Film og serietips!

Serie-bonan­za inn mot suma­ren
Mai har vore ein månad med drøsse­vis av spa­nan­de seri­ar.
Få med deg dei moro­sa­me epi­so­da­ne om Pør­ni,
sjå sesong 2 av danse­mu­si­ka­len Pose som har fått
hei­le 8,6 på IMDM, eller kva med å fort­set­je dra­ma­et i Bil­lions
i sesong 5?

Vil du lese litt om seri­ane så trykk her.

Fre­dags­kvel­den med roman­tikk, action eller skrekk?

Uan­sett kva sjan­ger du likar så har Telia fil­men.
Den­ne måna­den kan du la deg skrem­ma av A Qui­te Place,
la deg for­føra av dra­ma­ene, Won­der, Moder­ne Kvin­ner og
Down­ton Abbey, eller klam­re deg fast til actio­fil­ma­ne
The Litt­le Things og 21 Bri­des.

Snurr film og kikk inn­om her då vel! 

Fri­ends fan? Det­te er hel­ga for deg!
Fri­ends skode­spe­la­ra­ne møtes igjen og har laga ein
eks­klu­siv reuion-epi­so­de på nes­ten 2 timar som du kan
sjå alle­reie no. Her er det med flei­re kjen­de gjes­ter som
blant anna David Beck­ham, Jus­tin Bie­ber og Lady Gaga.
I til­legg er alle 10 seson­gar av Fri­ends ekslu­sivt
til­gjen­ge­leg for deg. 

Last ned TELIA PLAY appen.

God helg frå oss i Kvinn­he­rad Brei­band, stolt TELIAPARTNER.