Prisendring TV 2 Sport Premium

Grun­na prisendring frå TV2 vil ny pris for TV 2 Sport Pre­mi­um og TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar bli endra gjel­dande frå 01.11.2021.

TV 2 Sport Pre­mi­um får ny pris til kr 749
TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og seri­ar får ny pris til kr 799

Prisen blir justert i tråd med prisendringa hjå TV 2.
Kanal­pakkane er fram­leis med lågast pris på mark­naden og no med endå meir innhald. Du kan no kosa deg med alle kam­pane frå Pre­mier League, La Liga og Cham­pi­ons League på kanalane. 

Kva er forskjell på desse to tv-pakkane?

TV2 Sport Premium med C More Film og serier

Denne pakken gir deg at frå TV 2 Sport Pre­mi­um og C More film og seri­ar.
Dette er eit kom­lett under­hald­ningstil­bod for heile fam­i­lien.
Du får både engel­sk og norsk fot­ball og endå meir under­han­dling fordelt på 2 sport­skanalar og 5 film- og seriekanalar. Straumeten­es­ta C More er inklud­ert i prisen. 

TV 2 Sport Premium

Denne hausten vil TV 2 Sport Pre­mi­um ha eit meir kom­plett sport­spro­dukt enn nokon gong tidlegere:

  • Pre­mier League
  • Dei vik­ti­gaste kam­pane i Cham­pi­ons League
  • Utvalde kam­per i La Liga, EM-kva­lik, VM-kva­lik, pri­vat­land­skam­par og Nations League

    Les om meir innhald frå TELIA TV her.