Klar for ei fornying med oppgradert pakkeløysing?

Vi er veldig nøgde med våre opp­daterte inter­nett og tv pakkar, og ynskjer sjølvsagt at våre kun­dar skal ha kjennskap til kva som rør­er seg hos oss.

Mange bekkar små…her kan det sparast!
Mange har kun inter­nett abon­nement og mange små og store til­leg­gsabon­nement via ulike strøymeten­ester både her og der.
Dette kan fort bli dyre “lom­metju­var”, og kvi­for ikkje vur­dere å sam­le alt her hos oss?
Befolkninga er i 2023 meir bevisst på penge­for­bruk, og mange har behov for å redusere utgifter kvar månad.

Har du ikkje TV frå oss i dag kan det abso­lutt svare seg å vur­dere dette, ta gjerne eit rek­nestykke på kva du betaler av andre strøymeten­ester i dag og saman­likn med pakkeløysin­gar.

TV frå Telia gir deg til­gang til eit even­tyr av innhald, du må berre vite om det og kan skred­der­sy din eigen godtepose via “mi side” etter at du har aktivert tv-abon­nementet.

TV FRÅ TELIA — din godtepose, velg inn dive favorit­tar?

Gode pakkeløysin­gar med inter­nett og TV frå TELIA

Ny tv-kunde, etab­ler­ing kr 0.

Felles for alle inter­nett og tv-pakkane er at desse inkluderer:

  • Topp net­t­fart!
  • Telia TV og Strøyming 
  • Fritt kanal­val (lag din eigen pakke basert på ynksjer!)
  • 50 eller 110 poeng
  • 7 dagars tv-arkiv
  • 1 Telia Strøymeboks
  • Sky­la­gring (opp­tak) inntil 500 timar

Der­som du vil ha fleire enn 1 dekoder kan du leige fleire for kr 49 pr dekoder, per månad.

For opp­grader­ing av net­t­fart er våre pris­ar no: 

Ny net­t­fart, etab­ler­ing kr 0.
Opp­grader­ing? JA, takk!

Nye tv-dekoder­ar kan enkelt hen­tast hos oss i Heiamy­ro 3A på Husnes eller sendast/leverast etter avtale.

Ta gjerne kon­takt med oss for ein ufor­p­lik­tande prat.