Eliteserien 2021, er du klar?

Elite­se­ri­en er i gang, og vi er man­ge som har eit favo­ritt­lag vi gjer­ne vil fyl­gje. Har du Telia TV & Strøy­ming 50 eller 110 poeng får du til­gang til kam­pa­ne om du har Euro­ps­port-pak­ken (20 poeng) i fritt kanalval. 

«Alt av norsk fot­ball – og mykje meir! Med alle Euro­sport-kana­la­ne får du sett alt av Elite­se­ri­en – i til­legg til man­ge av dei størs­te begi­ven­he­ta­ne innan ski, syk­kel, golf, ten­nis og motor­sport.» Lyst til å sjå ein video?

Fritt kanal­val finn du om du log­gar deg inn på «Mi side» på kband.no. Har du ikkje bru­kar? For regist­re­ring: Gå til kband.no, trykk på meny og velg “Mi side”.
Du kjem då til Vest­land­s­ener­gi, vi har fel­les inn­log­ging.
Velg “Ny bru­ker“
Bruk kunde­num­mer og pin­kode (står på fak­tu­ra­en din).
Bruk epost­adres­sa di som nytt bru­ker­navn og lag eige pass­ord med minst 8 tegn og gjen­ta det.
Du får nå ein epost som du må bekref­te.
Då kan du log­ge inn og får “kanalvel­ger” oppe til høg­re.

Over­sik­ten over alle kam­pa­ne og kva kanal dei går på finn du her.

Vi sei­er TVI TVI til alle fot­ball­en­tu­si­as­tar, måt­te laget ditt ro i land sigrar!