Oppgradering og tilleggsprodukt frå KB

Er du klar for ei fornying? Då er dette noko for deg. Få fiber 200 - 1Gig og Telia TV i ny oppgraderingspakke.

Er du klar for ei fornying? 

Oppgraderingspakke — eksisterande kunde

Fyll ut skje­ma om du er klar for ei oppgradering!

Kundedata

Velg den opp­gra­de­rin­ga som pas­sar deg best!
Velg den opp­gra­de­rin­ga som pas­sar deg best!

*TV & Strøm­ming — 50 poeng.
Telia Play gjer deg TV på alle einin­gar; på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og nettbrett.
Vel du 60 eks­tra poeng får du hei­le 110 fleX­i­po­eng (149,- i til­legg per månad). Etab­le­ring TV kr 0.

Opp­gra­de­rings­pak­ken for ny TV-plat­form kos­tar no kr 500,- inklu­dert 1 stk ny Telia box tv-deko­der. Byte­pris pr eks­tra tv-deko­dar er kr 499. Der­som du vil ha flei­re tv-deko­de­rar legg du inn antal under “antal”.

Opp­taks­te­nes­te med 500 timar sky­lag­ring er inklu­dert. Det gjer deg full flek­si­bi­li­tet til å ta opp/sjå tv akku­rat når det pas­sar deg.
Du har til­gang til arkiv med pro­gram som har gått på dei mest popu­læ­re kana­la­ne dei sju sis­te daga­ne. Sjå når du vil!
.

Felt mer­ka med må fyl­les ut

Velg den nett­far­ten du ynskjer! 
Inn­til tre ruter enhe­tar, for deg som treng hjelp med hei­me­nett­ver­ket. Løpan­de abon­ne­ment til kr 99 pr månad inkl. ser­vice­av­ta­le og til­gang til administrasjonsapp.