Kundeservice

Mi side – gir nyttig oversikt
På “mi side” kan du administrere og sjå status på abonnementet ditt, endre dine kontaktopplysningar og sjå dine fakturaer. Har du TV frå Get kan du også endre dine kanalar der. Du kan også nå oss via e-post: post@kband.no (blir behandla alle virkedagar).

Vi svarer så raskt som mogleg!

Våre opningstider

KundesenterOpningstider
Kvardagar07:30 - 15:00
LaurdagVakttelefon
Søndagvakttelefon
Telefon kundesenter53475640
    
Vakttelefon Opningstider
Kvardagar15:00 - 07:30
LaurdagVakttelefon 24/7
SøndagVakttelefon 24/7
Telefon vakttelefon53475670

Selskapet sitt servicenivå og dine forventningar til vakthavande
Vakttelefon er betjent med ein telefonsvarar.
Der legg du igjen ein beskjed som blir vidareformidla/behandla av vakthavande så snart han/ho har ledig kapasitet.
Etter kl. 22:00 vil vakthavande vurdere behovet for tilbakemelding same kveld/natt eller om dette vert utsatt til neste dag.
Vakta prøver å halde ei responstid på ein halv time frå motteke melding til feilretting er påbyrja.
Merk deg at ved større feil kan kundane oppleve lengre responstid.

Vi oppmodar difor alle til å halde seg oppdatert på vår heimeside under «driftsmeldingar» og på vår facebook side.

• Vakthavande ringer kundar som tek kontakt tilbake så snart det er mogleg,
unnatak vil vere ved større feil i nettet der det er hensiktsmessig å heller sende ut sms der mange kundar er råka av same feil

• Alle som deltek i vaktordning er innstilt på å yte best mogleg hjelp til dei som tek kontakt

• Vakthavande bistår feilretting så langt det let seg gjere ved bruk av eigen pc

• Utrykking til kunde for fysisk feilretting vil normalt skje neste virkedag.
Ved større feil t.d etter naturskade/stort omgang kan det ta lengre tid.

• Ved e-post henvending til post@kband.no vil normal responstid vere neste ein virkedag

• Ved større feil i fibernettet vurderer vakthavande alltid behovet for utrykking

Tips og råd 
Tips og råd finn du her.

Mest stilte spørsmål
Er det noko spesielt du lurer på, kanskje finn du svaret her.

Vilkår hjå Kvinnherad Breiband 
Lurer du på kva vilkår vi har kan du ta ein kikk her.

Vi set stor pris på ris/ros, på den måten kan vi bli betre.

Send gjerne ei tilbakemelding til post@kband.no om du har noko på hjarta!

Global oppleving. Lokal service.