Fiberlys til Heiamyro 3

Fre­dag 22. april kom lyset til Heia­m­yro 3, næra­re bestem i våre nye kon­tor­lo­ka­ler i Hus­nes Sen­trum.

Vi flyt­tar etter pla­nen i veke 20, og er no i full sving med instal­la­sjon av brei­band til bygget. 

Foto: illust­ra­sjons­foto frå husnesseniorsenter.no
Foto: Jan Andrè Rev­heim (fib­er­mon­tør Kvinn­he­rad Brei­band AS)