Husk du har TeliaPlay med deg!

Har du Telia TV frå Kvinnher­ad Breiband har du TeliaPlay.  Med TeliaPlay og til­gang til inter­nett kan du sjå TV-pakken din på mobil, net­tbrett og PC.  Prak­tisk når du er på reise, hyt­ta, i båten eller i camp­ingvogna. 

Nyheit! Du kan og no finne TeliaPlay-appen på LG TV, så har du det kan du prøve.

Har du den gam­le dekoderen kan du enkelt opp­gradere til ein av våre pakkeløysingar. 

Infor­masjon om pris­ar og bestill­ing av opp­grader­ing finn du på nettsi­da vår.

No har Telia inngått avtale med Viaplay og vi kan ende­leg igjen til­by Pre­miere League i vår TV-pakke.

Finn fram kalku­la­toren, kan­skje du sparar pen­gar på å ha både TV og inter­nett frå oss!