Telefoni

 Vi tilbyr tre ulike tele­fonipro­dukt: 

Tele­fon Lokal – ring gratis til alle Kvinnher­ad Breiband sine fast­tele­fon kun­dar. 

Tele­fon Nasjon­al – ring gratis til alle fast­tele­fonar i Noreg. 

No er det bil­leg å ring­ja! 

Månad­sprisen inklud­er­er også abon­nementsavgif­ta. 
 
Der­som du ynskjer fast­tele­fon blir tele­fon­ap­pa­rat­en kobla direk­te i heime­sen­tralen. Vi kan “over­ta” ditt gam­le tele­fon­num­mer, eller du kan få tildelt eit nyt tlf num­mer frå oss.  

Mange ynskjer fast­tele­foni for betre lyd­kvalitet på sam­ta­lar, samt ein ekstra tryg­ghet i heimen.