Bestillingsskjema

Velg mellom internett, TV og telefoni og tilpass til ditt bruk og dine ynskjer. Om du vil ha alt eller litt er opp til deg.

Fyrst litt vesentleg informasjon…

Dette har du valgt…


Mesh ruter­sys­tem som sikrar god dekn­ing i bus­taden din.
Der­som du ikkje har høyrt om det så treng du det nok ikkje!

Totalpris per månad: ‚- mnd.

I til­legg kjem etab­ler­ingskost­nadane (ein­gongssum) for dei respek­tive ele­men­ta i bestill­inga.


Kundedata

Til info:

Alle pris­ar der vi ikkje nem­n­er anna, er oppgitt pr månad og er inklud­ert mva.

Ved tilsend­ing av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­turage­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell dette gebyret bort. Du oppret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i net­tbanken din.

Spar 49,- pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post