Get TV hjå Kvinnherad Breiband

28. January 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband tilbyr TV frå Get når du er fiberkunde hjå oss. Er du allereie Get-kunde hjå oss har du fleire moglegheiter enn du kanskje visste om. Kva kan du få i tv-pakken din, eigentleg? Du har moglegheit til å byte kanalar og kanalpakkar i det abonnementet du allereie har, dette kallar vi “fritt kanalval”. Dette kan du gjere via «mi side» på www.kband.no der loggar du … Read More

Teknologiløft Dimmelsvik (veke 5)

23. January 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

I veke 5 skal endeleg noden vår i Dimmelsvik ferdigstillast og oppgraderast til ny nodeteknologi og topp moderne utstyr. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi. Frå tysdag 28. januar startar vi med oppdatering av alle heimesentralar (sjølve … Read More

Teknologiløft i Matre (veke 42)

9. October 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Veke 42 skal endeleg ny node i Matre ferdigstillast og alle våre kundar i området (ca. 50 stk) skal koblast over på heilt ny teknologi. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi. Frå tysdag 15. oktober startar vi … Read More

Teknologiløft i Herøysundet

10. September 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Dei komande vekene blir det jobba flittig med å ferdigstille ny node i Herøysundet. Ein node er det vi kallar den tekniske hytta som alt utstyr er plassert i, for å produsere internett ut til kundane via fiberteknologi.  Allereie frå måndag 16. september vil vi starte opp med omskøyting av fiberkablar og omkobling av alle … Read More

Allied telesys heimesentral

10. September 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Har du allied telesys heimesentral? Ca. 1300 av våre kundar har heimesentral av type allied telesys. Dersom du har heimesentral av denne typen må du merke deg fylgjande informasjon i forhold til eige trådlaust utstyr: Dersom du har eigen ruter satt opp som aksesspunkt, må denne tilbakestillast/setjast opp som ruter. Veiledningsvideo finn du her. Aksesspunkt … Read More

NYHET! KB TRÅDLAUST

9. August 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband har beslutta å utvida produktspekteret sitt ved å kunne tilby kundane endå fleire tenester, denne gongen tilbyr vi KB TRÅDLAUST.  Vi vil no kunne tilby kundane våre trådlaust nett av type Air Ties 4930. Eit trådlaust konsept som mange av våre kundar vil kunne ha store glede av i heimen. Kva er vel … Read More

Kvinnherad Breiband – kven er vi?

26. June 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband har vakse seg relativt store sidan oppstart i 2003.Vi er no heile 11 fast tilsette i bedrifta, og er så heldige å ha ein lærling innan telekommunikasjonsmontørfaget. Vi ynskjer å presentere dei tilsette på ein litt utradisjonell måte. Vi brenn verkeleg for at Kvinnherad skal få best mogleg internett heim til hus, hytter … Read More

God sommar!

19. June 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Ta kontakt med vårt kundesenter om du har behov for hjelp. Du når oss på telefon 53475640 mellom kl. 07:30 – 15:00 kvardagar. Vakttelefon har telefon 53475670, legg igjen beskjed så ringer vi tilbake (betjent etter kl. 15:00 kvardagar, helg og heilagdagar).

E-post @knett

20. May 2019By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Tysdag 14. mai la Kvinnherad Breiband om e-post server for alle @knett e-post adresser. Dette har medført at mange av våre kundar har vore i kontakt med oss for bistand og veiledning. Dei siste dagane har vore hektiske, og vi beklagar dersom responstida har vore lengre enn normalt. Kvinnherad Breiband @knett – eige web grensesnitt  … Read More