Nyhet! Få alt frå TV 2 Play med tv frå TELIA

Med TV 2 Play Film og seri­ar kan du vere fyrst ute med å sjå ekslu­sivt innhald og TV 2 sine pro­gram.
Her får du eit stort utval av fil­mar, seri­ar og under­hald­ning. Du får i til­legg til­gang til mengder av britiske kvalitetsse­ri­ar frå BritBox. 


Slik får du TV 2 Play
Gå inn i val­menyen under “mi side” for kband.no og velg mel­lom desse:

Reg­istrere deg hos TV 2

Bruk reg­istreringslen­ka du nå får, og følg veiled­ninga for å kome i gong med TV 2 Play.

Hugs:

  • Om du har TV 2 Play frå før og vil behalde sjåarhis­torikk og pro­fi­lar, må du bruke same e‑postadresse som du allereie har på TV 2 Play når du reg­istr­erer deg.

Kos deg med TV 2 Play 

Du finn alt frå TV 2 Play i Telia Play og i TV 2 Play sin eigen app, som er tilgjen­gelig for smart-TV-ar, spelekon­soller, smart­tele­fon­er og net­tbrett. Du kan også sjåTV 2 Play i ein net­tleser på data­mask­i­nen din.

Vil du ha fleire TV-poeng?


Viss du vil ha litt fleire TV-poeng å rutte med, slik at du kan ha både TV 2 Play utan reklame og ein anna strøymeten­este sam­tidig, så kan du kjøpe ekstra. 10 ekstra poeng kostar 25,- per månad, og det er sjølvsagt ingen bindingstid.

Har du Telia box er TV 2 Play-appen forhåndsin­stallert på TV-dekoderen, så då er det berre å logge inn etter at du har reg­istr­ert deg hos TV 2.
Sak­na du noko infor­masjon finn du heilt sikkert svaret her, eller ved å ta kon­takt med vårt kun­de­sen­ter på tele­fon 53475640.