Endring efakturateneste

Den dig­i­tale ver­da endrar seg, og vi må heng­je på så godt vi kan, både som bedrift og privatpersonar.

Det er no ei stor endring i eFak­tu­raten­esten som ved­kjem oss. Det er denne som vert nyt­ta  i net­tbank eller mobile betal­ingsap­par (til dømes Vipps eller mobil­bank) for smidig betal­ing av fak­tu­ra utan å mot­ta fak­tu­ra pr post.

 Her har det no skjedd ei endring, som gjev kun­den anled­ning til å få samtlege fak­tu­ra rett i net­tbanken. Frå 1. desem­ber 2021 skal ein sleppe å lage enkeltavtaler med utsendar.

Der­som du trykkjer «ja takk til alle» på di betal­ings­flate (bank, Vipps mm), har du tak­ka ja til at:

·         Du vil få eFak­tu­ra frå alle fak­tu­raut­sendarar som tilbyr dette.

·         Bedrifter kan søk­je deg opp og sende deg eFaktura.

·         Avtal­en vil gjelde frå fyrste fak­tu­ra, og ikkje slik som før at det er når ein går inn og lagar avtale.

·         Det ikkje er lenger mog­leg for ein anna per­son å «eige»  avtal­en. Med andre ord, ingen andre kan mot­ta eFak­tu­raen når den står i ditt namn. Skal nokon andre mot­ta varsel og betale denne, må ein benytte seg av full­mak­t­sten­es­ta som ein har tilbod om på di betalingsflate.

Der­som du ikkje vel «ja takk til alle» før 01.12.21, vil samtlege eFak­tu­ra du mot­tar stoppe i ten­es­ta og du vil ikkje mot­ta frå nokon.

Dette er ein beslut­ning vi som din breiband­sleverandør ikkje kan påverke. 

Det vik­ti­gaste du kan gjera er no å sjekke at eFak­tu­aer du mot­tar stem­mer med det du har avtalt med bedrif­ta som du har kjøpt vare eller ten­este frå. Du kan og reser­vere deg mot bestemte eFakturaustendarar.