Gladmelding!

Frå 1. mai får alle kun­da­ne våre redu­sert pris på TV2 Sport Pre­mi­um til kun kr 399 pr mnd (før var pri­sen kr 749).
TV 2 Sport Pre­mi­um med C More Film og Seri­ar redu­se­rer også pri­sen til kr 449 pr mnd (før var pri­sen kr 799). Hugs at du også har fri til­gang til TV2 Play Total. Her må du regist­re­re deg på telia.no/TV2Sport/premium. 

TV 2 Play er til­gjen­ge­leg i valg­me­ny­en, logg inn på “mi side” på kband.no for å sjå på din tv-pak­ke.

Kor­leis ta i bruk Tv 2 Play?

— TV2 Play Basis med rekla­me er inklu­dert i kun­den sitt “fas­te inn­hald” hos Telia.

— TV 2 Play Film og Seri­ar utan rekla­me kan du sjølv vel­ge inn via valg­me­ny­en ved å benyt­te 20 poeng. 


Det blir lagt ut meir infor­ma­sjon om TV 2 Play og bru­kar­vei­led­ning så snart det er klart. 

God 17. mai til alle våre kundar.