Eliteserien 2021, er du klar?

Elite­se­rien er i gang, og vi er mange som har eit favorit­t­lag vi gjerne vil fyl­gje. Har du Telia TV & Strøyming 50 eller 110 poeng får du til­gang til kam­pane om du har Europ­sport-pakken (20 poeng) i fritt kanalval. 

«Alt av norsk fot­ball – og myk­je meir! Med alle Eurosport-kanalane får du sett alt av Elite­se­rien – i til­legg til mange av dei største begiven­hetane innan ski, sykkel, golf, ten­nis og motor­sport.» Lyst til å sjå ein video?

Fritt kanal­val finn du om du log­gar deg inn på «Mi side» på kband.no. Har du ikkje brukar? For reg­istrering: Gå til kband.no, trykk på meny og velg “Mi side”.
Du kjem då til Vest­land­sen­er­gi, vi har felles innlog­ging.
Velg “Ny bruk­er“
Bruk kun­de­num­mer og pinkode (står på fak­tu­raen din).
Bruk epostadres­sa di som nytt bruk­er­navn og lag eige pas­sord med minst 8 tegn og gjen­ta det.
Du får nå ein epost som du må bekrefte.
Då kan du logge inn og får “kanalvel­ger” oppe til høgre.

Over­sik­ten over alle kam­pane og kva kanal dei går på finn du her.

Vi seier TVI TVI til alle fot­bal­len­tu­si­as­tar, måtte laget ditt ro i land sigrar!