Prosjekt med fiber til folket!

God påske til alle gode Baugstrendin­gar,
Sko­r­pe­folk og Snilstveitøyingar! 

Kvinnher­ad Breiband vonar å komme i gang med fiberut­byg­gjing til Sko­r­po allereie til sumaren.
Baugstran­da kan (om antal bestill­ingar aukar) starte opp med utbyg­ging av stam­nett allereie til hausten.
Snil­stveitøy ligg også klar men på vent, men her vil det tru­leg ta ein del lengre tid før vi kjem i opp­start.

Vi treng så mange bestill­ingar som moge­leg for å set­je i gang. Det er mange som lur­er på bind­ingstid, anleg­gs­bidrag og slike ting. Alle desse svara vil dåke få etterk­vart om de legg inn bestill­ing via nettsi­da vår kband.no
Det er ingen risiko med å leg­gje inn bestill­ing. Les endå meir om pros­jek­tet her.

Jo fleire som bestiller, jo lettare er det for oss for å få klarsig­nal til opp­start.

Ikkje nøl med å ta kon­takt med oss for meir infor­masjon på tele­fon 53475640 eller epost post@kband.no.