Føtter foran TV-skjerm

Endring av momsreglar for TV-tenesta

Reg­jeringa har beslut­ta at dagens moms­fritak for dis­tribusjon av nyhet­skanalar skal fjer­nast frå 1. jan­u­ar 2023. Det betyr at vi som TELIA part­ner, samt andre leverandørar som til dømes Alti­box, Riks TV og Telenor framover må betale moms til stat­en for å levere nyhet­skanalar til kun­dane sine. Som fyl­gje av moms­fritaket vil vi auke prisen på vår tv pakke TV & STRØYMING 50 poeng og TV & STRØYMING 110 poeng med 50 kr. Prisane trer i kraft for alle eksis­terande kun­dar frå 01.03.2023.
Lur­er du på noko kring fjern­ing av moms kan du lese meir her.
For alle våre tv-kun­dar betyr dette at prisen for løpande abon­nement vil auke med 50 kr pr månad.

Telia er fram­leis konkur­ransedyk­tige på pris og tv-pakkar og har eit brei­dt tilbod av innhald i forhold til mange konkur­rentar.

Litt tips for å få endå meir ut av tv-pakken og “godteposen” frå TELIA TV

Sjå over­sikt med poeng per kanal/tv-pakke her.
Vi anbe­falar alle å logge seg inn på “mi side” for å admin­istrere sin eigen kanal­pakke innan­for sin poeng­sum (50 eller 110 poeng). Her kan du sy saman din eigen TV-pakke og vel­gje blant over 100 strøymeten­ester og kanalar. Vi tilbyr alt i frå Net­flix, HBO max, Viaplay, TV2 play, Vsport med meir.

Ta kon­takt om du lur­er på noko eller treng veiled­ning til innlog­ging på mi side.

Du når oss på kun­de­sen­teret kvarda­gar frå kl. 8 — 15. Vårt tele­fon­num­mer er 53475640.