TV2 PLAY VIA “MI SIDE” på KBAND.NO

Vis­ste du at du kan reg­istrere deg på TV2 Play via «mi side» på kband.no. 
Det kan du alt­så, mange har allereie gjort det.  Basi­pakken er inklud­ert i TV Telia Play.

Likar du norsk topp­fot­ball?
Etter at du har reg­istr­ert deg kan du opp­gradere til TV2 Play TOTAL, og dermed få denne til kr 349 kr per månad (som du betaler direk­te til TV2).  Der­som du har brukar hjå TV2 Play eller treng bis­tand med å få dette på plass må du ta direk­te kon­takt med leverandør. Vi kan diverre ikkje bistå med sup­port for desse ten­estene.

Då har du norsk fot­ball, film og seri­ar og masse kjekt TV2 innhald som du ser reklame­fritt direk­te på TV2 appen på Teliadekoderen din. 

Merk at dette kun kan gjerast der­som du har ein tv-dekoder som kan nyt­tast til strøyming via inter­nett.
Har du ikkje den nye mod­erne tv-dekoderen så kan du kon­takt oss om du ynskjer ei sol­id opp­grader­ing?
Ved opp­grader­ing til ny tv-dekoder vil du kunne ha til­gang til tusen­vis av appar og sjå på innhald frå andre leverandørar enn oss? Smart å sam­le alt på ein plass. Vi tilbyr ein masse innhald så kan­skje er du nøgd med alt Telia Play har å by på, her er mange godbitar! 

Alle kam­pane via Telia?
Du får alt­så diverre ikkje elite­se­rien med alle seriekam­par og norsk topp­fot­ball direk­te hjå oss via TELIA, men du får lågare pris om du går via «mi side». 
Dette skulle vi sjølvsagt gjerne hatt direk­te i vårt tilbod.

Når du  er inne på «mi side» går du til kanalvel­ger, der ser du ei boble med peikar til «reg­istr­er deg på TV2 Play».

Illus­trasjons­fo­to.

Har du ikkje brukt «mi side» før?

Alle våre kun­dar har til­gang til «Mi side» på kband.no, gå til meny og “mi side”. 
Her reg­istr­erer du deg som «ny bruk­er», med kun­de­num­mer: xxxxx og pin.kode: xxxx. (står på fak­tu­raen din)
Bruk epost som bruk­er­navn og lag eige pas­sord. Når du har bekref­ta eposten du får då kjem du inn på mi side, og du får menyen oppe der du kan sjå abon­nement og fak­tu­raover­sikt.  
Her kan du endre epost og mobil­num­mer.  Andre endringar sender du inn til post@kband.no.
Har du TV kan du endre kanal­pakken din her.

Alt dette kan du ordne sjølv, men er du usikker ringer du kun­de­sen­teret vårt på 53475640. 
Merk at lever­ansen av pro­duk­tet TV2 Play Total og spørsmål kring dette må ret­tast direk­te til TV2 bistå.

Der­som du treng hjelp med våre pro­dukt og ten­ester kan du ringe oss kva tid som helst.