HBO Max

HBO Max erstat­tar no tidle­gare HBO Nordic, og vi gi deg både større og betre under­hald­ningstil­bod. Serie-og fil­mut­valet vi auka bety­de­leg, og det blir lagt vekt på fleire lokale pro­duk­sjonar framover. 

I til­legg kjem nordiske sjåarar til å kunne sjå real­i­tyshow, mat­pro­gram og dat­ingse­ri­ar på HBO Max og anna spanande pre­sis­jeinnhald denne ten­es­ta er kjent for. Warn­er Bros-fil­mar vi også slep­past på HBO Max berre 45 dagar etter kino­premiere i Noreg, mot eit snitt på 120 dagar i dag.

Slik får du HBO Max hjå TELIA
Som TV-kunde hjå oss finn du HBO Max i sjølve val­gmenyen under “mi side”. Alle våre tv-kun­dar har til­gang til val­gme­ny og kan admin­istrere sin eigen kanal­pakke innan­for det antal poeng din tv-pakke har tilgjen­ge­leg.

Psssst: Manglar du brukar til mi side? Det er du avhengig av for å akti­vere HBO Max eller berre ynskjer å gjere endringar i kanal­pakken.
Ikkje fortvil, veiled­ning til å akti­vere ny brukar på “mi side” finn du her. Det er steg 1. Når dette er gjort kan du puste let­ta ut og logge inn på “mi side”, det er nem­leg her det ende­leg skjer!

Steg 2:
Du log­gar deg inn via “mi side” og trykker vidare på “Kanalvel­ger”.

Du kjem då inn i val­gmenyen der du kan admin­istrere din eigen kanalpakke. 

Etter at HBO Max er val­gt inn i din tv-pakke (kan­skje har du den allereie?), trykker du vidare på HBO max symbolet:

deretter får du opp eit nytt bilete:

Her må du vidare trykke på “Reg­istrering HBO Max” for å opprette brukar­namn og passord. 

Skjermbilde fra registrering hos HBO Max

Kos deg med HBO Max
Klar fer­dig, gåse­hus — no er det berre å nyte alt av innhald på HBO Max!

HBO Max på Telia Play

Har du Telia box (stream­ing) er HBO appen forhåndsin­stallert på bok­sen.
For øvrige er HBO Max-innhaldet tilgjen­ge­leg i Telia Play.
Du vil kunne strøyme HBO Max med Telia Play på Telia box (stream­ing) eller PC/Mac. På Apple TV, Chrome­cast mobil eller net­tbrett brukar du Telia Play-appen.

Lur­er du på noko så finn du kan­skje svaret her elles så er du velkomen til å ta kon­takt med oss via vårt kun­de­sen­ter som er ope alle kvarda­gar frå kl. 8–15:00.