TV TELIA — PRISJUSTERING FRÅ 01.07.22

TELIA job­bar kon­tin­uer­leg med vidareutvikling av TV-plat­for­ma slik at du og dine skal få endå betre innhald både teknisk og redak­sjonelt.
Desse endringane gjere at TELIA Play er heilt på top­pen og den mest innhald­srike tv-plat­for­ma i Noreg.
TELIA har no foren­kla poengsys­temet slik at kun­dane våre skal ha større val­fri­het utan begren­sningar, og det kjem stadig meir innhald i TELIA sitt TV-spek­ter. Vi snakkar kvardags­ma­gi!
TELIA har “Plukk og miks” tv-innhald til stor glede for mange. 

Med TV frå TELIA kan strøymeten­ester og kanalar sam­last på ein stad.
Kan du tenk­ja deg noko så prak­tisk? Alt på ei plat­form, ein fak­tu­ra og eit lokalt kun­de­sen­ter å forhalde seg til? Dette er ikkje kvardagskost i 2022, men ein realitet om du er kunde hjå oss!
Sett saman din eigen TV- og strøymepakke, og sjå kva du vil, kor du vil, når du vil.
Enklare blir det ikkje.

Nytt frå TV-TELIA

  • I mars gjekk Net­flix inn i val­menyen (50 poeng).
  • HBO MAX er tilgjen­ge­leg i val­menyen (40 poeng). 
  • NYHET! Frå og med juni kjem TV2 Play Film og Seri­ar (med reklame) inn som ein del av basis­til­bodet og vil vere tilgjen­ge­leg for samtlege kun­dar med TELIA Play utan ekstra poengbelastning. 
  • TV2 Play Film og Seri­ar (utan reklame — for dei som ynskjer dette) blir tilgjen­ge­leg i val­menyen til 20 ekstra poeng.
  • Nordisk Film+ er inklud­ert i basis­til­bodet utan ekstra kostnad.
  • Last ned innhald offline.
  • Til sumaren kjem TELIA box Gen­erasjon 2 – ny utsjå­nad med ny «hard­ware». Stadig noko nytt! 

Ny pris tv-abon­nement frå 01.07.22
TELIA og vi som Part­ner endrar våre veiledande pris­ar frå 01.07.22
Vi aukar tv-prisane med kr 50 pr mnd frå 01.07.22.
Dette blir gjel­dande for:
TV TELIA 50 poeng (ny pris kr 499 pr mnd) og TV TELIA 110 poeng (ny pris kr 648 pr mnd).
Leige av dekoder kjem i til­legg, uen­dra pris på leige av alle typar tv-dekoder.

Få maks ut av TELIA TV abon­nementet ditt — treng du ei opp­grader­ing?
No kan du opp­gradere ditt inter­nett og tv abon­nement med gode pakketil­bod.
Pakkane våre ser slik ut frå 01.07.22:

Kva får du om du går for ei opp­grader­ing?
Du vil få opp­datert tv-boks, ny opp­gradert net­t­fart og til­gang på ei ny tv-verd.
Trykk på linken for bestill­ing av opp­grader­ing. (Ca. 50 % avs­lag på opp­grader­ing ut august månad med før­pris på kr 990, nopris kr 500 — her er det berre å slå til!). Vil du lese meir om TV frå TELIA, kan du kikke her.

Manglar du brukar på mi side?
Er du tv-kunde, men har aldri teke deg tid til å kikke på “mi side” for å ta i bruk fritt kanal­val?
Merk at admin­is­trasjon av eigen kanal­pakke er heilt gratis innan­for dine eigne poeng.
Vi anbe­faler deg å ta “fritt kanal­val” i bruk, for for ei betre totalop­plev­ing med skred­darsy­dd tv-pakke etter din smak.
Du finn eiga veiled­ning her, for å sjå kor­leis du aktiver­er ny brukar for disponer­ing av dine eigne tv-poeng.
Du når oss på post@kband.no eller via kun­de­sen­ter på tele­fon 53475640, ope kvarda­gar frå kl. 8 — 15. 

Takk for at du er TV kunde hos oss.

Hels­ing Kvinnher­ad Breiband AS