Mi side hjå Kband

Treng du å kik­ke inn­om “mi side” for ein over­sikt på fak­tu­ra­er og end­re kanal­val på ditt Teli­aabon­ne­ment? Her har skjedd ei inn­log­gings­end­ring, og det må akti­ve­rast ny bru­kar.

Kor­leis log­gar eg meg på «mi side» på kband.no?

1. Trykk på regist­re­re brukar

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er lag-ny-side.png


2. Her bru­ker du ditt kunde­num­mer og pin-kode som du før log­ga deg inn med.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er lag-ny-side-2-1024x467.png

3. Lag ny inn­log­ging med epos­ten din som bru­kar­namn og pass­ord med 8 teikn som du lagar sjølv.
4. Du får no til­sendt ein epost der du må bekref­te ny inn­log­ging
5. Du kan no log­ge deg inn med epos­ten din og eige pass­ord som inn­log­ging.

Treng du meir vei­led­ning, ring oss på tele­fon 53475640.

Kunde­sen­te­ret er ope alle kvar­da­gar frå kl. 08:00 — 15:00.

Tvi tvi.