Endeleg i gang på Skorpo!

No er våre kjekke mon­tørar i gang med fiberut­byg­gjing på Sko­r­po. Godt assis­tert av Ole Kristof­fer har vi fått på plass utstyr, kablar og mannskap og ser fram til nokre vek­er med effek­tivt arbeid i flotte omgivelsar. 

Vi strekkjer opp spre­denett, skøyter saman og strekkjer fiber inn til hyt­ter og hus der vi har mot­teke bestill­ingar. Det er fram­leis råd å få installert om du bestiller no via heimesi­da vår kband.no.

Fint i sko­gen på Skorpo!

Tilko­pling og idrift­setjing vil det bli når vi har fått kopla sjøk­a­be­len saman med vårt nett på land­si­da i Uskedalen. Då vil vi føre­ta instal­lasjonar i hus og hyt­ter og få Sko­r­pe­folket på nett.

Det er ei stor glede for oss i Kvinnher­ad Breiband å ynsk­ja Sko­r­pe­folket velkomne i breibands­fam­i­lien som snart tel 5000 kundar.

Luftig arbei­d­splass!