Bestillingsskjema

Velg mellom internett, TV og telefoni og tilpass til ditt bruk og dine ynskjer. Om du vil ha alt eller litt er opp til deg.

Fyrst litt vesentleg informasjon…

Dette har du valgt…


NB! Grun­na stor etter­spør­sel på mark­na­den har vi på nove­ran­de tids­punkt ikkje KB Tråd­laust til­gjen­ge­leg på lager. 
Der­som du ikkje har høyrt om det så treng du det nok ikkje! 

Totalpris per månad: ‚- mnd.

I til­legg kjem etab­le­rings­kost­na­da­ne (ein­gongs­sum) for dei respektive ele­men­ta i bestillinga.


Kundedata

Til info:

Alle pri­sar der vi ikkje nem­ner anna, er opp­gitt pr månad og er inklu­dert mva.

Ved til­sen­ding av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­tu­ra­ge­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell det­te geby­ret bort. Du opp­ret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i nett­ban­ken din.

Spar 49,- pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post