Framdrift i nye lokaler

Det går stadig på fram i dei nye næringslokala våre på Husnes. Vi gledar oss storvegs over nye skred­darsy­dde lokaler med eigen sen­trum­snode, datasen­ter og elles opti­male fasilite­tar til å trivast i. 

Håkon (pros­jek­tleiar fiber) og Svein Atle (teknisk leiar) på syn­far­ing ein reg­n­full dag.
Svein Atle, Håkon og Edmund (planleggjar/montørformann) på kjøkkeninspeksjon. 
Gunnhild (dag­leg leiar), Håkon, Svein Atle og Edmund på inspeksjon i dei 750 m² nye lokala.
Gun­nar Våge (styreleiar), Bente Marie Sjo (styremedlem), Jan Håland (nestleiar) og Mar­it Bakke (styremedlem) på syn­far­ing i nybygget.