OPEN DAG HJÅ KVINNHERAD BREIBAND

Vi inviter­er alle som ynskjer innom våre freshe lokaler for omvis­ning! Opn­ing kl. 11:00 v/styreleiar Gun­nar Våge.
Denne dagen får du høve til å sjå pro­duk­tvis­ning, fibersskøyt­ing, konkur­ransar, omvis­ning i nybygg og ikkje minst få pøl­sa, kaf­fi og kaka.

Vel møtt til OPEN DAG tors­dag 17.11 kl. 11:00 — 14:00 i våre nye lokaler på Husnes.

PS. Snork­lypp er ca. kl. 11:00.

Vi sjåast!

Hels­ing gjen­gen i Kvinnher­ad Breiband