Meir fart?

Vi får man­ge hen­ven­din­gar om auke av nett­fart. Du beta­ler ingen­ting for opp­gra­de­ring av nett­far­ten din, det er ber­re månads­pri­sen som aukar. Det er hel­ler ingen bin­dings­tid på dette.

På nett­sida vår kan du ber­re klik­ke deg inn på «Er du eksis­te­ran­de kun­de og klar for ei for­ny­ing


Fyll ut skje­ma­et og vi opp­da­te­rer far­ten. I enkel­te til­fel­ler må vi byte heime­sen­tra­len din, du beta­ler ingen­ting for det utover ny månadspris.

Der kan du og bestil­le TV der­som du ikkje er TV-kun­de i dag. Vi har gode kon­kur­rans­dyk­ti­ge pakke­pri­sar med inn­halds­rike pakkar.

Du kan og bestil­le opp­gra­de­ring om du er eksis­te­ran­de TV-kun­de og yns­kjer ny dekoder.

Ring oss gjer­ne for ein prat om det er noko du lurer på, eller stikk inn­om oss i våre nye loka­ler på Husnes.

Vel­kom­men skal du vere!

Hel­sing oss på Breibandet!