Mann med eit nettbrett

Forhandlingar med Discovery

Kjære tv-kunde!

Get job­bar alltid for å gi deg og dine best mog­leg innhald, kvalitet og val­moglegheit­er av TV-innhald. Akku­rat no pågår det forhan­dlin­gar mel­lom Telia / Get og ein av deira leverandørar; Dis­cov­ery, og det er diverre ein risiko for at det frå den 3. mars ikkje lengre kan vise deira kanalar.
Her fork­larar Get kvi­for og gir deg svar på dei van­le­gaste spørsmåla vi trur du lur­er på.

denne sida vil du fortløpende finne opp­datert infor­masjon.
Vi bekla­gar dei ulem­per dette med­før­er deg som vår kunde.

Nyhet!
Vil du lese meir om tv-ten­es­ta vår så anbe­falar vi deg å ta ein kikk her.

Beste hels­ing,
Kvinnher­ad Breiband