Hastighetsauke for bedrifter

frå 01.11.2020


For bedrifts­kun­dar vert det ingen pris­end­ring, men has­tig­he­ten vert opp­jus­tert frå 01.11.2020

Fib­er 1 vert end­ra til Bedrift 30. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 1099.
-has­tig­he­ten aukar frå 15/15 mbps til 30/30 mbps.

Fib­er 2 vert end­ra til Bedrift 60. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 1599.
-has­tig­he­ten aukar frå 30/30 mbps til 60/60 mbps.

Fib­er 3 vert end­ra til Bedrift 100. 
Pri­sen vert uend­ra kr. 2599.
-has­tig­he­ten aukar frå 60/60 mbps til 100/100 mbps.

Pri­sar bedrift er opp­gjev­ne eks­klu­siv mva.