Forhandlingar med Discovery

Kjæ­re tv-kunde!

Get job­bar all­tid for å gi deg og dine best mog­leg inn­hald, kva­li­tet og val­mog­leg­hei­ter av TV-inn­hald. Akku­rat no pågår det for­hand­lin­gar mel­lom Telia / Get og ein av dei­ra leve­ran­dø­rar; Dis­covery, og det er diver­re ein risi­ko for at det frå den 3. mars ikkje leng­re kan vise dei­ra kana­lar.
Her for­kla­rar Get kvi­for og gir deg svar på dei van­le­gas­te spørs­må­la vi trur du lurer på.

den­ne sida vil du fort­lø­pen­de fin­ne opp­da­tert infor­ma­sjon.
Vi bekla­gar dei ulem­per det­te med­fø­rer deg som vår kunde.

Nyhet!
Vil du lese meir om tv-tenes­ta vår så anbe­fa­lar vi deg å ta ein kikk her.

Bes­te helsing,
Kvinn­he­rad Breiband