Kvinne som skriv på ein datamaskin

Telefoni

 Vi tilbyr to ulike telefoniprodukt: 

Tele­fon Lokal – ring gratis til alle Kvinnher­ad Breiband sine fast­tele­fon kundar. 

Tele­fon Nasjon­al – ring gratis til alle fast­tele­fonar i Noreg. 

Tele­foni Glob­al - utjekk som nysal frå 01.01.23. Utgår frå 01.01.24.

Månad­sprisen inklud­er­er også abon­nementsavgif­ta.  Alle tel­jarskritt kjem i til­legg for bruk utover det som er inklud­ert. Sjå i pris­lista for ein over­sikt.
 
Der­som du ynskjer fast­tele­fon blir tele­fon­ap­pa­rat­en kobla direk­te i heime­sen­tralen. Vi kan “over­ta” ditt gam­le tele­fon­num­mer, eller du kan få tildelt eit nyt tlf num­mer frå oss. 

Mange ynskjer fast­tele­foni for betre lyd­kvalitet på sam­ta­lar, samt ein ekstra tryg­ghet i heimen.