Prisendring TV 2 Sport Premium

Grun­na pris­end­ring frå TV2 vil ny pris for TV 2 Sport Pre­mi­um og TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar bli end­ra gjel­dan­de frå 01.11.2021.

TV 2 Sport Pre­mi­um får ny pris til kr 749
TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar får ny pris til kr 799

Pri­sen blir jus­tert i tråd med pris­end­rin­ga hjå TV 2.
Kanal­pak­ka­ne er fram­leis med lågast pris på mark­na­den og no med endå meir inn­hald. Du kan no kosa deg med alle kam­pa­ne frå Pre­mi­er League, La Liga og Champions League på kanalane. 

Kva er for­skjell på des­se to tv-pakkane?

TV2 Sport Premium med C More Film og serier

Den­ne pak­ken gir deg at frå TV 2 Sport Pre­mi­um og C More film og seri­ar.
Det­te er eit kom­lett under­hald­nings­til­bod for hei­le fami­li­en.
Du får både engelsk og norsk fot­ball og endå meir under­hand­ling for­delt på 2 sports­ka­na­lar og 5 film- og serie­ka­na­lar. Strau­me­te­nes­ta C More er inklu­dert i prisen. 

TV 2 Sport Premium

Den­ne haus­ten vil TV 2 Sport Pre­mi­um ha eit meir kom­plett sports­pro­dukt enn nokon gong tidlegere:

  • Pre­mi­er League
  • Dei vik­ti­gas­te kam­pa­ne i Champions League
  • Utval­de kam­per i La Liga, EM-kva­lik, VM-kva­lik, pri­vat­lands­kam­par og Nations League

    Les om meir inn­hald frå TELIA TV her.