Framdrift i nye lokaler

Det går sta­dig på fram i dei nye nærings­lo­ka­la våre på Hus­nes. Vi gle­dar oss stor­vegs over nye skred­dar­syd­de loka­ler med eigen sen­trums­no­de, data­sen­ter og elles opti­ma­le fasi­li­te­tar til å tri­vast i. 

Håkon (pro­sjekt­lei­ar fib­er) og Svein Atle (tek­nisk lei­ar) på syn­fa­ring ein regn­full dag.
Svein Atle, Håkon og Edmund (planleggjar/montørformann) på kjøkkeninspeksjon. 
Gunn­hild (dag­leg lei­ar), Håkon, Svein Atle og Edmund på inspek­sjon i dei 750 m² nye lokala.
Gun­nar Våge (styre­lei­ar), Ben­te Marie Sjo (styre­med­lem), Jan Håland (nest­lei­ar) og Marit Bak­ke (styre­med­lem) på syn­fa­ring i nybygget.