OPEN DAG HJÅ KVINNHERAD BREIBAND

Vi invi­te­rer alle som yns­kjer inn­om våre freshe loka­ler for omvis­ning! Opning kl. 11:00 v/styreleiar Gun­nar Våge.
Den­ne dagen får du høve til å sjå pro­dukt­vis­ning, fib­ers­skøy­ting, kon­kur­ran­sar, omvis­ning i nybygg og ikkje minst få pøl­sa, kaf­fi og kaka.

Vel møtt til OPEN DAG tors­dag 17.11 kl. 11:00 — 14:00 i våre nye loka­ler på Hus­nes.

PS. Snor­klypp er ca. kl. 11:00.

Vi sjå­ast!

Hel­sing gjen­gen i Kvinn­he­rad Breiband