Sol og vinterstemning — med ny profilering

HEIAMYRO 3 A BADAR I SOL.

Det er jula­stem­ning utan­dørs og vak­ker natur innan­dørs☃️❄️🌟.
Nyde­le­ge bile­t­er av loka­le foto­gra­far (Erlend Hel­lings­rud og Ran­di Sol­heim) pro­fi­le­rar
dei nye loka­la våre📸🤩.

Pro­fi­le­ra og Zpi­rit Reklame­byrå har utsmyk­ka loka­la med fin pro­fi­le­ring✅.

May be an image of indoor
May be an image of outdoors

Tusen takk for sam­ar­bei­det til alle loka­le og regio­na­le leve­ran­dø­rar i sam­band med profileringa.