TV frå Telia gir deg fridom

22. September 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Med fiber frå Kvinnherad Breiband og TV frå Telia er du sikra den beste brukaropplevinga og har full fridom til å skreddersy din eigen TV-kvardag.Du får ei verd av moglegheiter og vi har alle TV-kanalane du måtte ønske deg. Du finn garantert det innhaldet du vil sjå.Velkommen til di heilt personlege TV-oppleving! TV frå Telia … Read More

HAUSTEN ER TIDA FOR ENGELSK FOTBALL!

11. September 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Endeleg er tida komen for alle som elskar Engelsk Premiere League, og det kan du sjølvsagt sjå hjå oss. Tingar du TV2 Sport Premium abonnement  innan 20. september får du 60 ekstra fleXpoeng. Det vil seie at du får Familiepakken dersom du i dag har Start Grunnpakken (verdi kr. 149,- per månad). Sjå Premier League-kampane … Read More

Er du den rette for oss?

21. August 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Vi treng fleire folk på laget, og kanskje er du den rette? Kvinnherad Breiband har i dag 12 fast tilsette og ein lærling. Med travle dagar og rikeleg med driftsoppgåver, gode ordrereserver og mange spanande prosjekt er vi no på jakt etter fleire kollegaer. Vi treng no ein dugande fibermontør som kan vere med på … Read More

Ny kvardag #covid-19

7. April 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Alle kvinnheringar held seg no heime så mykje som mogleg, og med god grunn. Vi samlast på nett, gjennomfører møter, snakkar med læraren, ser meir på TV og tar til og med damekveldar og fredagspils online. Den nye kvardagen har vart nokre veker, og vil truleg halde fram ei stund til. Korleis skal vi omstille … Read More

E-post oppsett – nytt sertifikat

6. April 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Det har oppstått ein feil med sertifikat på e-post server i dag. Detter er bytta ut med eit nytt sertifikat. Det skal i utgangspunktet oppdatere seg sjølv på din pc/tlf/nettbrett, m.m,  men det kan ta litt tid (nokre timar). Dersom ein ynskjer å få det ordna med det same (pga feilmelding på telefonen), kan ein … Read More

TV2 Sport Premium – Premier League

1. April 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Som følge av utsatte kampar i Premier League  – får du som eksisterande  TV2 Sport Premium  kunde no kostnadsfritt abonnement fram til korona-situasjonen endrar seg. Frå 1. april og fram til kampane startar igjen slepp du å betale for desse kanalane. Har du allereie betalt, eller blitt fakturert, krediterer vi beløpet på din neste faktura … Read More

INFO – smittevern og drift

16. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Som ei samfunnskritisk verksemd er vi avhengig av å kunne drifte nettet vårt på best mogleg måte.  Vi må difor minimere all aktivitet som inneber fare for smitte og vidare spreiing av koronavirus. Dette gjer vi for å ivareta både kundar og tilsette. Kvinnherad Breiband har inntil vidare stoppa all installasjonsarbeid/feilretting som medfører kontakt med … Read More

TILTAK FOR Å FORHINDRE SMITTE AV KORONAVIRUS

12. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

I samband med at smitten av Koronavirus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spore alle smitta,  har BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband satt beredskap. Dette for å forhindre eventuell smitte og spreiing, eller at store deler av personell blir satt i karantene. For BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband betyr dette: Det … Read More

Forhandlingar med Discovery

2. March 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kjære tv-kunde! Get jobbar alltid for å gi deg og dine best mogleg innhald, kvalitet og valmoglegheiter av TV-innhald. Akkurat no pågår det forhandlingar mellom Telia / Get og ein av deira leverandørar; Discovery, og det er diverre ein risiko for at det frå den 3. mars ikkje lengre kan vise deira kanalar. Her forklarar … Read More

Get TV hjå Kvinnherad Breiband

28. January 2020By Gunnhild Nilsen HillestadNyhende

Kvinnherad Breiband tilbyr TV frå Get når du er fiberkunde hjå oss. Er du allereie Get-kunde hjå oss har du fleire moglegheiter enn du kanskje visste om. Kva kan du få i tv-pakken din, eigentleg? Du har moglegheit til å byte kanalar og kanalpakkar i det abonnementet du allereie har, dette kallar vi “fritt kanalval”. Dette kan du gjere via «mi side» på www.kband.no der loggar du … Read More