I samband med at smitten av Koronavirus er over i ei ny fase, der ein ikkje kan spore alle smitta,  har BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband satt beredskap. Dette for å forhindre eventuell smitte og spreiing, eller at store deler av personell blir satt i karantene.

For BKK Kvinnherad og Kvinnherad Breiband betyr dette:

Det er innført tiltak, der montørar er delt inn i områder. Det er anbefalt heimekontor for innepersonell. All kurs- og møteverksemd skal gjerast via webmøte.

Elles rettar vi oss til retningsliner og råd frå Folkehelseinstituttet fhi.no.

Vi oppmodar kundar og leverandørar om å ta kontakt per telefon eller epost, og ikkje møte opp på kontoret utan avtale.

Hermann Skromme
Dagleg leiar
BKK Kvinnherad

Gunnhild N. Hillestad
Dagleg leiar
Kvinnherad Breiband