C MORE TV-KANALANE FINN DU PÅ TV2 PLAY

C More TV-kana­la­ne er flyt­ta til TV2 Play, og er ikkje leng­re til­gjen­ge­le­ge i Telia Play.

Kana­la­ne som er flyt­ta er:

  • C More First
  • C More Hits
  • C More Start
  • SF Kana­len

Du finn dei i kanal­me­ny­en på TV2 Play. 

C More Series-inn­hald finn du ikkje i kanal­me­ny­en, men inn­hal­det kan strøy­mast.
Det betyr at du kan søke på det du yns­kjer å sjå og strøy­me i veg.

Har du ikkje regist­rert deg på TV2 Play kan du gje­re via “mi side” på kband.no.
Der kan du og vel­ge TV2 Play Film og Seri­er (20 poeng) om du yns­kjer C More.

TV 2 Play Film og serier

20 poeng

Med TV 2 Play Film og seri­er kan du vere fyrst ute med å sjå eks­klu­sivt inn­hald og TV 2 sine pro­gram. Her får du eit stort utval med fil­mer, seri­ar, og under­hald­ning. Du får i til­legg til­gang til meng­der av bri­tis­ke kva­li­tets­se­ri­ar frå Brit­Box.
Treng du hjelp til akti­ve­ring av “mi side” trykk her.