Oppgradering og tilleggsprodukt frå KB

Er du klar for ei fornying? Då er dette noko for deg. Få fiber 500 - 1Gig og Telia TV i ny oppgraderingspakke.

Er du klar for ei fornying? 

Oppgraderingspakke — eksisterande kunde

Fyll ut skje­ma om du er klar for ei oppgradering!

Kundedata

Velg den opp­graderinga som pas­sar deg best!

*TV & Strøyming- 50 poeng.
Telia Play gjer deg TV på alle einingar; på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og nettbrett.
Vel du 60 ekstra poeng får du heile 110 fleX­ipo­eng (150,- i til­legg per månad). Etab­ler­ing TV kr 0.

Opp­tak­sten­este med 500 timar sky­la­gring er inklud­ert. Det gjer deg full flek­si­bilitet til å ta opp/sjå tv akku­rat når det pas­sar deg.
Du har til­gang til arkiv med pro­gram som har gått på dei mest pop­ulære kanalane dei sju siste dagane. Sjå når du vil!
.

Felt mer­ka med må fylles ut

Velg den net­t­farten du ynskjer! 
For deg som treng hjelp med heimenettver­ket. Løpande abon­nement til kr 99 pr månad inkl. to sendarar og ser­viceav­tale + til­gang til admin­is­trasjon­sapp. Du får også til­gang til foreldrekontroll.