Utbygging av fiber til Åkra — Baugstranda

Arbei­det med utbyg­ging av fiber til Åkra — Baugstran­da er no i gong.
Net­teigar BKK har arbei­det med å henge opp kabel for fiber stam­nett via høgspent­mas­ter i området.
Den siste veka er det hengt opp hun­drede­vis av meter med kabel, snart til stor glede for bebuarane i området.

For bestill­ing av våre ten­ester opp­modar vi alle om å reg­istrere ei bestill­ing via kband.no. Vi tilbyr pro­dukt og ten­ester til einkvar smak.
Av ten­ester tilbyr vi i dag inter­nett, TV frå Telia og fast­tele­foni.
Vi tilbyr også eige skred­darsy­dd WIFI som ein til­leg­g­sten­este for dei som ynskjer dette.

Opp­start og byg­ging av kun­denett er plan­lagt utover sein­hausten og alle som har bestilt breiband vil bli kon­tak­ta av montør/kundesenter for avtale om instal­lasjon. Det blir leigd inn mon­tørka­p­a­sitet frå Hauge­sund til å bygge ut kun­denet­tet i området.

Vi ser fram til å levere fiber også i denne flotte delen av kom­munen.

Tidle­gare pressemeld­ing om utbyg­gin­ga kan du lese her.

Elles ligg det andre kjekke sak­er om utbyg­gin­ga nedst på heimesi­da vår.

Har du spørsmål så ring oss på tele­fon 53475640, her er ope alle kvarda­gar frå kl. 8–15.

Lokal ser­vice. Glob­al oppleving.