FRI ETABLERING 2024

Vi feira 20 år i 2023 og vil i den anled­ning markere 2024 med ei gåve til alle nye kun­dar. 
Vi klinkar til med fri etab­ler­ing i 2024. Dette håpar vi kan vere eit fint bidrag til dagens “dyr­tid” for både pri­vate og verk­semder.
Merk at fri etab­ler­ing gjelder i områder der vi kan fortette, og har til­gang til fiber/utbygde strøk.

Alle bestill­ingar må skje via vårt bestill­ingskje­ma for pri­vate og bedrifter.

Har du spørsmål om pro­dukt eller ten­ester? Ta kon­takt med oss via kun­de­sen­ter kvarda­gar frå kl. 8–15 på tele­fon 53475640 eller kom innom Heiamy­ro 3A på Husnes.