Meir fart til jul?

Når heimen luk­tar karde­momme og smult
Du ven­tar julebesøk og huset fullt!
Kon­takt oss i Breiban­det og sett farten opp
-då får du jule­fred og stemn­ing på topp!