Hastighetsauke for bedrifter

frå 01.11.2020


For bedrift­skun­dar vert det ingen prisendring, men hastigheten vert oppjustert frå 01.11.2020

Fiber 1 vert endra til Bedrift 30. 
Prisen vert uen­dra kr. 1099.
-hastigheten aukar frå 15/15 mbps til 30/30 mbps.

Fiber 2 vert endra til Bedrift 60. 
Prisen vert uen­dra kr. 1599.
-hastigheten aukar frå 30/30 mbps til 60/60 mbps.

Fiber 3 vert endra til Bedrift 100. 
Prisen vert uen­dra kr. 2599.
-hastigheten aukar frå 60/60 mbps til 100/100 mbps.

Pris­ar bedrift er oppg­jevne eksklu­siv mva.