Oppradering til ny TV-løysing

Er du klar for ei fornying? Då er dette noko for deg. Få fiber 200 og Telia TV i ny oppgraderingspakke.

Er du klar for ei forny­ing?

Oppgraderingspakke — eksisterande kunde

Fyll ut skje­ma om du er klar for ei opp­grader­ing!

Kundedata

Velg den opp­graderinga som pas­sar deg best!

*TV & Strøm­ming — 50 poeng. Du har alltid til­gang til 12 faste norske kanalar og strøymeten­esten Norske Fil­mar.
50 fleX­ipo­eng til å velge kanalar og strøymeten­ester. Telia Play gjer deg TV på alle einingar; på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og net­tbrett.
Vel du 60 ekstra poeng får du heile 110 fleX­ipo­eng (149,- i til­legg per månad). Alle tv-pakkane har ei bind­ingstid på 12 månad­er. Etab­ler­ing TV kr 0.

Opp­grader­ingspakken for ny TV-plat­form kostar kr 990,- inklud­ert 1 stk ny Telia box tv-dekoder. Bytepris pr ekstra tv-deko­dar er kr 499. Der­som du vil ha fleire tv-dekoder­ar legg du inn antal under “antal”.

Opp­tak­sten­este med 500 timar sky­la­gring er inklud­ert. Det gjer deg full flek­si­bilitet til å ta opp/sjå tv akku­rat når det pas­sar deg.
Du har til­gang til arkiv med pro­gram som har gått på dei mest pop­ulære kanalane dei sju siste dagane. Sjå når du vil!
.

Felt mer­ka med må fylles ut