Prosjekt med fiber til folket!

God påske til alle gode Baugs­tren­din­gar,
Skor­pe­folk og Snilstveitøyingar! 

Kvinn­he­rad Brei­band vonar å kom­me i gang med fib­e­r­ut­byg­gjing til Skor­po alle­reie til suma­ren.
Baug­s­tran­da kan (om antal bestil­lin­gar aukar) star­te opp med utbyg­ging av stam­nett alle­reie til haus­ten.
Snils­tveit­øy ligg også klar men på vent, men her vil det tru­leg ta ein del leng­re tid før vi kjem i opp­start.

Vi treng så man­ge bestil­lin­gar som moge­leg for å set­je i gang. Det er man­ge som lurer på bin­dings­tid, anleggs­bi­drag og sli­ke ting. Alle des­se sva­ra vil dåke få etter­kvart om de legg inn bestil­ling via nett­sida vår kband.no
Det er ingen risi­ko med å leg­gje inn bestil­ling. Les endå meir om pro­sjek­tet her.

Jo flei­re som bestil­ler, jo let­ta­re er det for oss for å få klar­sig­nal til opp­start.

Ikkje nøl med å ta kon­takt med oss for meir infor­ma­sjon på tele­fon 53475640 eller epost post@kband.no.