Generelle forbrukarrettar

Som privatperson har du rettar knytta til angrerett ved bestilling og høve til å nytta "brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon" for handsaming av tvistar med tilbydar.

Brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon:
Opprettelsen: Brukerklagenemnda blei oppretta 1. februar 2006 etter avtale mellom ekomtilbydere og Forbrukerrådet på bakgrunn av EUs direktiv om universelle tenester og forbrukerrettigheitar art. 34. Fra 15. januar 2008 blei alle tilbydarar pliktige å la nemnda behandla tvistar.

Nemnda sitt formål: Brukerklagenemnda skal sikra ei rimeleg, rettferdig og hurtig behandling av tvistar mellom brukarar og tilbydere av ekomtenester.

For at nemnda skal kunna behandla ei klage, er det ein føresetnad at du fyrst har forsøkt å løysa tvisten med tilbydar på eiga hand. Viss selskapet avsleg di klage, eller ikkje svarar innan tre veker, kan du anke deira avgjersle til Brukerklagenemnda.

Tilgang til klageskjema finn du her.

Angrerett:
Etter angrefristlova kan forbrukar gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettlovas kapittel 3 er motteke på rett måte. Angrerettskjema finn du her.

Prisar breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

ProduktEtablering ved ny installasjon Etablering ved eksisterande installasjonMånadsprisPris 1. årPris 2. år
Fiber normal (50/50 mbps)kr 3950kr 500kr 499kr 9938kr 5988
Fiber medium (75/75 mbps)kr 3950kr 500kr 599kr 11138kr 7188
Fiber large (100/100 mbps)kr 3950kr 500kr 649kr 11738kr 7788
Fiber XL1 (200/200 mbps)kr 3950kr 500kr 749kr 12938kr 8988
Fiber XL2 (400/400 mbps)kr 3950kr 500kr 1049kr 16540kr 12588
Fiber XL3 (1000/1000 mbps)kr 3950kr 500kr 1599kr 23138kr 19188
Fiber Fritid (15/15 mbps)Eingongssum for fiber i etablert anlegg (månadspris som fiber 100/150/200/400/800/2000/Fritid - kjem i tillegg)kr 4950kr 500kr 399kr 9738kr 4788
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for eksisterande breibandskundar (månadspris for ulike produkt som fiber normal/medium/large/XL1/XL2/XL3/Fritid-kjem i tillegg)kr 500kr 500
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for allereie aktive breibandskundar (månadspris for ulike produkt som fiber normal/medium/large/XL1/XL2/XL3/Fritid-kjem i tillegg)kr 250kr 250
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for allereie aktive breibandskundar (månadspris for ulike produkt som fiber normal/medium/large/XL1/XL2/XL3/Fritid-kjem i tillegg)kr 250kr 250
KB TRÅDLAUST (eksisterande anlegg)kr 0kr 1490kr 99 kr 2687kr 1188

Alle internettabonnement har ei bindingstid på 12 månadar. Deretter ei oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånaden (TV har 2 månader). Endring av bandbreidde og bytte frå ADSL til fiber er tillatt. Seier ein opp internettabonnement og vel å behalda TV og/eller telefon kjem det eit administrasjonsgebyr på kr 100 i tillegg pr månad.
Fritidsabonnement føreset at bustad er registrert som fritidsbustad og at bustad ikkje vert nytta for utleige/næring.

Tilleggstenester

ProduktEingangssumMånadsprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Oppseiing abonnement i bindingstid kr 1000
Skøyting av brot på fiber forårsaka av kunde (timepris ved stor skade)kr 1950
Bytte av dekoder etter lynskade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidlegare kjøpinngå leigeavtale (sjekk gjeldande prisliste)
Timepris montør kr 937,50
Timepris teknikar kr 937,50
1 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post) Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUST
med løpande support
kr 1490 kr 99kr 2678 kr 1188
Oppgradere til ny heimesentral med ny tv platform og KB trådlaustkr 1490kr 99 + gjeldande prisliste for tv abonnementkr 2678 + gjeldande prisliste for tv abonnementkr 1188
Oppgradere til ny heimesentral med ny tv platform inkl. 1 stk tv dekoder kr 1990gjeldande prisliste for tvikkje relevantikkje relevant

TV frå Get

ProduktEingangssumMånadsprisPris 1. årPris 2. år
Get Grunnpakke Start
(leige av dekoder kjem i tillegg)
kr 0kr 449kr 5388kr 5388
Get Familie
Inkl. Grunnpakke Start og Familie (leige av dekoder kjem i tillegg)
kr 0kr 598kr 7176kr 7176
Get Fritidspakkekr 0kr 199kr 2388kr 2388
Leige av GetboX dekoderkr 0kr 49kr 588kr 588
Leige av Get II (opptaksteneste)kr 0kr 128kr 1536kr 1536
Skylagring/opptak (android tv boksar) Kr 0 Kr 99kr 1188kr 1188
PVR-opptaksteneste (kun på eldre modellar av tv-dekoderar)kr 59kr 708kr 708
Tilleggspakkar for tv
Oppseiing av TV abonnement i bindingstida.kr 1000
Get Viasat Premiumkr 399kr 4788kr 4788
Get Viasat Filmkr 229kr 2748kr 2748
Get Viasat Sportkr 349kr 4188kr 4188
Get Viasat Golfkr 149kr 1788kr 1788
Get TV2 Sport Premium med CMORE Film og seriarkr 499kr 5988kr 5988
Get CMORE Film og seriarkr 99kr 1188kr 1188
Get TV2 Sport Premiumkr 449kr 5388kr 5388
Get Rikstotokr 199kr 2388kr 2388
For vaksne (Playboy, Blue Hustler (pr kanal)kr 75kr 900kr 900
Asiatiske kanalar (pr kanal)kr 179kr 2148kr 2148
TV Chilekr 149kr 1788kr 1788
Alle TV tilleggspakkar har ei oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånad. Grunnpakke start, Familie, og Fritid har ei bindingstid på 12 månader. Deretter gjeld 1 månaders oppseiingstid som andre pakkar. Kampanjeprodukt har eigne vilkår.

Andre produkt og tenester

ProduktEingangssumMånadsprisPris 1. årPris 2. år
Fast IPkr 250kr 39kr 718kr 468
Oppseiing abonnement i bindingstid kr 1000
Skøyting av brot på fiber forårsaka av kunde (timepris ved stor skade)kr 1950
Bytte av dekoder etter lynskade ved leigekr 750
Bytte av dekoder ved tidlegare kjøpinngå leigeavtale (sjekk gjeldande prisliste)
Timepris montør kr 937,50
Timepris teknikar kr 937,50
1 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post) Kr 0Kr 10Kr 120Kr 120
5 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post)Kr 0Kr 30kr 360kr 360
10 GIG ekstra lagringplass (@knett e-post)Kr 0Kr 80Kr 960Kr 960
Leige KB TRÅDLAUST
med løpande support
kr 1490 kr 99kr 2678 kr 1188
Oppgradere til ny heimesentral med ny tv platform og KB trådlaustkr 1490kr 99 + gjeldande prisliste for tv abonnementkr 2678 + gjeldande prisliste for tv abonnementkr 1188
Oppgradere til ny heimesentral med ny tv platform inkl. 1 stk tv dekoder kr 1990gjeldande prisliste for tvikkje relevantikkje relevant

Alle prisar er oppgitt inkludert moms. Ved avvik gjeld prisane i bestillingsskjema.