Tilkallingsvikar kundesenter

Arbeids­opp­gå­ver:

 • Kunde­rett­lei­ing på kundesenter
 • Feil­sø­king
 • Sal av pro­dukt og tenester 
 • Uli­ke støtte­funk­sjo­nar internt i verksemda
 • Behand­le e‑postar frå kundar 
 • Opp­da­te­re heimeside/facebook

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Utford­ran­de og varier­te arbeidsoppgåver
 • Kunde­kon­takt via tele­fon og e‑post/personleg oppmøte
 • Løn etter avtale

Du må:

 • Vere fylt 16 år
 • Tri­vast i møte med kundar
 • Hand­te­re ein hek­tisk kvardag
 • Stå på vil­je, flek­si­bel og godt humør
 • Behers­ke norsk og engelsk munn­leg og skriftleg
 • Glad i å snak­ka i telefon!
 • Gode data­ei­gen­ska­par

Arbei­det pas­sar godt for stu­den­tar som yns­kjer å stå litt eks­tra på i feri­ar og på kort var­sel ved behov.

Arbeids­tid er mån­dag — fre­dag frå kl. 07:30 — 15:00.

Merk deg at vi flyt­tar til Hus­nes i mai 2022
- 1. eta­sje Hus­nes Senior­sen­ter.

Opp­møte­stad blir i dei nye loka­la våre på Hus­nes.

Send søk­nad og cv til gunnhild@kband.no.
Søk­nads­frist: 10.03.2022

Opp­start peri­ode juni — aug 2022, enkel­te dagar (opp­læ­ring) etter næra­re avtale. 

Næra­re opp­lys­nin­gar får du av dag­leg lei­ar Gunn­hild Nil­sen Hille­stad, på tele­fon 40 45 53 80.