.58kr 1.58
Syr­iaSyr­ia Arab Republic963kr 0.53kr 0.98kr 0.98kr 0.98
Syr­ia-mobilSyr­ia Arab Repub­lic — mobile963kr 0.53kr 1.50kr 1.50kr 1.50
S›r‑AfrikaSouth Africa27kr 0.53kr 0.27kr 0.27kr 0.27
S›r‑Afrika-mobilSouth Africa — mobile27kr 0.53kr 0.70kr 0.70kr 0.70
S›r SudanSudan211kr 0.53kr 2.59kr 2.59kr 2.59
S›r Sudan-mobilSudan — mobile211kr 0.53kr 2.59kr 2.59kr 2.59
Tadzjik­istanTajik­istan992kr 0.53kr 1.21kr 1.21kr 1.21
Tadzjik­istan-mobilTajik­istan — mobile992kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Tai­wanTai­wan886kr 0.53kr 0.15kr 0.15kr 0.15
Tai­wan-mobilTai­wan — mobile886kr 0.53kr 0.99kr 0.99kr 0.99
Tan­za­niaTan­za­nia255kr 0.53kr 2.05kr 2.05kr 2.05
Tan­za­nia-mobilTan­za­nia — mobile255kr 0.53kr 2.02kr 2.02kr 2.02
TchadChad235kr 0.53kr 2.27kr 2.27kr 2.27
Tchad-mobilChad — mobile235kr 0.53kr 2.71kr 2.71kr 2.71
Thai­landThai­land66kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.00
Thai­land-mobilThai­land — mobile66kr 0.53kr 0.21kr 0.21kr 0.21
TogoTogo228kr 0.53kr 3.12kr 3.12kr 3.12
Togo-mobilTogo — mobile228kr 0.53kr 3.19kr 3.19kr 3.19
Toke­lauToke­lau690kr 0.53kr 7.57kr 7.57kr 7.57
Toke­lau-mobilToke­lau — mobile690kr 0.53kr 7.57kr 7.57kr 7.57
Ton­gaTon­ga676kr 0.53kr 3.56kr 3.56kr 3.56
Ton­ga-mobilTon­ga — mobile676kr 0.53kr 3.56kr 3.56kr 3.56
Trinidad & TobagoTrinidad-Toba­go1868kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
Trinidad & Tobago-mobilTrinidad-Toba­go — mobile1868kr 0.53kr 1.82kr 1.82kr 1.82
TsjekkiaCzech Repub­lic420kr 0.53kr 0.20kr 0.20kr 0.20
Tsjekkia-mobilCzech Repub­lic — mobile420kr 0.53kr 0.32kr 0.32kr 0.32
TunisiaTunisia216kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
Tunisia-mobilTunisia — mobile216kr 0.53kr 3.96kr 3.96kr 3.96
Turk­menistanTurk­menistan993kr 0.53kr 0.96kr 0.96kr 0.96
Turk­menistan-mobilTurk­menistan — mobile993kr 0.53kr 0.96kr 0.96kr 0.96
Turks & Caicos›yeneTurks and Caicos Isl1649kr 0.53kr 0.99kr 0.99kr 0.99
Turks & Caicos›yene-mobilTurks and Caicos Isl — mobile1649kr 0.53kr 1.60kr 1.60kr 1.60
TuvaluTuvalu688kr 0.53kr 6.00kr 6.00kr 6.00
Tuvalu-mobilTuvalu — mobile688kr 0.53kr 6.00kr 6.00kr 6.00
TyrkiaTurkey90kr 0.53kr 0.28kr 0.28kr 0.28
Tyrkia-mobilTurkey — mobile90kr 0.53kr 1.18kr 1.18kr 1.18
Tysk­landGer­many49kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.00
Tysk­land-mobilGer­many — mobile49kr 0.53kr 0.33kr 0.33kr 0.33
Ugan­daUgan­da256kr 0.53kr 1.56kr 1.56kr 1.56
Ugan­da-mobilUgan­da — mobile256kr 0.53kr 1.87kr 1.87kr 1.87
UkrainaUkraine380kr 0.53kr 0.86kr 0.86kr 0.86
Ukraina-mobilUkraine — mobile380kr 0.53kr 1.77kr 1.77kr 1.77
UngarnHun­gary36kr 0.53kr 0.07kr 0.07kr 0.07
Ungarn-mobilHun­gary — mobile36kr 0.53kr 0.36kr 0.36kr 0.36
UruguayUruguay598kr 0.53kr 0.34kr 0.34kr 0.34
Uruguay-mobilUruguay — mobile598kr 0.53kr 1.80kr 1.80kr 1.80
USAUnit­ed States1kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.00
USA-mobilUnit­ed States — mobile1kr 0.53kr 0.10kr 0.10kr 0.10
USA Kon­fer­anset­jen­esterUnit­ed States — Con­fer­ence Call­ing Codes1kr 0.53kr 2.89kr 2.89kr 2.89
Uzbek­istanUzbek­istan998kr 0.53kr 0.60kr 0.60kr 0.60
Uzbek­istan-mobilUzbek­istan — mobile998kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
VanatuVan­u­atu678kr 0.53kr 4.45kr 4.45kr 4.45
Vanatu-mobilVan­u­atu — mobile678kr 0.53kr 4.45kr 4.45kr 4.45
VenezuelaVenezuela58kr 0.53kr 0.06kr 0.06kr 0.06
Venezuela-mobilVenezuela — mobile58kr 0.53kr 0.29kr 0.29kr 0.29
Vestre SamoaWest­ern Samoa685kr 0.53kr 3.89kr 3.89kr 3.89
Vestre Samoa-mobilWest­ern Samoa — mobile685kr 0.53kr 4.57kr 4.57kr 4.57
Viet­namViet­nam84kr 0.53kr 0.74kr 0.74kr 0.74
Viet­nam-mobilViet­nam — mobile84kr 0.53kr 0.67kr 0.67kr 0.67
Wal­lis & FutunaWal­lis and Futu­na Is681kr 0.53kr 11.21kr 11.21kr 11.21
Wal­lis & Futuna-mobilWal­lis and Futu­na Is — mobile681kr 0.53kr 11.21kr 11.21kr 11.21
Zam­biaZam­bia260kr 0.53kr 1.19kr 1.19kr 1.19
Zam­bia-mobilZam­bia — mobile260kr 0.53kr 1.23kr 1.23kr 1.23
Zim­bab­weZim­bab­we263kr 0.53kr 0.87kr 0.87kr 0.87
Zim­bab­we-mobilZim­bab­we — mobile263kr 0.53kr 4.32kr 4.32kr 4.32
st Tim­orEast Tim­or670kr 0.53kr 8.67kr 8.67kr 8.67
st Tim­or-mobilEast Tim­or — mobile670kr 0.53kr 8.67kr 8.67kr 8.67
ster­rikeAus­tria43kr 0.53kr 0.17kr 0.17kr 0.00
ster­rike-mobilAus­tria — mobile43kr 0.53kr 0.30kr 0.30kr 0.30
Taksttabell – Globale nett
Land­snum­merstart­prisLokalNasjon­alGlob­al
EMSAT882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Glob­al­star881kr 0.53kr 25.92kr 25.92kr 25.92
Inmarsat A871kr 0.53kr 51.37kr 51.37kr 51.37
Inmarsat Aero871kr 0.53kr 35.42kr 35.42kr 35.42
Inmarsat B871kr 0.53kr 15.65kr 15.65kr 15.65
Inmarsat B — HSD871kr 0.53kr 69.78kr 69.78kr 69.78
Inmarsat BGAN870kr 0.53kr 14.28kr 14.28kr 14.28
Inmarsat BGAN — HSD870kr 0.53kr 51.70kr 51.70kr 51.70
Inmarsat Aero mobil882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Inmarsat M871kr 0.53kr 12.70kr 12.70kr 12.70
Inmarsat M — HSD871kr 0.53kr 58.73kr 58.73kr 58.73
Inmarsat Mini M871kr 0.53kr 11.16kr 11.16kr 11.16
Iridium8816 & 8817881kr 0.53kr 37.24kr 37.24kr 37.24
Irid­i­um881kr 0.53kr 27.95kr 27.95kr 27.95
Thu­raya satellite882kr 0.53kr 15.01kr 15.01kr 15.01
Mar­itime Comm Partner882kr 0.53kr 16.46kr 16.46kr 16.46
ONAIR882kr 0.53kr 7.72kr 7.72kr 7.72
SEANET882kr 0.53kr 17.15kr 17.15kr 17.15
Glob­al Net­works Antiarcti882kr 0.53kr 37.67kr 37.67kr 37.67
Ora­tion882kr 0.53kr 38.45kr 38.45kr 38.45
BT Glob­al number882kr 0.53kr 38.48kr 38.48kr 38.48
Mobile Con­nex­ion Telenor883kr 0.53kr 0.57kr 0.57kr 0.57
Mobile Voxbone883kr 0.53kr 0.25kr 0.25kr 0.25

Tilleggstenester

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­nement i bindingstidkr 1 500
Skøyt­ing av brot på fiber forår­sa­ka av kunde (timepris)kr 1050
Bytte av dekoder etter lyn­skade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidle­gare kjøpinngå leigeav­tale (sjekk gjel­dande prisliste)
Timepris mon­tørkr 1050
Timepris teknikarkr 1050
10 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUSTkr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
med løpande support
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB trådlaustkr 1 490kr 99 + gjel­dande pris­liste for tv abonnementkr 2678 + gjel­dande pris­liste for tv abonnementkr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dande pris­liste for tvikkje rel­e­vantikkje rel­e­vant

Andre produkt og tenester

Pro­duktEin­gangssumMånad­sprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Opp­sei­ing abon­nement i bindingstidkr 1 000
Skøyt­ing av brot på fiber forår­sa­ka av kunde (timepris ved stor skade)kr 1 950
Bytte av dekoder etter lyn­skade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidle­gare kjøpinngå leigeav­tale (sjekk gjel­dande prisliste)
Timepris mon­tørkr 1050
Timepris teknikarkr 1050
1 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG ekstra lagring­plass (@knett e‑post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUST
(inkl. support)
kr 1 490kr 99kr 2 678kr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form og KB trådlaustkr 1 490kr 99 + gjel­dande pris­liste for tv abonnementkr 2678 + gjel­dande pris­liste for tv abonnementkr 1 188
Opp­gradere til ny heime­sen­tral med ny tv plat­form inkl. 1 stk tv dekoderkr 1 990gjel­dande pris­liste for tvikkje rel­e­vantikkje rel­e­vant

Generelle for­brukar­ret­tar

Som pri­vat­per­son har du ret­tar knyt­ta til angr­erett ved bestill­ing og høve til å nyt­ta “brukark­la­gen­em­n­da for elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon” for hand­sam­ing av tvis­tar med tilbydar.

Brukark­la­gen­em­n­da for elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon:
Oppret­telsen: Bruk­erk­la­gen­em­n­da blei oppret­ta 1. feb­ru­ar 2006 etter avtale mel­lom ekomtil­by­dere og For­bruk­er­rådet på bak­grunn av EUs direk­tiv om uni­verselle ten­ester og for­bruk­er­ret­tigheitar art. 34. Fra 15. jan­u­ar 2008 blei alle tilby­darar plik­tige å la nem­n­da behand­la tvistar.

Nem­n­da sitt for­mål: Bruk­erk­la­gen­em­n­da skal sikra ei rime­leg, ret­tfer­dig og hur­tig behan­dling av tvis­tar mel­lom brukarar og tilby­dere av ekomtenester.

For at nem­n­da skal kun­na behand­la ei klage, er det ein føre­set­nad at du fyrst har forsøkt å løysa tvis­ten med tilby­dar på eiga hand. Viss sel­skapet avs­leg di klage, eller ikkje svarar innan tre vek­er, kan du anke deira avg­jer­sle til Brukerklagenemnda.

Til­gang til klageskje­ma finn du her.

Angr­erett:
Etter angre­frist­lo­va kan for­brukar gå frå avtal­en utan å oppg­je nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angr­erett­lo­vas kapit­tel 3 er mot­teke på rett måte. Angr­erettskje­ma finn du her.

Alle pris­ar er oppgitt inklud­ert mva.
Ved avvik gjeld prisane i bestillingsskjema.