Meir fart til jul?

Når hei­men luk­tar kar­de­mom­me og smult
Du ven­tar jule­be­søk og huset fullt!
Kon­takt oss i Brei­ban­det og sett far­ten opp
-då får du jule­fred og stem­ning på topp!