SPONSOR OG SAMARBEIDSPARTNAR

TRIO pre­sen­te­rar:
Kvinn­he­rad Brei­band As kjem inn som ny draktspon­sor hos IL Trio Fot­ball. Det er vel­dig stas ei ultralo­kal verk­semd som Kvinn­he­rad Brei­band skal visa logo­en sin på eine arme på alle drak­ter dei nes­te fem åra. Vi er svært takk­sa­me for at de har tru på job­ben som vert lagt ned i fot­ball­grup­pa! Vi ser fram imot eit godt og spa­nan­de sam­ar­beid med dykk, og har tru på at vi kan få utret­ta gode ting i fel­les­skap! Gjen­gen på bile­te er over­ten­te for godt sam­ar­beid! Foto­gra­fert utan­for Kvinn­he­rad Brei­band sine nye flot­te loka­le på Hus­nes. Gunn­hild N. Hille­stad og Arne Tor­get i Kvinn­he­rad Brei­band, Eskil Moen og Kris­ti­ne Røyr­vik i IL Trio Fot­ball.

Kvinn­he­rad Brei­band gle­dar seg til samarbeidet.