Telefoni

 Vi til­byr tre uli­ke telefoniprodukt: 

Tele­fon Lokal – ring gra­tis til alle Kvinn­he­rad Brei­band sine fast­te­le­fon kundar. 

Tele­fon Nasjo­nal – ring gra­tis til alle fast­te­le­fonar i Noreg. 

No er det bil­leg å ringja! 

Månads­pri­sen inklu­de­rer også abon­ne­ments­av­gif­ta. 
 
Der­som du yns­kjer fast­te­le­fon blir tele­fon­a­ppa­ra­ten kob­la direk­te i heime­sen­tra­len. Vi kan “over­ta” ditt gam­le tele­fon­num­mer, eller du kan få til­delt eit nyt tlf num­mer frå oss. 

Man­ge yns­kjer fast­te­le­fo­ni for bet­re lyd­kva­li­tet på sam­ta­lar, samt ein eks­tra trygg­het i heimen.