Mi side hjå Kband

Treng du å kikke innom “mi side” for ein over­sikt på fak­tu­raer og endre kanal­val på ditt Teliaabon­nement? Her har skjedd ei innlog­gingsendring, og det må aktiverast ny brukar.

Kor­leis log­gar eg meg på «mi side» på kband.no?

1. Trykk på reg­istrere brukar

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er lag-ny-side.png


2. Her bruk­er du ditt kun­de­num­mer og pin-kode som du før log­ga deg inn med.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er lag-ny-side-2-1024x467.png

3. Lag ny innlog­ging med eposten din som brukar­namn og pas­sord med 8 teikn som du lagar sjølv.
4. Du får no tilsendt ein epost der du må bekrefte ny innlog­ging
5. Du kan no logge deg inn med eposten din og eige pas­sord som innlog­ging.

Treng du meir veiled­ning, ring oss på tele­fon 53475640.

Kun­de­sen­teret er ope alle kvarda­gar frå kl. 08:00 — 15:00.

Tvi tvi.