Hugs å registrere ny brukar hos HBO Max

Frå 26. janu­ar vil ikkje len­ger inn­hald på HBO Nor­dic vere til­gjen­ge­leg på TV-bok­sen din eller i Telia Play. Du har fått same inn­hald og endå litt meir via HBO Max, og vi min­ner om kor­leis du får til­gang her:

Slik får du til­gang til HBO Max
For å kun­ne sjå alt inn­hald, må du regist­re­re deg hos HBO Max. Inn­hald frå HBO Max vil ikkje vere til­gjen­ge­leg på TV-bok­sen som du bru­kar i dag.
Yns­kjer du å sjå inn­hald på TV-skjer­men, kan du bru­ke Telia-Play appen på Apple TV/Chromecast eller opp­gra­de­re til vår nyas­te TV og strøyme­boks, les meir her. Du kan også nyt­te inn­hal­det med Telia Play på mobil, nett­brett og PC akku­rat som før.

1. Regist­rer deg ved hjelp av vei­led­ning “HER” under
2. Logg deg inn i HBO Max-appen
3. Nyt alt inn­hald frå HBO Max i Telia Play!

Trykk HER og finn vei­led­ning på kor­leis du kan få det­te til!

Klar for ei for­ny­ing på tv-fron­ten?

Er du ein av dei som yns­kjer å opp­gra­de­re til stre­am­ing tv-bok­sar og er klar for ei for­ny­ing, her finn du link til bestil­lings­skje­ma.

Der­som du alle­reie har gjort det­te kan du sjå vekk i frå den­ne mel­din­ga.


TVI TVI.