Meir fart?

Vi får mange hen­vendin­gar om auke av net­t­fart. Du betaler ingent­ing for opp­grader­ing av net­t­farten din, det er berre månad­sprisen som aukar. Det er heller ingen bind­ingstid på dette.

På nettsi­da vår kan du berre klikke deg inn på «Er du eksis­terande kunde og klar for ei forny­ing


Fyll ut skje­maet og vi opp­dater­er farten. I enkelte til­feller må vi byte heime­sen­tralen din, du betaler ingent­ing for det utover ny månadspris.

Der kan du og bestille TV der­som du ikkje er TV-kunde i dag. Vi har gode konkur­rans­dyk­tige pakkepris­ar med innhald­srike pakkar.

Du kan og bestille opp­grader­ing om du er eksis­terande TV-kunde og ynskjer ny dekoder.

Ring oss gjerne for ein prat om det er noko du lur­er på, eller stikk innom oss i våre nye lokaler på Husnes.

Velkom­men skal du vere!

Hels­ing oss på Breibandet!