Nyhet! Få alt frå TV 2 Play med tv frå TELIA

Med TV 2 Play Film og seri­ar kan du vere fyrst ute med å sjå ekslu­sivt inn­hald og TV 2 sine pro­gram.
Her får du eit stort utval av fil­mar, seri­ar og under­hald­ning. Du får i til­legg til­gang til meng­der av bri­tis­ke kva­li­tets­se­ri­ar frå BritBox. 


Slik får du TV 2 Play
Gå inn i val­me­ny­en under “mi side” for kband.no og velg mel­lom desse:

Regist­re­re deg hos TV 2

Bruk regist­re­rings­len­ka du nå får, og følg vei­led­nin­ga for å kome i gong med TV 2 Play.

Hugs:

  • Om du har TV 2 Play frå før og vil behal­de sjåar­his­to­rikk og pro­fi­lar, må du bru­ke same e‑postadresse som du alle­reie har på TV 2 Play når du regist­re­rer deg.

Kos deg med TV 2 Play 

Du finn alt frå TV 2 Play i Telia Play og i TV 2 Play sin eigen app, som er til­gjen­ge­lig for smart-TV-ar, spele­kon­sol­ler, smart­te­le­fo­ner og nett­brett. Du kan også sjåTV 2 Play i ein nett­le­ser på data­ma­ski­nen din.

Vil du ha fleire TV-poeng?


Viss du vil ha litt flei­re TV-poeng å rut­te med, slik at du kan ha både TV 2 Play utan rekla­me og ein anna strøyme­te­nes­te sam­ti­dig, så kan du kjø­pe eks­tra. 10 eks­tra poeng kos­tar 25,- per månad, og det er sjølv­sagt ingen bindingstid.

Har du Telia box er TV 2 Play-appen for­hånds­in­stal­lert på TV-deko­de­ren, så då er det ber­re å log­ge inn etter at du har regist­rert deg hos TV 2.
Sak­na du noko infor­ma­sjon finn du heilt sik­kert sva­ret her, eller ved å ta kon­takt med vårt kunde­sen­ter på tele­fon 53475640.