Fiberlys til Heiamyro 3

Fredag 22. april kom lyset til Heiamy­ro 3, nærare bestem i våre nye kon­tor­lokaler i Husnes Sen­trum.

Vi fly­t­tar etter pla­nen i veke 20, og er no i full sving med instal­lasjon av breiband til bygget. 

Foto: illus­trasjons­fo­to frå husnesseniorsenter.no
Foto: Jan Andrè Revheim (fiber­mon­tør Kvinnher­ad Breiband AS)