HBO Max

HBO Max erstat­tar no tid­le­ga­re HBO Nor­dic, og vi gi deg både stør­re og bet­re under­hald­nings­til­bod. Serie-og film­ut­va­let vi auka bety­de­leg, og det blir lagt vekt på flei­re loka­le pro­duk­sjo­nar framover. 

I til­legg kjem nor­dis­ke sjåa­rar til å kun­ne sjå rea­li­ty­show, mat­pro­gram og dating­se­ri­ar på HBO Max og anna spa­nan­de pre­si­sje­inn­hald den­ne tenes­ta er kjent for. War­ner Bros-fil­mar vi også slep­past på HBO Max ber­re 45 dagar etter kino­pre­miere i Noreg, mot eit snitt på 120 dagar i dag.

Slik får du HBO Max hjå TELIA
Som TV-kun­de hjå oss finn du HBO Max i sjøl­ve valg­me­ny­en under “mi side”. Alle våre tv-kun­dar har til­gang til valg­meny og kan admi­ni­stre­re sin eigen kanal­pak­ke innan­for det antal poeng din tv-pak­ke har til­gjen­ge­leg.

Psssst: Mang­lar du bru­kar til mi side? Det er du avhen­gig av for å akti­ve­re HBO Max eller ber­re yns­kjer å gje­re end­rin­gar i kanal­pak­ken.
Ikkje for­tvil, vei­led­ning til å akti­ve­re ny bru­kar på “mi side” finn du her. Det er steg 1. Når det­te er gjort kan du pus­te let­ta ut og log­ge inn på “mi side”, det er nem­leg her det ende­leg skjer!

Steg 2:
Du log­gar deg inn via “mi side” og tryk­ker vida­re på “Kanalvel­ger”.

Du kjem då inn i valg­me­ny­en der du kan admi­ni­stre­re din eigen kanalpakke. 

Etter at HBO Max er valgt inn i din tv-pak­ke (kan­skje har du den alle­reie?), tryk­ker du vida­re på HBO max symbolet:

der­et­ter får du opp eit nytt bilete:

Her må du vida­re tryk­ke på “Regist­re­ring HBO Max” for å opp­ret­te bru­kar­namn og passord. 

Skjermbilde fra registrering hos HBO Max

Kos deg med HBO Max
Klar fer­dig, gåse­hus — no er det ber­re å nyte alt av inn­hald på HBO Max!

HBO Max på Telia Play

Har du Telia box (stre­am­ing) er HBO appen for­hånds­in­stal­lert på bok­sen.
For øvri­ge er HBO Max-inn­hal­det til­gjen­ge­leg i Telia Play.
Du vil kun­ne strøy­me HBO Max med Telia Play på Telia box (stre­am­ing) eller PC/Mac. På Apple TV, Chro­mecast mobil eller nett­brett bru­kar du Telia Play-appen.

Lurer du på noko så finn du kan­skje sva­ret her elles så er du vel­ko­men til å ta kon­takt med oss via vårt kunde­sen­ter som er ope alle kvar­da­gar frå kl. 8–15:00.